image banner
  
image advertisement
 
Thứ hai, 17/06/2024

Ngày 08/5/2024, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 204/TB-VPCP Thông báo kết luận phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, UBND tỉnh phối hợp Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị các điều kiện cần thiết hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử kể từ ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, Công an tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 473/KH-CAT-PC06, ngày 11/5/2024 về đẩy nhanh tiến độ thu nhận tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2024; tổ chức thu nhận tài khoản định danh điện tử lưu động tại Công an cấp xã. Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện theo c

image advertisement
 
Thứ năm, 06/06/2024

Kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; huy động các nguồn lực xã hội tham gia, hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở. Ngày 05/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5478/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” (Đề án) trên địa bàn tỉnh. Theo đó:  

Chuẩn tiếp cận pháp luật
1 2 3 
THÔNG BÁO - GIẤY MỜI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1