image banner
Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật

I. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH LONG AN

1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ TTK HỘI ĐỒNG

QUYẾT ĐINH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL TỈNH NĂM 2021.pdf

Quyết định bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An 2023.pdf

2. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

QUY CHẾ HOAT_DONG_HĐPHPBGDPL_2021.signed.pdf

II. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN

1.  HDPH huyện Cần Giuộc638502393634832333.xlsx

 2. HDPH huyện Châu Thành.xls

 3. HDPH huyện Thạnh Hóa638502394169472629.xlsx

 4. HDPH thị xã Kiến Tường638502394384044471.xlsx

 5. HDPH huyện Đức Hòa638503281661447514.docx

 6. HDPH thành phố Tân An638503292496304005.docx

 7. HDPH huyện Tân Hưng.638503418771806222.xls

 8.HDPH huyện Thủ Thừa638503426138699605.xlsx

 9.HDPH huyện Mộc Hóa638503430387774805.xlsx

 10. HDPH huyện Vĩnh Hưng.xlsx

 11.HDPH Huyện Đức Huệ.xlsx

 12.HDPH huyện Cần Đước.xlsx

 13.HDPH huyện Bến Lức.xlsx

 14.HDPH huyện Tân Trụ.xlsx


 


 
 


 


 

HDPH huyện Tân Hưng638503418206173549.xls

 


 


 

 

 

2. Huyện Mộc Hóa -21.pdf

3. Huyện Tân Hưng.pdf

4. Huyện Vĩnh Hưng - HD.pdf

5. Huyện Cần Đước.pdf

6. Huyện Bến Lức.pdf

7. Huyện Thủ Thừa.pdf

8.  Huyện Tân Trụ.pdf

9. Huyện Tân Thạnh.pdf

    Danh sách thành viên Hội đồng và tổ thư ký.signed HUYỆN.pdf

10. Huyện Châu Thành.pdf

11. Huyện Thạnh Hóa 2024638477528932069571.pdf


 

12. Thị xã Kiến Tường.pdf

13. Huyện Đức Hòa.pdf

14. Huyện Đức Huệ 2024638477525664004332.pdf


 

15. Thành phố Tân An.pdf

  

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1