image banner

Văn bản Quy phạm pháp luật

Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 59 /2023/QĐ-UBND 29/12/2023 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 01/12/2023 của HĐND tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 13
Tải về 0
Số 25/2023/NQ-HĐND 01/12/2023 Nghị quyết HĐND tỉnh về việc quy định nội dung và mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
Lượt xem: 13
Tải về 0
số 25/2021/QĐ-TTg 22/07/2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 18
Tải về 0
21/2021/QĐ-TTg 21/06/2021 Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Lượt xem: 9
Tải về 0
14/2019/QĐ-TTg 13/03/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Lượt xem: 13
Tải về 0
06/2015/QĐ-UBND 20/01/2015 QUY ĐỊNH VỀ MỨC CHI CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỎ
Lượt xem: 21
Tải về 0
53/2014/QĐ-UBND 29/10/2014 QUY ĐỊNH VỀ MỨC CHI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Lượt xem: 11
Tải về 0
53/2014/QĐ-UBND 29/10/2014 QUY ĐỊNH VỀ MỨC CHI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Lượt xem: 9
Tải về 0
15/2014/NĐ-CP 27/02/2014 Nghị đinh quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
Lượt xem: 11
Tải về 0
Luật số: 35/2013/QH13 20/06/2013 Luật Hòa giải ở cơ sở
Lượt xem: 11
Tải về 0
12
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1