image banner
Sở Tư pháp Long An phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật" năm 2023
Lượt xem: 157


Để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương theo Kế hoạch số 1854/KH-STP ngày 02/8/2023 của Sở Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật" (sau đây viết tắt là Cuộc thi); Thể lệ Cuộc thi số 2216/TL-BTC ngày 15/9/2023; Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố quan tâm:

Triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn cho các cấp, các ngành, địa phương phát động, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Đẩy mạnh truyền thông, thông tin đại chúng trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình hoặc theo hình thức phù hợp khác (loa truyền thanh, aphích, băng rôn…).

UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn công tác truyền thông Cuộc thi đến cán bộ và Nhân dân biết, tích cực tham gia Cuộc thi.

Theo đó, Cuộc thi được tổ chức trong thời gian bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 01/10/2023 đến 24 giờ 00 phút, ngày 15/10/2023.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Long An.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.longan.gov.vn và được đặt Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An (địa chỉ https://pbgdpl.longan.gov.vn) và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ https://stp.longan.gov.vn).

Nội dung thi tìm hiểu các quy định của pháp luật về Hôn nhân và gia đình; Hộ tịch và Trợ giúp pháp lý.

Cách thức thi, số lượng câu hỏi, cách tính điểm cuộc thi, giải thưởng cuộc thi... được quy định tại Thể lệ số 2216/TL-BTC ngày 15/9/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi (kèm theo The le cuoc thi truc truyen tim hieu phap luat.pdf).

Giải thưởng của Cuộc thi bao gồm giải thưởng cho cá nhân và giải thưởng cho tập thể.

Giải thưởng tập thể: 01 Giải nhất: Gồm Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp và kèm theo tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng; 02 Giải nhì: Gồm Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp và kèm theo tiền thưởng trị giá 3.500.000 đồng/giải; 05 Giải ba: Gồm Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp và kèm theo tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải.

Giải thưởng cá nhân: 01 Giải nhất: Gồm Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp và kèm theo tiền thưởng trị giá 4.000.000 đồng; 02 Giải nhì: Gồm Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp và kèm theo tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải; 03 Giải ba: Gồm Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp và kèm theo tiền thưởng trị giá 1.500.000 đồng/giải; 10 Giải khuyến khích: Gồm Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp và kèm theo tiền thưởng trị giá 700.000 đồng/giải.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi, dự kiến vào ngày 09/11/2023.

Sở Tư pháp đề nghị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Cuộc thi. Liên Đoàn lao động tỉnh quan tâm tuyên truyền, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia Cuộc thi.Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, phát động cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên… trong nhà trường tích cực tham gia Cuộc thi. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An đưa tin, bài viết giới thiệu, truyền thông về Cuộc thi để thu hút sự tham gia của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp Long An


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1