image banner
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)
Lượt xem: 134
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Thông báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 14/01/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ngày 08/8/2022, UBND tỉnh ban hành thông báo số 2450/TB-UBND việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ 02 ngày, ngày 01/9/2022 và ngày 02/9/2022.

2. Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Thông báo này, người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động nghỉ 01 ngày liền trước hoặc sau ngày 02/9/2022.

 Thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh là 02 ngày, gồm thứ Sáu ngày 02/9/2022 và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ Năm ngày 01/9/2022 hoặc thứ Bảy ngày 03/9/2022.

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/8/2022 đến hết ngày 02/9/2022; vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Lễ./.

PBLA


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1