image banner
Một số nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An năm 2024
Lượt xem: 12

Nhằm đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua đó hoàn thiện về thể chế, cũng như tạo nguồn lực và kinh phí liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, cá nhân kinh doanh. UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch (đính kèm) hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như sau:

 

Quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật: Rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử các các Sở, ngành và Cổng thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố.

Quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý: Cập nhật lên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử công khai các thông tin liên quan theo quy định tại khoản 1, Điều 6; khoản 5, Điều 7 và khoản 1, Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

Trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý.

Tiếp tục tổ chức triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025: tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung cụ thể tại Kế hoạch số 1220/KH-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp: Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, hoàn thiện cơ chế phối hợp bảo đảm hiệu quả trong phối hợp liên ngành, điều hành triển khai các hoạt động của Kế hoạch.

Mục đích của Kế hoạch là xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;…

KẾ HOẠCH Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An năm 2024.pdf

 

PBLA 

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1