image banner
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Lượt xem: 16

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và  quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024; ngày 10/5/2024, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ  xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến.

Anh-tin-bai

Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu tại Hội nghị

Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cùng các đại biểu đại diện các sở, ngành tỉnh. Tại điểm cầu trực tuyến cấp huyện có các đại biểu: Đại diện Lãnh đạo UBND cấp huyện và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn huyện và đại diện Lãnh đạo UBND cấp xã, Công an xã và công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã (đối với những địa phương chưa kết nối trực tuyến). Tại điểm cầu trực tuyến cấp xã có các đại biểu: Đại diện Lãnh đạo UBND cấp xã, Công an xã và công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã. Tổng cộng có 1.867 đại biểu tham dự.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên tập huấn những kỹ năng trong công tác lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Một số lưu lý trong quá trình triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Triển khai, quán triệt văn bản số 1335/UBND-NCTCD ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về việc sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Long An. Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2024;…

Anh-tin-bai

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp thông tin: Thời gian qua, Sở Tư pháp đã tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh được thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phát huy được vai trò quản lý của Nhà nước đối với xã hội, thiết lập được trật tự xã hội thông qua các chế tài của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cũng như việc thẩm định các hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh trên các lĩnh vực, Sở Tư pháp nhận thấy việc lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính tại một số sở, ngành và UBND cấp huyện vẫn còn nhiều sai sót, liên quan đến trình tự, thủ tục và thẩm quyền,... dẫn đến chất lượng ban hành các quyết định xử phạt chưa cao, ít nhiều làm ảnh hưởng đến uy tín của người có thẩm quyền xử phạt và khó khăn trong tổ chức thi hành quyết định xử phạt...

Anh-tin-bai

Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các sở, ngành, UBND cấp huyện chủ động tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng, tập huấn chuyên sâu hơn nữa công tác xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ, các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến xã. Riêng đối với UBND cấp huyện cần chủ động xác định nhu cầu, lĩnh vực phức tạp, thường xuyên xảy ra vi phạm, từ đó phối hợp với các ngành chuyên môn của tỉnh tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức tại địa phương mình, việc tập huấn được thực hiện theo hướng “cầm tay chỉ việc”, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, các sở, ngành, UBND cấp huyện cần quan tâm, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc cập nhật các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền xử phạt tại sở, ngành, UBND cấp huyện được thực hiện đúng, đủ và theo yêu cầu tiến độ đề ra;…/.

Phan Đức

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1