Tin tức Sự kiện
 
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Bộ Tư pháp đã chủ trì nghiên cứu xây dựng, trình 02 Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.  
 
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2043/KH-UBND ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" (gọi tắt là Kế hoạch thực hiện Đề án 407); ngày 09/8/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành văn bản số 1649/HĐPH về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 407 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây:  
 
Thực hiện Kế hoạch số 1247/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Long An về thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022. Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, sáng ngày 12/8/2022, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Bến Lức, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án PBGDPL năm 2022. Đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị có Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.  
 
Chiều ngày 11/8/2022, tại Hội trường UBND xã Thanh Phú Long, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, UBND xã Thanh Phú Long tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho 58 cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ và người thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã.  
 
Căn cứ quyết định 3368 ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Long An về việc Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các kênh tương tác trên môi trường số. Tỉnh Long An chính thức vận hành Tổng đài tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị tỉnh Long An, gọi tắt là Tổng đài 1022 Long An.  
 
Thực hiện Kế hoạch số 1247/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Long An về thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022. Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, sáng ngày 05/8/2022, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Đức Hòa, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án PBGDPL năm 2022. Đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị có Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.  
 
Sáng 05/8/2022, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (sau đây gọi là Đề án) và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong quân đội năm 2022.  
 
Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022, sáng ngày 29/7/2022, UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hơn 100 đại biểu là các hòa giải viên trên địa bàn huyện. Đến dự và chủ trì Hội nghị, có Ông Văn Ngọc Hạo, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Ông Trương Quốc Dũng - Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành.  
 
Thực hiện Kế hoạch số 1247/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Long An về thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022. Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, sáng ngày 28/7/2022, Sở Tư pháp phối hợp với UBND thành phố Tân An, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án PBGDPL năm 2022. Đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị có Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.  
 
Thời gian qua, tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở nước ta đã giảm thiểu đáng kể, tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang còn tồn tại ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, Kon Tum và Gia Lai là 02 tỉnh có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết cao. Năm 2020, tổng số cặp kết hôn ở Gia Lai là 8.694 cặp, trong đó số tảo hôn là 869 cặp (chiếm 9,99%); tại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 có 1.048 trường hợp tảo hôn và 4 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Vì vậy, để khắc phục tình trạng này, Bộ Tư pháp nhận thấy cần tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu biết, thay đổi hành vi của người dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em và cha mẹ của trẻ em đối với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thông qua việc đẩy mạnh truyền thông, phổ biến pháp luật. Qua đó, góp phần giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết.  
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Long An hướng dẫn thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027"NewHội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Long An hướng dẫn thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027"
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2043/KH-UBND ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" (gọi tắt là Kế hoạch thực hiện Đề án 407); ngày 09/8/2022,  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành văn bản số 1649/HĐPH về việc  hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 407 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây:

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án 407 phù hợp với điều kiện thực tiễn; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là dự thảo chính sách) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức, doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách.

Để bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án 407, cần xác định rõ và phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể như sau:

Hàng năm, các sở, ngành tỉnh - cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có trách nhiệm: Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ được giao tham mưu xây dựng dự thảo chính sách theo khoản 2 Mục III (Phạm vi thực hiện) của Kế hoạch thực hiện Đề án 407, lập danh mục dự thảo chính sách dự kiến trình cơ quan có thẩm quyền ban hành gửi Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổng hợp. Chủ động, kịp thời tổ chức truyền thông dự thảo chính sách theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hướng dẫn của cấp trên và của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo chính sách. Nội dung và hình thức truyền thông dự thảo chính sách thực hiện theo khoản 4, khoản 5 Mục IV (Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện) của Kế hoạch thực hiện Đề án 407.

Hàng năm, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện truyền thông dự thảo chính sách trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung:  Truyền thông dự thảo chính sách theo chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương. Truyền thông dự thảo chính sách của tỉnh Long An ban hành theo danh mục dự thảo chính sách do các sở, ngành tỉnh - cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo VBQPPL gửi đến. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, công chức pháp chế các sở, ngành tỉnh; đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí về kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện truyền thông về dự thảo chính sách thuộc phạm vi Kế hoạch thực hiện Đề án 407 trên địa bàn tỉnh. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án 407 trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông: đôn đốc, định hướng cơ quan báo chí thực hiện truyền thông dự thảo chính sách trên địa bàn tỉnh và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đề nghị Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An quan tâm tổ chức truyền thông về các dự thảo chính sách theo Kế hoạch thực hiện Đề án 407; phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội... xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin vào khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả để truyền thông dự thảo chính sách trên báo, đài bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: hàng năm, căn cứ vào Kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các sở, ngành tỉnh - cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo VBQPPL để phối hợp truyền thông chính sách theo nội dung và hình thức phù hợp đến cán bộ, Nhân dân trên địa bàn;...\.

PBLA

 


17/08/2022 10:00 SAĐã ban hành
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 Đề án cùng thời điểm hướng tới đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao khả năng thụ hưởng về tiếp cận pháp luật của người dânNewThủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 Đề án cùng thời điểm hướng tới đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao khả năng thụ hưởng về tiếp cận pháp luật của người dân
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Bộ Tư pháp đã chủ trì nghiên cứu xây dựng, trình 02 Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 phê duyệt Đề án“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (Đề án 977) và Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” (Đề án 979). Các Đề án được ban hành và có hiệu lực gần như cùng một thời điểm (kể từ ngày ký) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân, đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL với phương châm tìm hiểu, tuân theo pháp luật vừa là quyền, vừa là trách nhiệm chủ động của mỗi người dân trong xã hội. Từ đó, hiệu quả công tác PBGDPL cũng phải được xác định dựa trên sự đo lường mức độ nhận thức, hiểu biết và ý thức tuân theo pháp luật của cá nhân, tổ chức.  
1. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Đề án 977
Với mục tiêu đề ra, Đề án xác định 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn (gồm 02 nhiệm vụ, giải pháp chung và 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gắn với từng nhóm chủ thể cụ thể) cần được triển khai thực hiện đến năm 2030. Trước hết là thực hiện rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật. Đặc biệt là thể chế về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp. Việc hoàn thiện chính sách, thể chế được thực hiện theo hướng Nhà nước tạo dựng các điều kiện cần thiết để người dân chủ động tìm hiểu, sử dụng pháp luật được thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ. Qua đó tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, hiệu quả cho việc triển khai các hoạt động nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cũng như nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Cùng với việc hoàn thiện chính sách, thể chế, còn có nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung về đầu tư, hỗ trợ nguồn lực, công nghệ thông tin bảo đảm cho các hoạt động phục vụ yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân của các cơ quan, tổ chức. Bao gồm bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị phục vụ các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các chương trình, đề án được giao; bố trí kinh phí cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tổ chức đại diện của đối tượng đặc thù để phát huy vai trò hỗ trợ, nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân; phát huy trách nhiệm xã hội, sự chủ động của các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp để triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bố trí nguồn lực, đầu tư cho các chương trình, đề án, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin pháp luật cho người dân được đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi.
Với từng nhóm chủ thể cụ thể, có 18 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.
Đối với người dân: Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật, có 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được triển khai, bao gồm tăng cường công tác thông tin, truyền thông về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật, sự cần thiết của việc chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân, xây dựng, triển khai các mô hình, hình thức tiếp cận pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn thuộc phạm vi quản lý; cung cấp, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật bằng các hình thức phù hợp; củng cố, nâng cao hiệu quả đường dây nóng và các kênh tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh, giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Đối với đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Xác định đây là những nhóm còn hạn chế về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và cần được quan tâm nhiều hơn nữa trong việc nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, Đề án đề ra 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đó là kiện toàn đội ngũ nhân lực có kiến thức pháp luật, kỹ năng hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý; xây dựng, triển khai các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng; nâng cao năng lực, hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức đại diện của đối tượng đặc thù thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý; nghiên cứu, triển khai các giải pháp mới nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng.
Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và tập trung nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan có trách nhiệm thi hành pháp luật, tăng cường hoạt động tự giám sát, tự kiểm tra quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Rà soát, bảo đảm điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ người dân các thông tin pháp luật, thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nhất là trách nhiệm giải trình và công khai, minh bạch các nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; trao đổi, đối thoại; thực hiện dân chủ ở cơ sở; đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. Củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các cơ quan, tổ chức trong bảo đảm, hỗ trợ việc tiếp cận pháp luật, trọng tâm là xây dựng, triển khai chương trình bồi dưỡng, tập huấn theo định kỳ, chú trọng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật người dân tộc thiểu số, người có uy tín tại cộng đồng. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin, tăng cường hiệu quả cung cấp thông tin theo yêu cầu. Xây dựng, ban hành Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật chủ trì ban hành. Xây dựng cơ chế thu hút luật sư, luật gia, người có kiến thức pháp luật, người có uy tín tham gia hòa giải ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở...
Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghệp, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp: Đề án đã tạo ra cơ chế có ý nghĩa quan trọng nhằm huy động sự vào cuộc, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức này trong việc hỗ trợ thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật cho người dân. Thể hiện nhất quán, xuyên suốt quan điểm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã đề ra trong Chỉ thị số 32-CT/TW và Kết luận số 80-KL/TW, Đề án xác định 04 nhóm nhiệm vụ và giải pháp như mở rộng mạng lưới các cơ quan, tổ chức hỗ trợ thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật và tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước trong hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện pháp luật về quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức trong bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; tăng cường vận động người dân và thành viên tự giác, chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật; tư vấn pháp luật miễn phí, hỗ trợ người dân giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về pháp luật; xây dựng, triển khai các sáng kiến, mô hình hiệu quả trong hỗ trợ tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân; củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và bố trí kinh phí cho các tổ chức này để phát huy vai trò hỗ trợ, nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.
Để triển khai thực hiện Đề án, Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm, nhiệm vụ hoặc đề nghị sự tham gia thực hiện cho các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong đó Bộ Tư pháp được giao chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả của Đề án trong phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp căn cứ nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án để tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng của mình.
2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Đề án 979
Hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đang thực hiện theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, trước các yêu cầu đổi mới công tác PBGDPL thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số; gắn kết chặt chẽ trong toàn bộ quá trình hoạch định chính sách, xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật; tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường tiếp cận thông tin pháp luật, dân chủ ở cơ sở... thì việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL cần phải được tiếp cận theo một cơ chế mới, có tính khoa học, khách quan, toàn diện, chặt chẽ, khả thi, thực chất, được xác định cơ bản như sau:
Thứ nhất, xây dựng Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL không chỉ đánh giá quá trình quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức PBGDPL, mà còn đánh giá sự tác động đến nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng được PBGDPL. Theo đó, Khung tiêu chí gồm hai thành phần: Nhóm tiêu chí chung áp dụng đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công tác PBGDPL và nhóm tiêu chí riêng do các bộ, ngành, địa phương xây dựng phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực, địa bàn, đối tượng, điều kiện của bộ, ngành, địa phương. Các tiêu chí cần cụ thể, rõ ràng hơn, phù hợp với nguyên lý “hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải căn cứ vào kết quả đầu ra”.
Thứ hai, quy trình, chủ thể đánh giá có sự tham gia của đối tượng thụ hưởng. Trong bối cảnh hiện nay, việc phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của mọi người dân trong công tác PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thì hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL cần có sự tham gia đánh giá của đối tượng thụ hưởng (người dân, tổ chức, doanh nghiệp) để bảo đảm tính khách quan, toàn diện, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL. Đồng thời, công tác này còn có sự tham gia giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan dân cử.
Thứ ba, tham khảo, đối chiếu, sử dụng số liệu có liên quan về công tác PBGDPL tại kết quả các bộ chỉ số như: Bộ chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Sipas); Bộ chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Papi); Chỉ số cải cách hành chính (Par Index); tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...) nhằm đảm bảo tính thống nhất, tiết kiệm về thời gian và nguồn lực.
Để đưa hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL thực sự là công cụ thúc đẩy công tác PBGDPL trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước đã đề ra và với những đổi mới nêu trên thì đây được xác định là một nhiệm vụ khó. Bởi vậy, để thận trọng, tránh chủ quan, trước khi áp dụng rộng rãi cần có quá trình khảo sát, nghiên cứu, thực hiện thí điểm, từng bước rút kinh nghiệm, chỉnh lý, hoàn thiện, sau đó tổng kết, đề xuất hoàn thiện thể chế đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. Đề án đặt ra việc thực hiện thí điểm tại 03 bộ, ngành (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc) và 06 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Sóc Trăng).
Đề án xác định rõ 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sẽ được triển khai thực hiện từ nay đến năm 2026, bao gồm:
(i) Nghiên cứu, khảo sát hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. Nhóm nhiệm vụ này gồm các hoạt động: Tổ chức khảo sát thực trạng việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm các nước và ở Việt Nam trong xây dựng và tổ chức thực hiện các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác truyền thông, thông tin PBGDPL; tổ chức tọa đàm, hội thảo, diễn đàn trao đổi về thực trạng, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL để tạo cơ sở xây dựng Khung tiêu chí mới đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
(ii) Ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL. Khung tiêu chí này phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản như: Gồm tiêu chí chung và tiêu chí riêng, bảo đảm linh hoạt, có thể áp dụng đánh giá cho từng hoạt động PBGDPL cụ thể gắn với đối tượng, lĩnh vực, vấn đề, thời gian, không gian cụ thể; Việc đánh giá thực hiện trên cơ sở so sánh, đo lường giữa mục tiêu, yêu cầu của công tác PBGDPL, nguồn lực đầu tư với kết quả đạt được trên thực tế; Các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá cần bảo đảm kết hợp giữa đánh giá hiệu quả việc thực hiện quản lý nhà nước, PBGDPL của các bộ, ngành, địa phương và đánh giá sự tác động của công tác PBGDPL đối với chuyển biến về nhận thức, hành vi tuân theo pháp luật của đối tượng được PBGDPL; Kết nối với các bộ tiêu chí, chỉ số khác có nội dung liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, tránh trùng lắp, lãng phí nguồn lực trong đánh giá; Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL thực hiện trên cơ sở tự đánh giá của cơ quan, tổ chức, đơn vị và đánh giá của đối tượng được PBGDPL.
(iii) Tổ chức thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL. Bộ, ngành, địa phương được triển khai thí điểm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL và gửi báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các bộ, ngành, địa phương làm thí điểm.
(iv) Huy động nguồn lực xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL. Để bảo đảm tính khả thi của hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL, bên cạnh các nhóm nhiệm vụ giải pháp về xây dựng Khung tiêu chí, tổ chức thực hiện thí điểm, Đề án đưa ra các nhóm nhiệm vụ về huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho công tác này (kinh phí, cơ sở vật chất); tổ chức các hoạt động truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
(v) Tổng kết, rút kinh nghiệm, nghiên cứu đề xuất định hướng hoàn thiện thể chế về đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. Trên cơ sở kết quả thí điểm và tổng kết việc thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP, Bộ Tư pháp đề xuất định hướng hoàn thiện thể chế, giải pháp phù hợp về đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên phạm vi cả nước.
Trong mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã xác định cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện để bảo đảm Đề án triển khai theo đúng tiến độ, hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
Việc thực hiện các Đề án nêu trên sẽ giúp tăng cường nhận thức của các cấp lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với công tác PBGDPL, là cơ sở để đổi mới cách thức tổ chức PBGDPL, góp phần đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời, giúp bộ, ngành, địa phương có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, đáp ứng đúng nhu cầu thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp và xã hội. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các Đề án sẽ bảo đảm việc sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác PBGDPL, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân, góp phần ổn định an ninh trật tự, sự phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.
Theo https://pbgdpl.longan.gov.vn/


17/08/2022 10:00 SAĐã ban hành
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án về PBGDPL trên địa bàn huyện Bến LứcHội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án về PBGDPL trên địa bàn huyện Bến Lức
Thực hiện Kế hoạch số 1247/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Long An về thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022. Được sự  ủy quyền của UBND tỉnh, sáng ngày 12/8/2022, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Bến Lức, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án PBGDPL năm 2022. Đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị có Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

z3644471906482_a064dbb06a8c500318211aa69e13cfee.jpg

Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp

phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có hơn 150 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên, Giáo viên dạy môn công dân của các Trường trung học phổ thông và Trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bến Lức.

z3644471938244_cfddd31fcb530f5d28d86c18b7344163.jpg

Bà Lê Thị Lo - Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật -Sở Tư pháp

triển khai các chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Bà Lê Thị Lo - Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật -Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật tỉnh triển khai các nội dung: Một số vấn đề chung về phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ trương của Đảng  và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PBGDPL. Chủ trương, của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật. Công tác Tổ chức, triển khai hoạt động PBGDPL của Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ làm công tác PBGDPL;…

z3644477808258_d70e6d69317f8a77a591cd5a5fe6f95a.jpg

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị đại biểu tham gia công tác PBGDPL phải thường xuyên tự trau dồi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền PBGDPL để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác PBGDPL trong tình hình mới, điều này là hết sức cần thiết. Đồng thời, chủ động tham mưu đề xuất với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật kịp thời, chính xác, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế;…

z3644477885192_4bb9c97db9bc9251071a6be46586e1ae.jpg

Công tác PBGDPL được Đảng ta xác định là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân; phát huy dân chủ, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Không để phát sinh điểm nóng, hạn chế vi phạm pháp luật; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua Hội nghị, nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công PBGDPL nói chung; trong đó, tập trung tổ chức triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL nói riêng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.  

TP Bến Lức


15/08/2022 3:00 CHĐã ban hành
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tại huyện Châu ThànhTrung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tại huyện Châu Thành
Chiều ngày 11/8/2022, tại Hội trường UBND xã Thanh Phú Long, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, UBND xã Thanh Phú Long tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho 58 cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ và người thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã.

z3637291554687_803e4ce56cf3616b6ab53de893fe5808.jpg

Tại buổi truyền thông, ông Lê Trung Trực, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã giới thiệu các thông tin về trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; giới thiệu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí và các thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; giới thiệu về địa chỉ và số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý để các đối tượng được trợ giúp pháp lý liên hệ khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý. Đồng thời, ông Lê Trung Trực đã giới thiệu một số nội dung cơ bản về Luật Hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em; sau đó thực hiện việc tư vấn những vướng mắc về pháp luật theo yêu cầu của một số đại biểu tham dự.

Tại buổi truyền thông, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã cấp phát miễn phí hơn 400 tờ gấp tuyên truyền, thông tin pháp luật có nội dung liên quan cho đại biểu tham dự và gửi cho các tổ chức Đoàn thể có liên quan.

Công tác trợ giúp pháp lý là một chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Thực hiện trợ giúp pháp lý là hoạt động mang tính nhân văn, vì con người nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng được trợ giúp pháp lý. Nhận thức được vai trò quan trọng đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thường xuyên quan tâm, phối hợp với phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố tổ chức truyền thông trợ giúp pháp lý về cơ sở. Thông qua các đợt truyền thông trợ giúp pháp lý  nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần giảm bớt các đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; giúp các đối tượng trợ giúp pháp lý nắm biết được quyền và nghĩa vụ của mình; đồng thời, biết được chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh để liên hệ, yêu cầu khi có vướng mắc về pháp luật./.

Hồng Hà - TTTGPLNN


12/08/2022 2:00 CHĐã ban hành
Tổng đài tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị tỉnh Long An (1022)Tổng đài tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị tỉnh Long An (1022)
Căn cứ quyết định 3368 ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Long An về việc Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các kênh tương tác trên môi trường số. Tỉnh Long An chính thức vận hành Tổng đài tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị tỉnh Long An, gọi tắt là Tổng đài 1022 Long An.

12-7-2022-1022.jpg

Tổng đài 1022 Long An được xây dựng nhằm phục vụ, tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin của người dân, doanh nghiệp nhanh chống, kịp thời chính xác về các vấn đề: Hạ tầng kỹ thuật đô thị; Lĩnh vực kinh tế - xã hội, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích; Lĩnh vực an ninh trật tự đô thị; Các chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh…. Tổng đài 1022 Long An tiếp nhận thông tin 24/7 và đảm bảo nguyên tắc theo quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan, trung thực.

Người dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị của mình đến Tổng đài 1022 Long An qua những phương thức sau:

- Cách thứ nhất: Gọi trực tiếp đến Tổng đài qua số (0272) 1022 nếu dùng điện thoại di động hoặc gọi 1022 nếu dùng điện thoại bàn cố định.

- Cách thứ hai: truy cập vào website tại địa chỉ: 1022.longan.gov.vn

- Cách thứ ba: tải ứng dụng "Long An Số" trên CH Play hoặc AppStore

- Cách thứ tư: gửi Email về địa chỉ 1022@longan.gov.vn;

Tại các kênh tiếp nhận này, bộ phận Tổng đài sẽ tiếp nhận các yêu cầu phản ảnh của người dân, nhập yêu cầu lên hệ thống và chuyển đến các đơn vị có chức năng để xử lý. Khi có kết quả từ bộ phận chức năng xử lý, tổng đài viên sẽ liên lạc phúc đáp người dân qua Tổng đài 1022 hoặc công bố kết quả trả lời tại địa chỉ 1022.longan.gov.vn.

Người dân có thể hoàn toàn kiểm tra thông tin phản ánh của mình trên Cổng thông tin 1022 tại địa chỉ 1022.longan.gov.vn. Tại đây các vấn đề phản ánh và trả lời phản ánh trên các lĩnh vực đều được công khai phục vụ cho người dân tra cứu và theo dõi.

Với sự ra đời của Tổng đài 1022, kênh tương tác trên môi trường số này sẽ giúp cho người dân, doanh nghiệp thuận tiện, dễ dàng hơn trong việc phản ánh, kiến nghị những vấn đề bất cập, vướng mắt liên quan diễn ra trong xã hội trên địa tỉnh. Tổng đài 1022 là công cụ quan trọng giúp lãnh đạo tỉnh cùng các cơ quan nhà nước tỉnh Long An kịp thời lắng nghe, giải quyết các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng tỉnh Long An văn minh, hiện tại./.

PBLA


10/08/2022 4:00 CHĐã ban hành
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án về PBGDPL trên địa bàn huyện Đức HòaHội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án về PBGDPL trên địa bàn huyện Đức Hòa
Thực hiện Kế hoạch số 1247/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Long An về thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022. Được sự  ủy quyền của UBND tỉnh, sáng ngày 05/8/2022, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Đức Hòa, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án PBGDPL năm 2022. Đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị có Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

z3630082785161_a01407dd8f8f8127a6352f37739ea1d4.jpg

Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

phát biểu khai mạc tại Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị có gần 150 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên, Giáo viên dạy môn công dân của các Trường trung học phổ thông và Trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Bà Lê Thị Lo - Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật -Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật tỉnh triển khai các nội dung: Một số vấn đề chung về phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ trương của Đảng  và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PBGDPL. Chủ trương, của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật. Công tác Tổ chức, triển khai hoạt động PBGDPL của Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ làm công tác PBGDPL;…

z3630100786084_94d4d19477c59267709a6682a8c3a4b9.jpg

Bà Lê Thị Lo - Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật -Sở Tư pháp

triển khai các chuyên đề tại Hội nghị tập huấn

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị đại biểu tham gia công tác PBGDPL phải thường xuyên tự trau dồi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền PBGDPL để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác PBGDPL trong tình hình mới, điều này là hết sức cần thiết. Đồng thời, chủ động tham mưu đề xuất với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật kịp thời, chính xác, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế;…

z3630082785799_215428e0832e2fc94be422c4724ddcab.jpg

Công tác PBGDPL được Đảng ta xác định là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân; phát huy dân chủ, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Không để phát sinh điểm nóng, hạn chế vi phạm pháp luật; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

z3630082785809_a53f9fbd5a6749fb5ae06124977891a4.jpg

z3630082785527_c7f205805abcc81a9872db1b55f03ee7.jpg

Thông qua Hội nghị, nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công PBGDPL nói chung; trong đó, tập trung tổ chức triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL nói riêng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./. 

Phòng Tư pháp Đức Hòa

 

 

 

 

 


09/08/2022 3:00 CHĐã ban hành
Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”
Sáng 05/8/2022, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (sau đây gọi là Đề án) và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong quân đội năm 2022.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 136 điểm cầu trong toàn quân.
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ, quân đội luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong chấp hành pháp luật, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Vai trò của quân đội đã được thể hiện rõ nét trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án. Đến nay, 100% các đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo Đề án theo quy định, hoàn thành việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án ở các cấp. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức hoạt động PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật bằng các hình thức phong phú, sinh động, đạt hiệu quả cao. Các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội; xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục pháp luật; tăng cường viết tin, bài, xây dựng các video clip pháp luật trên các báo, cổng thông tin điện tử. Lực lượng bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển là lực lượng nòng cốt trong công tác PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL và cách làm đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn triển khai; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL để tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ toàn quân tiếp cận, học tập pháp luật. Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng PBGDPL cho cán bộ làm công tác PBGDPL trong quân đội, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật để triển khai hiệu quả Đề án. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL trong quân đội nói chung và thực hiện Đề án nói riêng.
Tại Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu ghi nhận, biểu dương thành tích các đơn vị đã đạt được trong công tác PBGDPL. Nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Đề án sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện chức năng “Đội quân công tác” của quân đội, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các đồng chí báo cáo viên pháp luật tập trung giới thiệu, làm sáng tỏ những nội dung trọng tâm, sát thực tế, hướng dẫn và giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Các đồng chí tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung, mục tiêu, giải pháp cơ bản của Đề án, những kỹ năng công tác PBGDPL để triển khai thực hiện ở đơn vị mình. Bên cạnh đó, Thượng tướng Võ Minh Lương cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai Đề án cần phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp; xác định PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở là một trong những chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị quân đội với cơ quan, tổ chức ở địa phương trong thực hiện Đề án, nhất là việc lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL, huy động các nguồn lực thực hiện. Các cơ quan, đơn vị thực hiện PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, tập trung tại địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời đa dạng hoá các hình thức PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL./.


09/08/2022 2:00 CHĐã ban hành
UBND huyện Châu Thành tập huấn nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở năm 2022UBND huyện Châu Thành tập huấn nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở năm 2022
Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022, sáng ngày 29/7/2022, UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hơn 100 đại biểu là các hòa giải viên trên địa bàn huyện. Đến dự và chủ trì Hội nghị, có Ông Văn Ngọc Hạo, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Ông Trương Quốc Dũng - Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành.

z3614733867913_7d3b870265140d76628996414924d94c.jpg

Bà Lê Thị Lo - Trưởng Phòng phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được nghe Bà Lê Thị Lo - Trưởng Phòng phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; tìm hiểu các kỹ năng trong công tác hòa giải: Kỹ năng tìm hiểu và giải quyết các mâu thuẫn; kỹ năng phân tích, đánh giá; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi; ghi sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở; lập văn bản hòa giải thành, văn bản hòa giải không thành; các bước tiến hành hòa giải;...

z3614735077929_58a273de97b69f938fee6d62ab1c0446.jpg

Cũng trong buổi tập huấn, các hòa giải viên cùng nhau trao đổi, thảo luận, tìm hiểu các tình huống thường gặp trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Đây là dịp để hòa giải viên nắm rõ các kiến thức, kỹ năng hòa giải, qua đó góp phần giữ gìn, duy trì đoàn kết trong nội bộ nhân dân; củng cố, phát huy tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.../.

Huỳnh Thuận-PTP Châu Thành.

                                                  


03/08/2022 11:00 SAĐã ban hành
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án về PBGDPL trên địa bàn thành phố Tân AnHội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án về PBGDPL trên địa bàn thành phố Tân An
Thực hiện Kế hoạch số 1247/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Long An về thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022. Được sự  ủy quyền của UBND tỉnh, sáng ngày 28/7/2022, Sở Tư pháp phối hợp với UBND thành phố Tân An, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án PBGDPL năm 2022. Đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị có Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

z3600883636701_e28b7a83c2ce69f1d9568f88f4275832.jpg

Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp. phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có hơn 150 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên, Giáo viên dạy môn công dân của các Trường trung học phổ thông và Trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Tân An.

z3600852056321_e5d77adf5c42c1e8b4acbabf041fc173.jpg

Bà Lê Thị Lo - Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật -Sở Tư pháp

- Báo cáo viên pháp luật tỉnh triển khai các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Bà Lê Thị Lo - Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật -Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật tỉnh triển khai các nội dung: Một số vấn đề chung về phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ trương của Đảng  và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PBGDPL. Chủ trương, của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật. Công tác Tổ chức, triển khai hoạt động PBGDPL của Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ làm công tác PBGDPL;…

z3600859022181_8870ffe31de643c8a185530319eb56fa.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị đại biểu tham gia công tác PBGDPL phải thường xuyên tự trau dồi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền PBGDPL để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác PBGDPL trong tình hình mới, điều này là hết sức cần thiết. Đồng thời, chủ động tham mưu đề xuất với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật kịp thời, chính xác, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế;…

z3600854909810_afdd1ed35c50e87a388b061c2bd0caf4.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Công tác PBGDPL được Đảng ta xác định là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân; phát huy dân chủ, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Không để phát sinh điểm nóng, hạn chế vi phạm pháp luật; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua Hội nghị, nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công PBGDPL nói chung; trong đó, tập trung tổ chức triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL nói riêng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./. 

PBLA

 

 

 

 

 


28/07/2022 4:00 CHĐã ban hành
Bộ Tư pháp tổ chức Lớp tập huấn phổ biến pháp luật và các kiến thức góp phần giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại Gia LaiBộ Tư pháp tổ chức Lớp tập huấn phổ biến pháp luật và các kiến thức góp phần giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại Gia Lai
Thời gian qua, tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở nước ta đã giảm thiểu đáng kể, tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang còn tồn tại ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, Kon Tum và Gia Lai là 02 tỉnh có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết cao. Năm 2020, tổng số cặp kết hôn ở Gia Lai là 8.694 cặp, trong đó số tảo hôn là 869 cặp (chiếm 9,99%); tại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 có 1.048 trường hợp tảo hôn và 4 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Vì vậy, để khắc phục tình trạng này, Bộ Tư pháp nhận thấy cần tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu biết, thay đổi hành vi của người dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em và cha mẹ của trẻ em đối với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thông qua việc đẩy mạnh truyền thông, phổ biến pháp luật. Qua đó, góp phần giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

Trong khuôn khổ của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc đồng tài trợ, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức lớp tập huấn phổ biến pháp luật và các kiến thức góp phần giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng của tỉnh Gia Lai và Kon Tum vào ngày 24, 25/7/2022. Bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và bà Nguyễn Thanh Trúc, Chuyên gia bảo vệ trẻ em của UNICEF tại Việt Nam đồng chủ trì lớp tập huấn. Tham dự lớp tập huấn có ông Dương Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai, cùng các công chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của tỉnh Gia Lai và Kon Tum, công chức Phòng Tư pháp huyện Chưprông, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai; đại diện hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng của tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa nhấn mạnh: thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có công tác truyền thông, phổ biến pháp luật. Những đặc thù về văn hóa, tập quán, ngôn ngữ, điều kiện sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số đòi hỏi các chính sách dành cho họ cần có sự khác biệt nhất định. Luật PBGDPL đã quy định đây là nhóm đối tượng đặc thù và công tác PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào năng lực của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng – những người được coi là “cầu nối” để chuyển tải thông tin chính sách pháp luật đến với người dân tại cơ sở. Hiện nay, lực lượng hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật và người có uy tín trong cộng đồng đã được xây dựng, phát triển rộng khắp tại thôn, làng, bản, ấp, xã, phường, thị trấn và giữ vai trò quan trọng trong công tác truyền thông, phổ biến, đưa pháp luật đến với người dân. Việc tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, phổ biến pháp luật và hỗ trợ hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng thực hiện phổ biến, giáo dục tại cơ sở, từ đó nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người dân nói chung và người dân tộc thiểu số nói riêng, góp phần vận động, giáo dục việc giảm thiểu, xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết.
Cũng tại lớp tập huấn, bà Nguyễn Thanh Trúc, Chuyên gia bảo vệ trẻ em của UNICEF tại Việt Nam đặc biệt đánh giá cao phương pháp tiếp cận liên ngành của lớp tập huấn. Những kiến thức và kinh nghiệm quý báu được chuyển tải bởi nhóm giảng viên là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực pháp luật, y tế, bảo vệ trẻ em, và truyền thông sẽ giúp các học viên không chỉ nắm vững các quy định của pháp luật mà còn thực sự hiểu tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Các học viên cũng sẽ được trang bị những kỹ năng thiết thực để đến lượt mình có thể tổ chức các buổi truyền thông hiệu quả, giúp người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từ đó có những hành động thiết thực để phòng, chống những hủ tục này, bảo đảm cho trẻ em được phát triển hết tiềm năng, được hưởng đầy đủ các quyền của mình, và thúc đẩy chất lượng giống nòi.
Trong thời gian tập huấn, các chuyên gia tập trung truyền đạt các chuyên đề về: thực trạng, nguyên nhân, quy định pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết; tảo hôn – nhìn từ góc độ quyền trẻ em; những tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết đến sức khỏe của trẻ vị thành niên; kỹ năng truyền thông về giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Lớp tập huấn được thực hiện theo phương pháp mới, các học viên làm bài tập nhóm, trao đổi, thảo luận sôi nổi, tích cực tương tác với giảng viên; qua đó, bảo đảm tính thực chất, dễ nhớ, giúp các học viên vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm được tích lũy để áp dụng linh hoạt, sáng tạo trong công tác truyền thông, PBGDPL nói chung và truyền thông, PBGDPL về giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại địa bàn cơ sở./.


26/07/2022 4:00 CHĐã ban hành
Long An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án về PBGDPL do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022Long An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án về PBGDPL do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 1247/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022. Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, ngày 22/7/2022, Sở Tư pháp phối hợp với UBND thị xã Kiến Tường tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án PBGDPL năm 2022. Đây là lớp thứ hai do Sở Tư pháp tổ chức theo Kế hoạch số 1247/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh.

z3594614536828_41d8c37d36627cc94276f9d2ca3d41e1.jpg

Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị có Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; với hơn 150 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên, Giáo viên dạy môn công dân của các Trường trung học phổ thông và Trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Kiến Tường.

z3594601541999_85710b68bc7cf03139dd66f2ae187052.jpg

Bà Lê Thị Lo - Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật -Sở Tư pháp

- Báo cáo viên pháp luật tỉnh triển khai các nội dung liên quan đến các Đề án về PBGDPL

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên pháp luật tỉnh - Bà Lê Thị Lo - Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật -Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật tỉnh tập huấn nghiệp vụ PBGDPL, trong đó có nghiệp vụ thực hiện các Đề án về PBGDPL do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022 cho đội ngũ làm công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã Kiến Tường như: Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật,…

z3594614580788_10989d952892ce36bd6a29427883ea06.jpg

z3594614548085_b89d2ff7b1f3a7b6a1f0d8810a7e4b7e.jpg

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần này để trang bị kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ tham gia công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã Kiến Tường, nhất là Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên, giáo viên dạy môn công dân của các Trường THPT và THCS, để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác PBGDPL trong tình hình mới, điều này là hết sức cần thiết. Đồng thời, sau hội nghị này, Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các đồng chí đại biểu tham gia công tác PBGDPL cũng phải thường xuyên tự trau dồi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL, chủ động tham mưu đề xuất với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật kịp thời, chính xác, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế, để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có những bước phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới./.

P.PBGDPL.STPLA

 

 

 

 

 


22/07/2022 9:00 SAĐã ban hành
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm 2022 tại Công an tỉnh Long AnHội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm 2022 tại Công an tỉnh Long An
Thực hiện Kế hoạch số 497/HĐPH ngày 21/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về hoạt động của Hội đồng năm 2022, chiều ngày 15/7/2022, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022 tại đơn vị Công an Long An; Đoàn kiểm tra tỉnh do bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh uỷ viên - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia với Đoàn kiểm tra có đại diện các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; BCH Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn và thành viên Tổ Thư ký Hội đồng tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh có Đại tá Nguyễn Văn Hoà, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng/Phó các đơn vị là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh.

z3574706371897_6fa6e46eae7320a60f7f23b8bc1ee4e9.jpg

Bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh

phát biểu tại buổi kiểm tra

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức 58 Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an; triển khai cao điểm tấn công tội phạm; thông qua tổ chức họp định kỳ hàng tháng, họp giao ban, họp Chi bộ, đơn vị, sinh hoạt "Ngày pháp luật"... quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và các văn bản chỉ đạo trực tiếp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh có 300 CBCS dự; 02 lớp tập huấn nghiệp vụ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ mục tiêu có 90 lượt CBCS tham dự. Tổ chức phát động cán bộ chiến sỹ tham gia cuộc thi Ảnh nghệ thuật và Video clip với chủ đề những chiến sĩ mang "Sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên", cuộc thi viết "Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân"; cuộc thi "Tìm hiểu 60 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân"; cuộc thi "Biển đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn" …Công an địa phương đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, vận động thông qua thực hiện  phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được 5.280 cuộc với 114.638 lượt người dự; lắp đặt 180 pa nô cảnh báo phòng chống tội phạm và ghi số điện thoại đường dây nóng của lực lượng Công an; 1.300 tờ thông báo, 23.500 tờ rơi, tờ bướm phòng, chống tội phạm; tuyên truyền thông qua loa lưu động trên tuyến giao thông về phòng, chống tội phạm được 9.351 cuộc, phòng chống dịch bệnh Covid-19 được 1.363 cuộc, với thời lượng 932.000 lượt phát  

Đối với những đối tượng đặc thù đang chấp hành án tại Trại tạm giam và Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tuyên truyền 22 cuộc, 06 lượt cho người bị giam giữ; tuyên truyền, giáo dục pháp luật 04 lớp, gồm lớp đầu vào 11 phạm nhân, lớp đầu ra 04 phạm nhân, lớp tha tù trước thời hạn có điều kiện 02 phạm nhân; tuyên truyền phòng, chống Covid-19 03 buổi cho 42 lượt phạm nhân; quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam 22 lượt/2.420 lượt; duy trì "Tủ sách hướng thiện" phục vụ nhu cầu đọc sách cho phạm nhân…

z3574707910464_62b8fa755831bb5423d0207e22b92076.jpg

Đại tá Nguyễn Văn Hoà, Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp và làm với Đoàn kiểm tra

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra của tỉnh đã trao đổi, đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh thông tin, làm rõ thêm một số nội dung như: công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn, nhất là Nhân dân vùng biên giới; công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL của Công an tỉnh; cần nêu rõ (nêu bậc) một số mô hình PBGDPL thiết thực, hiệu quả; đánh giá thực chất việc xây dựng tủ sách pháp luật trong lực lượng Công an các cấp; quan tâm nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Công an tỉnh; về kinh phí thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, trong đó có Đề án về PBGDPL do Công an tỉnh chủ trì thực hiện…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh uỷ viên -Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, ghi nhận các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh, đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Công an tỉnh quan tâm củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL, đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng theo hướng bài bản, khoa học; có tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác PBGDPL Công an các cấp để từ đó, mỗi cán bộ chiến sĩ là một tuyên truyền viên giỏi. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong công tác PBGDPL. Tiếp tục phát huy, thực hiện có hiệu quả các mô hình PBGDPL thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng tính lan toả sự tiếp cận của người dân, các đối tượng được tuyên truyền, sự ủng hộ của người dân đối với từng mô hình. Quan tâm nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Công an tỉnh. Khen thưởng, tôn vinh lực lượng có đóng góp trong công tác PBGDPL…

z3574706364621_413a8ccce1bd3ef131de2b2d45f740dd.jpg

Thành viên trong Đoàn kiểm tra trao đổi một số nội dung có liên quan

đến công tác PBGDPL tại đơn vị Công an tỉnh

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2022, cần quan tâm: tổng kết đánh giá 10 năm thi hành Luật PBGDPL năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quan tâm thực hiện và tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) theo hướng thiết thực, chất lượng, hiệu quả; kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù; triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" theo Kế hoạch của UBND tỉnh; quan tâm rà soát mô hình mới, cách làm hay về PBGDPL gửi về Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh để tổng hợp, báo cáo đề xuất nhân rộng...

Thay mặt Công an tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh - Đại tá Nguyễn Văn Hoà tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra, nhất là ý kiến kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra tỉnh; Công an tỉnh sẽ quan tâm chỉ đạo, định hướng các đơn vị, Công an các địa phương tổ chức thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tới./.

                                                   P.PBGDPL.STPLA.                                                           

                                                                                     


18/07/2022 9:00 SAĐã ban hành
Nhà giáo Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường THCS Nhựt Tảo (TP Tân An, tỉnh Long An): tấm gương đổi mới, sáng tạo trong dạy và họcNhà giáo Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường THCS Nhựt Tảo (TP Tân An, tỉnh Long An): tấm gương đổi mới, sáng tạo trong dạy và học
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho giáo viên, học sinh trong trường, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức và trau dồi kỹ năng sống, cô Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường THCS Nhựt Tảo (TP Tân An, tỉnh Long An) đã đưa công tác PBGDPL trong đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Từ đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường.


Tính đến nay, cô Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường THCS Nhựt Tảo (sinh năm 1970, tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã có hơn 31 năm gắn bó với môi trường giáo dục. Được sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục, cô Thủy hiểu rõ công tác PBGDPL rất quan trọng, các cán bộ, giáo viên, học sinh phải nắm pháp luật thì mới truyền tải được hết chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thông qua đó, học sinh sẽ có ý thức tốt hơn, tránh những tệ nạn xã hội và những vi phạm pháp luật bên ngoài.

Linh hoạt, sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền

Với vai trò là cán bộ quản lý của trường, cô Lê Thị Thủy đã chủ động lên các kế hoạch, phương án để tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường. Để giúp học sinh dễ tiếp cận và tránh nhàm chán, khuôn khổ bằng lý thuyết suông, cô Thủy đã chỉ đạo các cán bộ, giáo viên nhà trường triển khai pháp luật với đa dạng các hình thức, đổi mới phương pháp dạy, hệ thống kiến thức bằng sơ đồ hóa… Thông qua các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các học sinh sẽ được lồng ghép PBGDPL.

Cùng với việc tuyên truyền lý thuyết, sân khấu hóa với các tiểu phẩm trong các tiết sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề pháp luật, các thầy cô, báo cáo viên pháp luật còn tổ chức hỏi - đáp các câu hỏi dễ nhớ, dễ hiểu và rất thực tế. Cô Thủy cho biết, từ các trò chơi theo hình thức "học mà chơi, chơi mà học" được tạo ra trong các buổi tuyên truyền, PBGDPL, các em học sinh yêu thích và hào hứng tham gia hơn. Nhất là trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh thời gian qua. Cùng với đó, lồng ghép các thông tin qua bộ môn Giáo dục công dân, từ đó giúp học sinh nắm chắc được các kiến thức.

z3571187001930_33b4009b4ae49e68a9d159a1c632729b.jpg

Cô Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường THCS Nhựt Tảo

Hiệu trưởng Trường THCS Nhựt Tảo cho biết, nhà trường đã kết hợp với công ty kỹ năng sống để giảng dạy kỹ năng cho học sinh mỗi tuần 1 tiết. Trong tiết học, giáo viên đã truyền tải đến các em những kĩ năng hết sức cần thiết trong cuộc sống nhằm phòng tránh những tệ nạn xã hội như: Phòng chống tác hại của ma túy, thuốc lá, vệ sinh an toàn thực phẩm, bạo lực học đường, giáo dục giới tính; kỹ năng phòng chống xâm hại, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản trong học sinh…

Đặc biệt, cô Thủy nhấn mạnh, việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động PBGDPL giúp cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh tiếp cận nguồn thông tin nhanh chóng và dễ dàng hơn. Do đó, trường đã đẩy mạnh truyền tải thông tin về pháp luật qua cổng thông tin điện tử của trường, hộp thư điện tử (gmail), các trang mạng xã hội (zalo), đồng thời trình chiếu video và tích hợp trong giảng dạy các kiến thức pháp luật cho học sinh trong các lớp học.

Các hình thức tuyên truyền trực quan thông qua các khẩu hiệu, pano, áp phích… cũng được các cán bộ, giáo viên nhà trường triển khai có hiệu quả. Theo đó, các khẩu hiệu đề ra trong khuôn viên nhà trường đã được cán bộ, giáo viên, các em học sinh thực hiện tốt như: Lớp học "4 không" (không chơi game; không bạo lực; không nói tục, chửi thề; không hút thuốc lá, uống rượu bia); ngôi trường không có khói thuốc lá; mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo… Ngoài ra, để các cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh đóng góp những ý kiến một cách khách quan, nhà trường đã tạo hộp thư góp ý, hộp thư điều em muốn nói ngay tại cổng trường. Thông qua những tâm tư, ý kiến được gửi trong hộp thư, nhà trường sẽ có cái nhìn đa chiều trong các vấn đề, đây có thể coi là "cầu nối tâm tư nguyện vọng" để nhà trường thấu hiểu cán bộ, giáo viên, học sinh cũng như phụ huynh hơn.

z3571187005436_4174880293bdce029ee3e155ae2db071.jpg

Cô Lê Thị Thủy tặng thưởng cho các em học sinh trong hoạt động tuyên truyền pháp luật trong học đường

Nhằm thực hiện tốt các phương pháp tuyên truyền, PBGDPL, cô Thủy cùng ban giám hiệu đã ban hành các quy định, quy chế trong nhà trường, xây dựng các chuyên đề giáo dục như: Chuyên đề "Xây dựng nền nếp dạy và học", "Xây dựng văn hóa nhà trường", "Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường"… Các cán bộ, giáo viên cũng được PBGDPL thông qua các buổi họp hội đồng, các buổi trao đổi với lực lượng liên quan. Đồng thời, phát động 100% cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Trong đó, các cán bộ, giáo viên tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; tìm hiểu về luật bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội; tìm hiểu về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"; cuộc thi tìm hiểu về an toàn thông tin. Ngoài ra, các em học sinh còn được tham gia thi tìm hiểu về an toàn giao thông cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh.

Phối hợp hài hòa 3 môi trường: Nhà trường – Gia đình – Xã hội

Để công tác tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả tích cực trong học sinh, cô Thủy cho biết trong năm học 2020-2021 nhà trường đã tổ chức hội thảo chuyên đề phối hợp 3 môi trường giáo dục đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Tại buổi hội thảo này có các đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể của địa phương, hội Luật gia TP Tân An, công an phường, Ban đại diện cha mẹ học sinh. Từ những thảo luận, ban giám hiệu nhà trường đã tiếp nhận được nhiều biện pháp, ý kiến hay từ chính học sinh để đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường. Những diễn đàn như thế này giúp các em học sinh có thể mạnh dạn nêu suy nghĩ của mình, qua đó cô Thủy với cương vị là quản lý nhà trường sẽ có hướng điều chỉnh giáo dục phù hợp.

Cô Thủy chia sẻ, nếu không có các hình thức để các em nói lên tâm tư từ các hội thảo bàn luận, từ các bức thư trong hộp thư "Điều em muốn nói",… thì có lẽ cô sẽ bỏ lỡ sự quan tâm đúng lúc của nhà trường đến các em, không hiểu được tâm tư học sinh để thay đổi phù hợp cho các em thực hiện tốt. Thời điểm này các em đang là tuổi "ẩm ương", là giai đoạn có rất nhiều thay đổi cả về tâm sinh lý và xã hội dẫn đến những biến đổi về mặt tâm lý, tính cách của các em nên cần phải quan tâm đặc biệt tới các em.

Và một đối tượng cực kỳ quan trọng cần phối hợp với nhà trường đó chính là phụ huynh học sinh. Không chỉ trong thời gian các em học tập tại trường mà các em cũng cần được quan tâm trong thời gian nghỉ. Chính vì thế, các buổi họp phụ huynh học sinh, dự hội thảo chuyên đề, thông qua nhóm zalo lớp nhà trường đã lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL cho phụ huynh học sinh.

Vào đầu mỗi năm học, nhà trường kí kết trách nhiệm với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục con em. Qua đó, ý thức chấp hành các quy định của nhà trường, chấp hành pháp luật của học sinh đã có nhiều tiến bộ rõ rệt.

Bên cạnh đó, muốn công tác tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện sâu sát, hiệu trưởng Trường THCS Nhựt Tảo cho rằng không chỉ có vai trò của nhà trường, mà còn rất cần sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ của gia đình và toàn xã hội. Đây là ba môi trường giáo dục quan trọng, tạo thành thế "chân kiềng" vững chắc để cùng giáo dục học sinh. Cần coi sự phối hợp là việc thực hiện thường xuyên, liên tục ở mọi thời điểm và giáo dục là quá trình lâu dài. Cả nhà trường, gia đình và xã hội phải luôn chủ động, sẵn sàng phối hợp để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho các em.

Trong giáo dục pháp luật, ngoài việc lồng ghép vào giáo dục chính khóa và các hoạt động ngoại khóa, phải kết hợp giữa tuyên truyền và giáo dục trực quan. Việc này cần huy động sự tham gia của những người làm công tác thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật, cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể… Do đó, thười gian qua trường đã phối hợp với công an phường thực hiện mô hình "Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường"; phối hợp với hội Luật gia TP Tân An tổ chức báo cáo dưới sân cờ cho học sinh các chuyên đề về bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội, luật an ninh mạng; phối hợp với công an tỉnh Long An tuyên truyền về tác hại của ma túy và cách phòng tránh…

Là đầu tàu của trường, cô Lê Thị Thủy luôn mong muốn trong thời gian tới công tác tuyên truyền, PBGDPL đực thực hiện có hiệu quả với đa dạng hóa các hình thức. Cô và ban giám hiệu nhà trường sẽ cố gắng tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường, phụ huynh học sinh để việc tuyên truyền, PBGDPL đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh; phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

Trong hơn 31 năm gắn bó với ngành giáo dục, cô Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường THCS Nhựt Tảo nhiều lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh; được chọn cử đi dự thanh niên tiên tiến toàn quốc và được UBND tỉnh Long An tặng bằng khen thanh niên tiêu biểu.

Ngoài ra, cô Thủy đã được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Hội đồng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh, Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh, Hội chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Long An, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Tân An, UBND TP Tân An vì có thành tích xuất sắc trong trong phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học"; gương điển hình tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2017-2019; có thành tích tốt trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt mô hình "An ninh trật tự trước cổng trường"…

 

Bạch Dương


16/07/2022 8:00 SAĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An: chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnhỦy ban nhân dân tỉnh Long An: chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
Ngày 12/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành văn bản số 6295/UBND-VHXH về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đối với dịch COVID-19

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị, gắn với thực hiện tốt khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng, giao chỉ tiêu tiêm chủng tới tận cấp huyện, cấp xã; thực hiện "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin cho người dân; phát huy tính chủ động, gương mẫu, xung kích của các lực lượng cán bộ, chiến sỹ, quân nhân, thanh niên, công nhân viên chức, người lao động trong việc tiêm vắc-xin; tổ chức các chiến dịch tiêm vắc-xin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp. Tích cực tiếp tục vận động Nhân dân tham gia tiêm vắc-xin đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả của vắc xin; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch "2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác"; cảnh báo về các biến thể mới của Omicron; hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19.

Đối với dịch sốt xuất huyết

Tích cực huy động cả hệ thống chính trị, đặc biệt các lực lượng cán bộ, đoàn thể tại các ấp, khu phố và cộng đồng tham gia các hoạt động phòng, chống dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tới tận các hộ gia đình để người dân chủ động tham gia phòng, chống dịch, chú trọng triển khai công tác phòng, chống dịch tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, các khu, cụm công nghiệp, khu vực có ổ dịch cũ…

Triển khai mạnh mẽ các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn ngay trong tháng 7 và duy trì hoạt động 1 tuần/1 lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 2 tuần/1 lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng (bọ gậy) cao và 1 tháng/1 lần tại các khu vực còn lại. Vận động toàn thể người dân tại địa bàn cùng tham gia.

Nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở; có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, đặc biệt trong trường học. Quan tâm triển khai các hình thức động viên, khen thưởng đối với đội ngũ nhân viên y tế và mạng lưới cộng tác viên tham gia tư vấn, giám sát, điều trị, chăm sóc người bệnh tại y tế cơ sở, các cơ sở y tế dự phòng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông, tuyên truyền về diệt lăng quăng (bọ gậy), các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh đẻ trứng và phát triển để phòng, chống dịch sốt xuất huyết hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, ngành thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. Tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ động phòng, chống dịch bệnh, đề cao kỷ luật, kỷ cương, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn./.

PBLA

 


15/07/2022 11:00 SAĐã ban hành
Long An: tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án về PBGDPL cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên, Giáo viên dạy môn công dân của các Trường THPT và THCSLong An: tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án về PBGDPL cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên, Giáo viên dạy môn công dân của các Trường THPT và THCS
Thực hiện Kế hoạch số 1247/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Long An về thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022. Được sự  ủy quyền của UBND tỉnh, ngày 13/7/2022, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Cần Giuộc, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án PBGDPL năm 2022 trên địa huyện.

z3565293676134_7892b2f76480c1ea44a307662e7b8241.jpg

Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị có Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; với hơn 170 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên, Giáo viên dạy môn công dân của các Trường trung học phổ thông và Trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Bà Lê Thị Lo - Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật -Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật tỉnh triển khai các nội dung: Một số vấn đề chung về phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ trương của Đảng  và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PBGDPL. Chủ trương, của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật. Công tác Tổ chức, triển khai hoạt động PBGDPL của Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ làm công tác PBGDPL;…

z3565244416273_26806e194d7f2083eac13f954876daf2.jpg

 Bà Lê Thị Lo - Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật -Sở Tư pháp - 

Báo cáo viên pháp luật tỉnh triển khai các nội dung tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị đại biểu tham gia công tác PBGDPL phải thường xuyên tự trau dồi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền PBGDPL để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác PBGDPL trong tình hình mới, điều này là hết sức cần thiết. Đồng thời, chủ động tham mưu đề xuất với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật kịp thời, chính xác, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế;…

z3565244416283_1c57798b4de251b0dab60d8a4e872409.jpg

Công tác PBGDPL được Đảng ta xác định là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân; phát huy dân chủ, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Không để phát sinh điểm nóng, hạn chế vi phạm pháp luật; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

z3565334039369_bc56f99e49f6181781da2ebbde9daeea.jpg

Thông qua Hội nghị, nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công PBGDPL nói chung; trong đó, tập trung tổ chức triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL nói riêng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./. 

Phan Đức Bộ

 

 

 

 

 


14/07/2022 10:00 SAĐã ban hành
Tìm hiểu quy định về Thừa phát lạiTìm hiểu quy định về Thừa phát lại
Ngày 08 tháng 01 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP  về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (Nghị định 08). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 02 năm 2020. Nghị định này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát lại; thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại; kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và quản lý nhà nước về Thừa phát lại.

Sau đây, Sở Tư pháp Long An xin giới thiệu một số quy định theo Nghị định 08:

Câu 1. Thừa phát lại là ai? Tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 08 quy định: Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Tại Điều 6 Nghị định 08 có quy định về Tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại như sau:

1. Là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt.

2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật.

3. Có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật.

4. Tốt nghiệp khóa đào tạo, được công nhận tương đương đào tạo hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

5. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.

Câu 2. Thẩm quyền bổ nhiệm Thừa phát lại được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 10 Nghị định 08 quy định về thẩm quyền bổ nhiệm Thừa phát lại như sau:

1. Người có đủ tiêu chuẩn theo quy định nêu trên, nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại đến Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Thừa phát lại kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm; trường hợp từ chối đề nghị phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiến hành xác minh hoặc có văn bản đề nghị Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan xác minh tiêu chuẩn bổ nhiệm, thông tin trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trước khi xem xét, quyết định việc bổ nhiệm. Thời gian xác minh không quá 45 ngày, kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Tư pháp có văn bản xác minh; thời gian xác minh không tính vào thời hạn xem xét bổ nhiệm Thừa phát lại nêu tại khoản này.

4. Người đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Câu 3. Những trường hợp nào thì không được bổ nhiệm Thừa phát lại?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 08 thì những trường hợp sau đây không được bổ nhiệm Thừa phát lại:

1. Người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự.

2. Người đã được bổ nhiệm công chứng viên, được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, đấu giá, quản tài viên, được cấp thẻ thẩm định viên về giá mà chưa miễn nhiệm công chứng viên, thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, đấu giá, quản tài viên, thẻ thẩm định viên về giá.

3. Người đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân. Những người này mà bị bãi nhiệm, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức, buộc thôi việc, tước danh hiệu hoặc đưa ra khỏi ngành.

4. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án về tội phạm do vô ý, tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý mà chưa được xóa án tích; người đã bị kết án về tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản, trục lợi, gian lận, gian dối, xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, kể cả trường hợp đã được xóa án tích.

5. Người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư do vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư; người bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư mà chưa hết thời hạn 03 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó.

6. Người bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên, thẻ thẩm định viên về giá, chứng chỉ hành nghề đấu giá, chứng chỉ hành nghề quản tài viên mà chưa hết thời hạn 03 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó.

7. Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Câu 4. Theo quy định thì Thừa phát lại được làm những công việc nào?

Trả lời: Theo quy định định tại Điều 3 của Nghị định 08 thì Thừa phát lại được làm những công việc sau đây:

1. Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định.

2. Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định.

3. Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định.

4. Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự theo quy định.

Câu 5. Thế nào là Tống đạt? thế nào là Vi bằng?

Trả lời: Theo quy định tại  Điều 2 của Nghị định 08 thì:

1. Tống đạt là việc thông báo, giao nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan;

2. Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này.

Câu 6. Nghị định 08 quy định những việc nào Thừa phát lại không được làm?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 08, những việc sau đây Thừa phát lại không được làm:

1. Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác; sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

2. Đòi hỏi thêm bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng.

3. Kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản.

4. Trong khi thực thi nhiệm vụ, Thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.

5. Các công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật. 

Câu 7. Quyền và nghĩa vụ của Thừa phát lại được quy định ra sao?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 08 thì Thừa phát lại có các Quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Trung thực, khách quan khi thực hiện công việc.

2. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.

3. Chịu trách nhiệm trước người yêu cầu và trước pháp luật về việc thực hiện công việc của mình.

4. Không đồng thời hành nghề tại 02 hoặc nhiều Văn phòng Thừa phát lại.

5. Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

6. Mặc trang phục Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định, đeo Thẻ Thừa phát lại khi hành nghề.

7. Tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại (nếu có); chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của Văn phòng Thừa phát lại nơi mình đang hành nghề và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Thừa phát lại mà mình là thành viên.

8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Câu 8. Văn phòng Thừa phát lại được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại  Điều 17 Nghị định 08 có quy định: 

1. Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Văn phòng Thừa phát lại do 01 Thừa phát lại thành lập được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng Thừa phát lại do 02 Thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức theo loại hình công ty hợp danh.

2. Tên gọi của Văn phòng Thừa phát lại phải bao gồm cụm từ "Văn phòng Thừa phát lại" và phần tên riêng liền sau. Việc đặt tên riêng và gắn biển hiệu thực hiện theo quy định của pháp luật, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của Văn phòng Thừa phát lại khác trong phạm vi toàn quốc, không được vi phạm truyền thông lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3. Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Thừa phát lại là Trưởng Văn phòng Thừa phát lại. Trưởng Văn phòng Thừa phát lại phải là Thừa phát lại.

Văn phòng Thừa phát lại có thể có Thừa phát lại là thành viên hợp danh, Thừa phát lại làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và thư ký nghiệp vụ.

4. Văn phòng Thừa phát lại có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính.

Con dấu của Văn phòng Thừa phát lại không có hình quốc huy. Văn phòng Thừa phát lại được khắc và sử dụng con dấu sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động. Thủ tục, hồ sơ đăng ký mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện theo quy định của pháp luật về con dấu.

Chế độ tài chính của Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện theo chế độ tài chính của loại hình doanh nghiệp tương ứng theo quy định của pháp luật.

5. Văn phòng Thừa phát lại không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch ngoài trụ sở của Văn phòng Thừa phát lại; không được thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của Nghị định này.

Câu 9. Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng Thừa phát lại được Nghị định 08 quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 18 Nghị định 08 quy định về Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng Thừa phát lại như sau:

1. Văn phòng Thừa phát lại có các quyền sau đây:

a) Ký hợp đồng lao động với Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ làm việc cho Văn phòng mình;

b) Thu, quản lý, sử dụng chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật;

c) Ký hợp đồng, thỏa thuận với người yêu cầu theo quy định của Nghị định này;

d) Các quyền khác theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

2. Văn phòng Thừa phát lại có các nghĩa vụ sau đây:

a) Quản lý Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ của Văn phòng mình trong việc tuân thủ pháp luật và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại;

b) Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, báo cáo, thống kê;

c) Niêm yết lịch làm việc, thủ tục, chi phí thực hiện công việc Thừa phát lại, nội quy tiếp người yêu cầu tại trụ sở Văn phòng;

d) Thu đúng chi phí đã thỏa thuận với người yêu cầu;

đ) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa phát lại của Văn phòng mình; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật;

e) Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý người tập sự trong thời gian tập sự tại Văn phòng mình;

g) Tạo điều kiện cho Thừa phát lại của Văn phòng mình tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại;

h) Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra, cung cấp thông tin về hợp đồng dịch vụ, hồ sơ nghiệp vụ Thừa phát lại;

i) Lập, quản lý, sử dụng sổ sách, hồ sơ nghiệp vụ và thực hiện lưu trữ theo quy định;

k) Bảo đảm trang phục cho Thừa phát lại của Văn phòng mình theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

l) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Câu 10. Thẩm quyền, phạm vi tống đạt của Thừa phát lại được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 32 Nghị định 08 quy định về Thẩm quyền, phạm vi tống đạt của Thừa phát lại như sau:

1. Thừa phát lại thực hiện tống đạt các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu sau đây:

a) Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự;

b) Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

2. Trưởng Văn phòng Thừa phát lại có thể giao thư ký nghiệp vụ thực hiện việc tống đạt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận việc tống đạt phải do Thừa phát lại thực hiện.

3. Văn phòng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức yêu cầu về việc tống đạt thiếu chính xác, không đúng thủ tục, không đúng thời hạn của mình; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Câu 11. Về thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng, giá trị pháp lý của vi bằng được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 36 của Nghị định 08 quy định về thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng, giá trị pháp lý của vi bằng như sau:

1. Thừa phát lại được lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc, trừ các trường hợp theo quy định không được lập vi bằng.

2. Vi bằng không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác.

3. Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

4. Trong quá trình đánh giá, xem xét giá trị chứng cứ của vi bằng, nếu thấy cần thiết, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân có thể triệu tập Thừa phát lại, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác để làm rõ tính xác thực của vi bằng. Thừa phát lại, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phải có mặt khi được Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân triệu tập.

Câu 12. Các trường hợp nào không được lập vi bằng?

Trả lời: Các trường hợp không được lập vi bằng được quy định cụ thể tại Điều 37 Nghị định 08, như sau:

1. Trong khi thực thi nhiệm vụ, Thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình.

2. Vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng bao gồm: Xâm phạm mục tiêu về an ninh, quốc phòng; làm lộ bí mật nhà nước, phát tán tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc bí mật nhà nước; vi phạm quy định ra, vào, đi lai trong khu vực câm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự; vi phạm quy định về bảo vệ bí mật, bảo vệ công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự.

3. Vi phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Dân sự; trái đạo đức xã hội.

4. Xác nhận nội dung, việc ký tên trong hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định thuộc phạm vi hoạt động công chứng, chứng thực; xác nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; xác nhận chữ ký, bản sao đúng với bản chính.

5. Ghi nhận sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, tài sản không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

6. Ghi nhận sự kiện, hành vi để thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu lập vi bằng.

7. Ghi nhận sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đang thi hành công vụ.

8. Ghi nhận sự kiện, hành vi không do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến.

9. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Câu 13. Hình thức và nội dung chủ yếu của vi bằng được quy định như thế nào?

Trả lời: theo quy định tại Điều 40 của Nghị định hình thức và nội dung chủ yếu của vi bằng:

1. Vi bằng được lập bằng văn bản tiếng Việt, có nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ Văn phòng Thừa phát lại; họ, tên Thừa phát lại lập vi bằng;

b) Địa điểm, thời gian lập vi bằng;

c) Họ, tên, địa chỉ người yêu cầu lập vi bằng;

d) Họ, tên người tham gia khác (nếu có);

đ) Nội dung yêu cầu lập vi bằng; nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận;

e) Lời cam đoan của Thừa phát lại về tính trung thực và khách quan trong việc lập vi bằng;

g) Chữ ký của Thừa phát lại, dấu Văn phòng Thừa phát lại, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người yêu cầu, người tham gia khác (nếu có) và người có hành vi bị lập vi bằng (nếu họ có yêu cầu).

Vi bằng có từ 02 trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự; vi bằng có từ 02 tờ trở lên phải được đóng dấu giáp lai giữa các tờ; số lượng bản chính của mỗi vi bằng do các bên tự thỏa thuận.

2. Kèm theo vi bằng có thể có các tài liệu chứng minh; trường hợp tài liệu chứng minh do Thừa phát lại lập thì phải phù hợp với thẩm quyền, phạm vi theo quy định.

3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể về mẫu vi bằng.

Câu 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thực hiện quản lý nhà nước về Thừa phát lại tại địa phương như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 68 Nghị định 08 thì:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về Thừa phát lại tại địa phương, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Quản lý hoạt động của Thừa phát lại ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến về hoạt động của Thừa phát lại;

b) Phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương;

c) Cho phép thành lập, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động Văn phòng Thừa phát lại;

d) Kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về Thừa phát lại theo quy định của pháp luật;

đ) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

2. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về Thừa phát lại tại địa phương, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xác minh thông tin trong hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm Thừa phát lại theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; đăng ký hành nghề, cấp, cấp lại và thu hồi Thẻ Thừa phát lại; quyết định tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại;

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

c) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và thực hiện thủ tục trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại;

d) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; quyết định tạm ngừng hoạt động Văn phòng Thừa phát lại;

đ) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về vi bằng theo quy định tại khoản 4 Điều 39 của Nghị định này;

e) Kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về Thừa phát lại theo quy định của pháp luật;

g) Báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định này, pháp luật có liên quan và yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Câu 15. Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại có hành vi vi phạm quy định của Nghị định 08 thì bị xử lý như thế nào?

Trả lời. Theo Điều 69 Nghị định 08 quy định: 

1. Thừa phát lại có hành vi vi phạm quy định của Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Văn phòng Thừa phát lại có hành vi vi phạm quy định của Nghị định này thì bị xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

3. Người yêu cầu Thừa phát lại thực hiện công việc có hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ, văn bản giả mạo, sửa chữa, tẩy xóa giấy tờ, văn bản trái pháp luật hoặc có hành vi gian dối khác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

4. Người có chức vụ, quyền hạn mà có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại hoặc cản trở Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại thực hiện quyền, nghĩa vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

5. Cá nhân không đủ điều kiện hành nghề Thừa phát lại mà hành nghề Thừa phát lại dưới bất kỳ hình thức nào thì phải chấm dứt hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Tổ chức không đủ điều kiện hoạt động Thừa phát lại mà hoạt động Thừa phát lại dưới bất kỳ hình thức nào thì phải chấm dứt hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật./.

Sở Tư pháp Long An.


13/07/2022 11:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án"Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027"UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án"Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027"
Để triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Đề án 407), nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, địa phương về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật (viết tắt là PBGDPL); bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật, PBGDPL. Qua đó, tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý, phản biện trong quá trình đề xuất chính sách, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm, tăng cường dân chủ, phát huy quyền con người, quyền công dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Ngày 01/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2043/KH-UBND để triển khai Đề án 407 trên địa bàn tỉnh Long An.

 

Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là dự thảo chính sách) là hoạt động do các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện. Hoạt động này nhằm cung cấp thông tin rộng rãi về nội dung của dự thảo chính sách bằng các hình thức phù hợp, đúng quy định pháp luật đến đối tượng chịu sự tác động và toàn xã hội trên cơ sở tương tác, thông tin đa chiều; công khai, minh bạch nội dung tiếp thu, giải trình, dự kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, thể chế bảo đảm bám sát mục tiêu của Đề án 407.

Dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội là các dự thảo chính sách có đủ các tiêu chí sau: (1) là các chính sách được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật mà Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định phải lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trước khi tiến hành soạn thảo, trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; (2) Tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; (3) Được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách; (4) Chính sách có tác động trên phạm vi toàn tỉnh.

Căn cứ Đề án 407 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Long An đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau: (1) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách: Quán triệt, chỉ đạo, triển khai, phổ biến công tác truyền thông dự thảo chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức, doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách. (2) Phát huy vai trò chủ động của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách: trên cơ sở Danh mục xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật căn cứ nội dung, tính chất dự thảo chính sách và yêu cầu thực tiễn chủ động, kịp thời xây dựng Kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách hàng năm; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền bảo đảm các biện pháp an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. (3) Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trong việc chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện truyền thông dự thảo chính sách theo phạm vi Đề án 407: Hàng năm, căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương; Danh mục xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và yêu cầu thực tiễn, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện truyền thông về dự thảo chính sách thuộc phạm vi Đề án 407 trên địa bàn tỉnh. (4) Xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách: Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật xây dựng tài liệu, nội dung truyền thông dự thảo chính sách bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức phong phú, sinh động để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh; Trang Thông tin điện tử các sở, ngành tỉnh và cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách. (5) Tổ chức các hình thức truyền thông dự thảo chính sách: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục truyền thông đưa tin vào khung giờ thu hút khán, thính giả để truyền thông về dự thảo chính sách trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các sở, ngành tỉnh,...; Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, phỏng vấn, đối thoại trực tiếp, trực tuyến, họp báo để trao đổi, thông tin về dự thảo chính sách liên quan tới các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp; chú trọng phát huy đội ngũ báo cáo viên pháp luật, luật sư, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật, chuyên gia, cán bộ làm công tác thực tiễn và đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến chính sách này tham gia đóng góp ý kiến. (6) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách: Tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí về kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách nhất là những vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức pháp chế các sở, ngành tỉnh, cán bộ các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, tuyên truyền viên pháp luật về kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách…. (7) Huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách theo các nội dung tại Đề án này… Thời gian thực hiện: từ năm 2022 đến năm 2027.

Với mục tiêu: Năm 2022, hoàn thành việc quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch  trên phạm vi toàn tỉnh; 70% chính sách có tác động lớn đến xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của Kế hoạch được cơ quan chủ trì, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Từ năm 2023 trở đi, 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của Kế hoạch được cơ quan chủ trì, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này; sơ kết, tổng kết, đánh giá, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh./.

P.PBGDPL.STPLA.

 

 

 

 

 

 


12/07/2022 3:00 CHĐã ban hành
Chuyên đề pháp luât: những điểm mới trong hoạt động thừa pháp lạiChuyên đề pháp luât: những điểm mới trong hoạt động thừa pháp lại
12/07/2022 3:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, biaUBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 về việc chấp hành quy định phòng, chống tác hại của rượu, bia; tăng cường chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản số 3467/BYT-DP ngày 30/6/2022 về việc tăng cường chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; ngày 11/7/2022, tại văn bản số 6208/UBND-VHXH, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung:

Quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cơ quan, đơn vị, địa phương; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang Nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia; thực hiện nghiêm quy định người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các quy định liên quan khác.

Tăng cường đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; đồng thời tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tập trung tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe; phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi; thời gian, địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và thực hiện các quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia./.

P.PBGDPL.STPLA

 


12/07/2022 9:00 SAĐã ban hành
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp làm việc với Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiVụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp làm việc với Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Sáng ngày 07/7/2022, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì buổi làm việc.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Vệ Quốc nêu rõ mục đích buổi làm việc nhằm thống nhất nội dung và chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi làm việc chuyên đề giữa thường trực Hội đồng và đại diện Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hôi – Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (PBGDPL) trung ương.

Mặc dù Luật PBGDPL không yêu cầu các bộ phải thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn công tác PBGDPL của ngành và để phát huy vai trò tư vấn, tham mưu công tác PBGDPL, xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch PBGDPL của cơ quan, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL với 19 thành viên do Thứ trưởng là Chủ tịch Hội đồng, thành viên Hội đồng là đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Hằng năm Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch hoạt động để phân công trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cho từng thành viên của Hội đồng. Nội dung PBGDPL trọng tâm hàng năm được xác định nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, thực tiễn thi hành pháp luật, trong đó, tập trung vào lĩnh vực công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; phổ biến các chính sách trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tạo sự đồng thuận trong dư luận… Với vị trí là Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Thứ trưởng đã thường xuyên tư vấn, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ và hiệu quả, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành (phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…); nhiều hình thức PBGDPL đã được triển khai như thực hiện PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn, tư vấn đối thoại để phổ biến chính sách pháp luật đối với từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của hoặc thông qua các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, đài truyền hình xây dựng và phát sóng các chương trình có nội dung liên quan đến quy định pháp luật trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội...
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Vụ trưởng Lê Vệ Quốc đã ghi nhận kết quả đạt được của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong công tác PBGDPL thời gian qua; để buổi làm việc chuyên đề giữa Thường trực Hội đồng phối hợp và thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng, đồng chí Quốc đề nghị Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉnh lý Báo cáo, trong đó tập trung đánh giá kết quả đạt được của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thời gian qua. Căn cứ kết quả đạt được, nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân để từ đó tham mưu Lãnh đạo Bộ là thành viên Hội đồng những giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL./.


11/07/2022 10:00 SAĐã ban hành
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữTiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ
Sáng 08/7, Đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Long An do Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trần Văn Năm làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm.


Đại biểu tham dự cuộc kiểm tra

Thời gian qua, các cấp Hội cụ thể hóa, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Hội phụ nữ cấp trên để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút đông đảo sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Trong đó, Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật mới có hiệu lực thi hành,... nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, phụ nữ, đặc biệt là hội viên phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Hoạt động tư vấn pháp luật, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo và hòa giải tại cơ sở được triển khai kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, nhất là trẻ em gái.

Hoạt động phối hợp giữa các cấp Hội với ngành chức năng cùng cấp được tăng cường từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong đoàn đánh giá cao những hoạt động của Hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các mô hình, câu lạc bộ ở cấp cơ sở. Các đại biểu cũng đề xuất Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác này, nhất là chú ý đến Luật phòng, chống bạo lực gia đình; luật hôn nhân gia đình; công tác chăm sóc, giáo dục các con trong gia đình;…/.

Theo Baolongan.vn11/07/2022 10:00 SAĐã ban hành
Thông tin - Sự kiện địa phươngThông tin - Sự kiện địa phương
07/07/2022 4:00 CHĐã ban hành
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện Tân TrụHội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện Tân Trụ
Thực hiện Kế hoạch số 497/HĐPH ngày 21/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về hoạt động của Hội đồng năm 2022, chiều ngày 05/7/2022, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022 tại đơn vị huyện Tân Trụ; Đoàn kiểm tra tỉnh do bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh uỷ viên - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia với Đoàn kiểm tra có bà Phạm Ngọc Tiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; bà Lê Thị Thu Cúc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy BCH Quân sự tỉnh, cùng đại diện các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh như: Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn và thành viên Tổ Thư ký Hội đồng tỉnh.

z3546284315798_cad01ec2455e574e927385a6b8dd1f4b.jpg 

Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh uỷ viên - Giám đốc Sở Tư pháp - 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh có ông Trịnh Phước Trung - Quyền Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, cùng với đại diện Lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Tân Trụ luôn có sự quan tâm định hướng của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo của UBND huyện, sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các xã, thị trấn; với tinh thần trách nhiệm cao của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, UBND xã, thị trấn, cùng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật,…kết quả, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức tuyên truyền được 112 cuộc, có 4.124 người dự; UBND xã, thị trấn tuyên truyền được 301 cuộc, có 6.260 người dự; hình thức tuyên truyền, lồng ghép vào buổi họp cơ quan, tiếp xúc cử tri, họp chi, tổ, hội của các đoàn thể, trên hệ thống truyền thanh huyện về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, cập nhật kiến thức pháp luật mới..., đăng 85 tin, 42 bài, phát thanh 310 lượt với thời lượng mỗi lượt từ 05-07 phút, tuyên truyền 02 cuộc bằng xe thông tin lưu động, thực hiện treo 71 băng rôn, khẩu hiệu khu vực công viên và trên xe thông tin tuyên truyền; cấp phát 236 quyển sách pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải cơ sở cơ sở…từ kết quả trên, công tác PBGDPL đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của CBCCVC, người lao động và Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

z3546284254569_37e433dfca2a80383a03e7d53632c355.jpg

 Ông Trịnh Phước Trung - Quyền Chủ tịch UBND huyện tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra của tỉnh đã trao đổi, đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện thông tin, làm rõ thêm một số nội dung như: công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL năm 2012, công tác PBGDPL trong nhà trường, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác PBGDPL thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, các mô hình PBGDPL thiết thực, có hiệu quả đã và đang triển khai trên địa bàn…

z3546284322780_99d4554e8d78a1fee165f4c005e0b9df.jpg

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, ghi nhận các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Tân Trụ, đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị địa phương cần xác định, công tác PBGDPL là của cả hệ thống chính trị, giao cơ quan Tư pháp tham mưu, giúp UBND cùng cấp thực hiện quản lý Nhà nước trong công tác này ở địa phương; quan tâm củng cố, kiện toàn lại Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, có phân công, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các thành viên; tổ chức các kỳ họp của Hội đồng, các thành viên Hội đồng quan tâm thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL của ngành mình về cơ quan Thường trực Hội đồng; quan tâm đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL cho phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn; quan tâm thực hiện và tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) theo hướng thiết thực, chất lượng, hiệu quả; quan tâm kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù; tổng kết đánh giá 10 năm thi hành Luật PBGDPL năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo, quy định, nhiệm vụ PBGDPL theo yêu cầu đột xuất, chuyên đề khác theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Thay mặt Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Tân Trụ - ông Trịnh Phước Trung, Quyền Chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra, nhất là ý kiến kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra tỉnh; UBND huyện sẽ quan tâm chỉ đạo, định hướng các ngành, địa phương tổ chức thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tới./.

                                                   P.PBGDPL.STPLA.

 

                                                                  

                                                                                     


06/07/2022 4:00 CHĐã ban hành
Tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn, thanh niên trong Quân độiTập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn, thanh niên trong Quân đội
Sáng 29/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên; triển khai Chương trình phát triển thanh niên Quân đội giai đoạn 2021 - 2030. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trong toàn quân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên đã được các cơ quan, đơn vị toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được đổi mới, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, thống nhất cao về ý chí, hành động, qua đó trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức Đoàn các cấp cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu lưu ý Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm, tạo mọi điều kiện bảo đảm tốt nhất phục vụ tập huấn; điều hành nội dung chương trình nghiêm túc, chặt chẽ. Các đồng chí báo cáo viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt giáo án, bài giảng theo nội dung được phân công, vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng, tập trung truyền đạt những vấn đề cơ bản, cốt lõi giúp cán bộ tham gia tập huấn tiếp thu hiệu quả. Các đồng chí tham gia tập huấn nêu cao tính tự giác, tích cự, chủ động, đề cao trách nhiệm học tập, nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản; coi đây là cơ hội quý để trao đổi, học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị và Ban Tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Trong thời gian hội nghị, các đồng chí tham gia tập huấn sẽ được nghe giới thiệu các chuyên đề, như: Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” và trách nhiệm của thanh niên Quân đội; Kỹ năng tổ chức hoạt động sân khấu hóa phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức Đoàn trong Quân đội; Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và nội bộ...


05/07/2022 3:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giảUBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 41/NQ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 31/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; Nghị quyết số 76/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1119-CV/TU ngày 10/6/2022 Tỉnh ủy về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phiên họp giải trình lần 2 về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày 24/6/2022; ngày 01/7/2022, tại văn bản số 5956/UBND-NCTCD, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố:

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chính quyền các cấp. Xem công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ chính trị, phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

- Tăng cường chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả.

- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành, lĩnh vực quản lý. Chú trọng kiểm tra chất lượng các mặt hàng xăng dầu, thuốc chữa bệnh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

- Căn cứ nội dung kết luận và kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp giải trình lần 2 về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Thường trực BCĐ 389 tỉnh tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn vướng mắc của các ngành và địa phương đối với công tác này theo thẩm quyền của UBND tỉnh./.

P.PBGDPL.STPLA


04/07/2022 9:00 SAĐã ban hành
​Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022​Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022
Nhằm tiếp tục truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật, bảo hiểm y tế, khuyến khích vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cán bộ nhân viên ngành y tế theo văn bản số 3123/BYT-BH ngày 15/6/2022 của Bộ Y tế (đính kèm).

Ngày 01/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 5935/UBND-VHXH về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022. Đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ và hiệu quả nhằm đảm bảo thực hiện chỉ tiêu phát triển Bảo hiểm y tế, nội dung tuyên truyền về Bảo hiểm y tế gắn với việc thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ Bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 3123/BYT-BH ngày 15/6/2022 nêu trên.

Theo nội dung trên, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện./.

File kèm:

Văn bản của Bộ Y tế.pdf

Văn bản của UBND tỉnh tăng cường truyền thông về BHYT.signed.pdf

PBLA


04/07/2022 9:00 SAĐã ban hành
Tân An thực hiện tốt xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lýTân An thực hiện tốt xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý
Thời gian qua, TP.Tân An, tỉnh Long An là một trong những địa phương đi đầu thực hiện xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý (TGPL) cho đối tượng yếu thế trong xã hội. Đặc biệt, UBND TP.Tân An triển khai, thực hiện tốt Đề án Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL giai đoạn 2017-2021.

Chủ tịch Hội Luật gia (HLG) TP.Tân An - Nguyễn Thị Bích Vân cho biết: “UBND thành phố giao HLG chủ trì tham mưu UBND thực hiện kế hoạch Đề án Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL giai đoạn 2017 - 2021 và hàng năm, UBND thành phố đều xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện. Đồng thời, các tuyên truyền viên pháp luật, hội viên HLG thành phố thường xuyên tham gia tập huấn kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật do tỉnh, TP.Tân An và HLG TP.Tân An tổ chức; triển khai, lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn thông qua các buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật, sinh hoạt hàng tháng, quí tại các chi hội".

5 năm (2017 - 2021), HLG thành phố cùng các thành viên trung tâm pháp luật cộng đồng (TTPLCĐ) của xã, phường, tuyên truyền viên pháp luật, hội viên HLG thành phố đều được quán triệt việc tổ chức thực hiện, thi hành Luật PBGDPL, Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. UBND các xã, phường trên địa bàn thường xuyên tổ chức lấy ý kiến các ngành, đoàn thể và ấp/khu phố, cán bộ, công chức xã, phường về dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực địa phương quản lý và đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa PBGDPL phù hợp với thực tiễn khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Một buổi tuyên truyền pháp luật tại TP.Tân An

HLG thành phố phối hợp UBND xã, phường thành lập 14 TTPLCĐ tại các xã, phường; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn hoạt động của các trung tâm, huy động tốt nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL và TGPL. Đồng thời, HLG thành phố thành lập 1 trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc HLG thành phố, có 3 tư vấn viên trực thường xuyên nhằm kịp thời tư vấn pháp luật, TGPL miễn phí cho người nghèo và các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định pháp luật.

HLG thành phố và UBND các xã, phường thường xuyên tuyên truyền cho người dân về Trang thông tin điện tử TP.Tân An để tiếp nhận chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, thành phố; tổ chức triển khai kênh Zalo Chính quyền điện tử tỉnh để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp; triển khai, thực hiện mô hình Tuyên truyền và tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội trên ứng dụng Zalo page trên địa bàn thành phố.

Qua 5 năm thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL trên địa bàn TP.Tân An, cùng với mô hình Sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ, TTPLCĐ, Giáo dục người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đây, tuyên truyền pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội,... cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường; người bị phạt tù được hưởng án treo; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng; thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang, cơ nhỡ.

Năm 2021, HLG thành phố phối hợp Công an TP.Tân An tổ chức 3 cuộc hội nghị tuyên truyền với 158 người dự thuộc đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng tại Công an phường 2, UBND phường 3, UBND phường 7. Các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền 92 lượt cho đối tượng đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường; 272 đối tượng bị phạt tù cho hưởng án treo và 235 đối tượng có tiền án, tiền sự; 172 phạm nhân đang chấp hành án tại nhà tạm giữ Công an TP. Tân An; thông qua hệ thống loa phát thanh nhà tạm giữ đã phát 213 lượt nội dung về PBGDPL.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An - Mai Thị Xuân Phương, năm 2022, các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền Luật PBGDPL và TGPL; đồng thời, triển khai các văn bản luật mới của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả các TTPLCĐ xã, phường; kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho các thành viên TTPLCĐ, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ, hội viên làm công tác tuyên truyền, PBGDPL tại các chi hội trực thuộc HLG TP.Tân An và các chi hội HLG xã, phường; đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL;.../.

Theo Baolongan.vn


03/07/2022 2:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh Long An: tổ chức Hội nghị Tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hànhUBND tỉnh Long An: tổ chức Hội nghị Tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành
Sáng ngày 01/7/2022, được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh LongAn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự Hội nghị có các đại biểu là: đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ và chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Đại tá Nguyễn Minh Phương - Phó Chính ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì Hội nghị.

 1.jpg

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các Báo cáo viên  triển khai các chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định 02/2021/NĐ-CP ngày 02/12/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của BĐBP; Thông tư số 163/2021/TT-BQP ngày 14/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định hình thức quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của BĐBP; Thông tư số 02/2022/TT-BQP ngày 07/01/2022 của Bộ Quốc phòng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp giữa BĐBP và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ Biên phòng.2(1).jpg

Theo đó, Luật Biên phòng Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/11/2020. Luật gồm 6 Chương 36 Điều, quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về Biên phòng và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Nguyễn Minh Phương - Phó Chính ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh mục đích của buổi tập huấn làm cơ sở để triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả cao trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn các báo cáo viên sau khi tham gia tiếp tục tích cực nghiên cứu, nắm vững các nội dung tập huấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;..../.


Phan Đức Bộ - Sở Tư pháp Long An

 


01/07/2022 4:00 CHĐã ban hành
Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống sốt xuất huyếtTăng cường công tác truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết
Tính đến ngày 23/6/2022 số ca mắc sốt xuất huyết là 2.815 ca, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm (2021: 1.167 ca), toàn tỉnh ghi nhận 03 ca tử vong, tăng 03 ca so với cùng kỳ năm 2021, theo đó ghi nhận cả 3 ca đều là người lớn (>20 tuổi). Nhận định tình hình dịch sốt xuất huyết tăng cao và có diễn biến phức tạp, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống sốt xuất huyết góp phần nâng cao và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thực hiện công văn 3212/BYT-TT-KT ngày 20/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Để bảo vệ sức khỏe gia đình, bản thân và mọi người xung quanh, Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành ra 10 phút diệt lăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau:

Kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên xúc rửa, đậy nắp kín hồ và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng.

Thường xuyên thay nước ở các bình bông, thả muối hoặc hóa chất diệt lăng quăng vào chén nước kê chân tủ chứa thức ăn, tủ chén, hồ cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh….

Loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng để không cho muỗi đẻ trứng.

Ngủ mùng phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, nhang muỗi, kem xua muỗi, vợt điện muỗi để diệt muỗi và phòng muỗi đốt.

Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng và các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà./.

PBLA

 


30/06/2022 11:00 SAĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành 02 kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnhỦy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành 02 kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Thời gian qua, với sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát hiệu quả, tỷ lệ bao phủ vắc-xin đạt cao (trên 90% người dân đã tiêm đủ 2 mũi). Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, học tập... đã trở lại trạng thái bình thường.

 

Để duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và dự thảo ngày 17/6/2022 của Bộ Y tế, ngày 27/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch số 1979/KH-UBND về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh với 02 kịch bản cụ thể.

Về kịch bản thứ nhất, chủng vi rút vẫn tiếp tục tiến hóa, tuy nhiên do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng và tử vong giảm dần và các ổ dịch không còn nghiêm trọng như trước hoặc xuất hiện biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 nhưng ít nghiêm trọng hơn. Đây là kịch bản có xu thế xảy ra nhiều hơn. Với kịch bản này, tỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới, tức là dịch bệnh COVID-19 không còn nguy hiểm như trước và gần giống như bệnh lưu hành (hoặc bệnh truyền nhiễm nhóm B). Các hoạt động kinh tế - xã hội chuyển trở về trạng thái bình thường như trước khi dịch COVID-19 xảy ra.

Tỉnh sẽ triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước mở dần các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng trạng thái bình thường mới.

Về kịch bản thứ hai, xuất hiện biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 có khả năng làm giảm hiệu quả vắc-xin hoặc miễn dịch, khiến ca nhiễm có triệu chứng nặng, nghiêm trọng tăng cao; tỷ lệ tử vong tăng cao; gây tác hại nghiêm trọng ở các nhóm dễ bị tổn thương. Với kịch bản này, tỉnh sẽ triển khai lại các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách như đã từng thực hiện trong đợt dịch thứ 4 vừa qua.

Cụ thể, phân loại cấp độ dịch trên cơ sở Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới). Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, đánh giá cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ tương ứng với cấp độ 1.

Cấp 2: Nguy cơ trung bình. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, đánh giá cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ tương ứng với cấp đọ 2.

Cấp 3: Nguy cơ cao. Tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, đánh giá cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ tương ứng với cấp độ 3.

Cấp 4: Nguy cơ rất cao. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh bùng phát trở lại, số ca mắc mới tăng cao, đánh giá cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ tương ứng vơi cấp độ 4.

Theo đó, ngoài các giải pháp sẽ triển khai thực hiện theo kịch bản thứ nhất, tỉnh sẽ triển khai thêm các giải pháp cấp bách để ứng phó với dịch COVID-19 theo từng cấp độ.

Kịch bản này vận dụng chung cho toàn tỉnh, là căn cứ để các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với thực tế của địa phương, ngành, đơn vị. Trong từng tình huống cụ thể, các biện pháp phòng, chống dịch sẽ do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện; kịp thời cập nhật các phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế để báo cáo, đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế./.

Phan Đức Bộ

 


30/06/2022 11:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next