Tin tức Sự kiện
 
Ngày 24/11/2021, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã tổ chức cuộc họp báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh về kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 14). Cuộc họp có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Tư pháp (Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Cục Kế hoạch - Tài chính).  
 
Nhằm triển khai, phổ biến, kịp thời các văn bản pháp luật mới để quán triệt đầy đủ những tư tưởng, quan điểm chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực mà văn bản pháp luật mới điều chỉnh cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng ngày 25/11/2021, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật theo Kế hoạch 248/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh. 
 
Tỉnh Long An được xác định là một trong những địa điểm du lịch sinh thái quan trọng của vùng du lịch phía Nam, lấy tiềm năng du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười, du lịch sông nước làm chủ đạo; du lịch tham quan vui chơi giải trí cuối tuần là sản phẩm chính để tạo điểm nhấn khai thác các giá trị di tích lịch sử văn hóa lễ hội, làng nghề... tạo tiền đề cho việc hình thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần đẩy mạnh sự phát triển du lịch trong những năm tới.  
 
Thực hiện Kế hoạch số 1051/KH-UBND, ngày 27/4/2021 của UBND huyện về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Kế hoạch số 3197/KH-UBND, ngày 26/10/2021 về triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính và tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2021, sáng ngày 19/11/2021, Phòng Tư pháp huyện Đức Huệ tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2021 cho các công chức trực tiếp tham mưu lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm y tế huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND, các công chức chuyên môn có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính các xã, thị trấn, dưới hình thức kết hợp trực tiếp tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện và trực tuyến tại điểm cầu các xã với trên 100 đại biểu tham dự.  
 
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HCCV ngày 21/01/2021 của Hội Công chứng viên tỉnh Long An về việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2021. Sáng ngày 21/11/2021, Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cho công chứng viên và thư ký nghiệp vụ tại các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Trần Văn Châu - Chủ tịch Hội Công chứng viên và hơn 80 học viên là công chứng viên, thư ký nghiệp vụ.  
 
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV diễn ra trong 16 ngày, trong đó Quốc hội họp trực tuyến từ Điểm cầu Nhà quốc Hội đến 63 điểm cầu Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ 20/10 đến 30/10 và họp tập trung tại Thủ đô Hà Nội từ 08/11 đến 13/11/2021. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua với sự nhất trí rất cao 02 dự án luật, đó là:  
 
Để bảo đảm công tác tiêm vắc-xin cho người từ 03 tuổi đến17 tuổi trên địa bàn tỉnh kịp thời, hiệu quả, an toàn, ngày 17/11/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 11485/UBND-VHXH về việc tổ chức triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho đối tượng trên. Theo đó:  
 
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, tránh HIV/AIDS, góp phần đạt mục tiêu 90-90-90 hướng tới đạt mục tiêu chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, tại Công văn số 11301/UBND-VHXH ngày 12/11/2021, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021, với chủ đề "Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong b... 
 
Thời gian qua, thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, Hội Nông dân (HND) các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), tham gia tiếp và đối thoại với nông dân, thực hiện tốt công tác hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.  
 
Thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, ngày 13/3/2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND triển khai thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Tiếp đó, ngày 04/10/2021 UBND tỉnh có Quyết định số 9688/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, Văn phòng Thừa phát lại được phép thành lập ở một số địa bàn cấp huyện theo lộ trình của Đề án.  
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Cần sửa đổi, bổ sung nội dung chi và mức chi đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luậtCần sửa đổi, bổ sung nội dung chi và mức chi đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật
Ngày 24/11/2021, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã tổ chức cuộc họp báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh về kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 14). Cuộc họp có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Tư pháp (Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Cục Kế hoạch - Tài chính).

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 25 bộ, ngành, đoàn thể trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 14, trong đó tập trung vào vướng mắc và bất cập của một số quy định trong Thông tư liên tịch số 14 và đề xuất, kiến nghị. Theo báo cáo, Thông tư liên tịch số 14 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Thông tư liên tịch đã bộc lộ những bất cập như: Một số quy định chưa bao quát đầy đủ các nội dung chi; việc dẫn chiếu áp dụng một số nội dung chi đến các văn bản quy định nội dung công việc tương tự còn chưa cụ thể nên khó vận dụng trong quá trình xây dựng định mức dự toán kinh phí của hoạt động; một số nội dung chi chưa có mức chi cụ thể; mức chi của một số hoạt động rất thấp, không còn phù hợp với thực tế nhất, là chi thuê dịch vụ và chi thù lao cho cán bộ làm công tác PBGDPL. Bên cạnh đó, do ban hành từ năm 2014, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh chưa được quy định tại Thông tư liên tịch như: một số nhiệm vụ, giải pháp mới quy định tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư; nhiệm vụ mới của Hội đồng phối hợp PBGDL được giao tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ (truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật); việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; một số nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021…
Sau khi các đại biểu tham dự cuộc họp phát biểu ý kiến, kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhất trí với đề nghị của Vụ PBGDPL về việc đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14 để bảo đảm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật. Thứ trưởng đề nghị Vụ PBGDPL tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 14, trình Bộ trưởng theo hướng làm rõ cơ sở chính trị và cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất thay thế Thông tư liên tịch 14; nêu cụ thể khó khăn,  bất cập, cụ thể hóa trong phụ lục các nội dung chi, mức chi thấp so với yêu cầu nhiệm vụ trong Thông tư liên tịch, đồng thời thuyết minh cụ thể và dự kiến sửa đổi; xác định nội dung chi và mức chi cho công tác PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa được quy định trong Thông tư liên tịch (ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL…), có tham khảo nội dung đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm tính đồng bộ, tương xứng, phù hợp giữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật./. 
Theo https://pbgdpl.moj.gov.vn/26/11/2021 9:00 SAĐã ban hành
Long An: Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật mới đợt 2 năm 2021Long An: Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật mới đợt 2 năm 2021
Nhằm triển khai, phổ biến, kịp thời các văn bản pháp luật mới để quán triệt đầy đủ những tư tưởng, quan điểm chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực mà văn bản pháp luật mới điều chỉnh cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng ngày 25/11/2021, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật theo Kế hoạch 248/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh.

IMG_8108.JPG

Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, có 1.353 đại biểu là đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; pháp chế các sở ngành, Doanh nghiệp nhà nước; Phóng viên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và các Phòng chuyên môn thuộc sở; đại diện lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức chuyên môn cấp xã.  

IMG_8121.JPG

Ông Nguyễn Đại Tánh - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

triển khai Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật, Pháp lệnh như:

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020:  ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020) có hiệu lực thi hành từ 01/7/2021 với nhiều điểm mới hướng tới nâng cao chế độ ưu đãi và mở rộng số người hưởng ưu đãi cho người có công với cách mạng.

So với Pháp lệnh năm 2005, Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 sửa đổi đã bổ sung 03 Chương, bỏ 01 Chương và 03 Điều, bổ sung 13 Điều; có 36 điểm mới thuộc 8 nhóm nội dung lớn về đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc thực hiện, điều kiện, tiêu chuẩn ưu đãi người có công với cách mạng người có công, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, về quản lý nhà nước, về tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, xử lý vi phạm.

Nhiều nội dung đã được pháp lệnh hóa như khái niệm tỷ lệ tổn thương cơ thể quy định tại khoản 4 Điều 4; khái niệm hành động dũng cảm; công việc cấp bách, nguy hiểm tại khoản 5, khoản 6 Điều 4; Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác tại khoản 10 Điều 16; Chế độ người có công giúp đỡ cách mạng tại khoản 5 Điều 39; các điều về điều kiện, tiêu chuẩn người có công giúp đỡ cách mạng (Điều 8, 11, 14, 23, 29); về Công trình ghi công liệt sỹ tại Chương III; về Ngân sách nhà nước về bảo đảm nhiệm vụ chi; một số nội dung về quản lý nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng.

Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 quy định rõ đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng: Một là, Người có công với cách mạng bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng. Hai là, Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ;…


IMG_8126.JPG

Thượng tá: Lê Thành Trung -Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh

triển khai Luật phòng, chống ma túy

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2021, chính thức có hiệu lực 01/01/2022.

Luât Phòng, chống ma túy năm 2021 có 8 Chương với 55 Điều, giảm 1 Điều so với Luật năm 2000.  Luật phòng, chống ma túy năm 2021 đã bổ sung và làm rõ quy định quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy. Bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm cho phù hợp với thực tiễn như: Hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy; Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất. Chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy.  Hướng dẫn sản xuất, hướng dẫn sử dụng trái phép chất ma túy; quảng cáo, tiếp thị chất ma túy.  Kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 bổ sung quy định trách nhiệm xử lý của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy, cụ thể: Trên cùng một địa bàn khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều cơ quan thì cơ quan phát hiện trước có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền do pháp luật quy định; trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền của mình thì chuyển giao hồ sơ, người, tang vật vi phạm pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết.

IMG_8129.JPG

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp

triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh ban hành năm 2021

Ngoài ra, các đại biểu được nghe Báo cáo viên triền khai các văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết, Quyết định) do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2021.

Nhằm góp phầm đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, mỗi điểm cầu trực tuyến các đại biểu tham dự Hội nghị tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn đúng theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.  

IMG_8099.JPG

IMG_8113.JPG

IMG_8114.JPG

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đánh giá cao tinh thần tham dự Hội nghị của đại biểu tại các điểm cầu, các đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe các Báo cáo viên truyền tải những thông tin cơ bản của các văn bản pháp luật mới ban hành. Sau Hội nghị triển khai đề nghị các đại biểu tham dự, cán bộ được giao làm nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của các sở ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố về tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương mình tổ chức triển khai lại cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn theo nội dung và hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn đảm bảo thiết thực và hiệu quả theo tinh thần Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh./.

Phan Đức Bộ


25/11/2021 3:00 CHĐã ban hành
Long An khởi động lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnhLong An khởi động lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
Tỉnh Long An được xác định là một trong những địa điểm du lịch sinh thái quan trọng của vùng du lịch phía Nam, lấy tiềm năng du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười, du lịch sông nước làm chủ đạo; du lịch tham quan vui chơi giải trí cuối tuần là sản phẩm chính để tạo điểm nhấn khai thác các giá trị di tích lịch sử văn hóa lễ hội, làng nghề... tạo tiền đề cho việc hình thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần đẩy mạnh sự phát triển du lịch trong những năm tới.

z2971461035806_fd9e1b297c0d7c1fd4ad66fa55c6e2a2.jpg

Tuy nhiên, ngành du lịch Long An vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định như: đội ngũ nhân viên du lịch ở các khu/điểm du lịch còn thiếu và yếu về kỹ năng; chất lượng cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ ăn uống chưa đạt chuẩn, toàn tỉnh hiện nay chưa có khách sạn 03 sao trở lên, đa số phòng nghỉ chật hẹp, vệ sinh chưa được tốt, chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân thiếu chuyên nghiệp. Long An chưa có những sản phẩm du lịch đặc thù chất lượng cao, phần lớn chỉ dựa vào các điểm di tích lịch sử - văn hóa; nhiều điểm du lịch mới chưa hoàn chỉnh, chưa tạo được thương hiệu riêng độc đáo, đặc trưng, chưa có điểm nhấn; giữa các điểm du lịch cũng không có tính kết nối. Khu du lịch sinh thái còn thiếu chương trình phong phú như: trò chơi dân gian, sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn nghệ, giải trí về đêm…; thiếu khu vực giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của vùng đất Nam Bộ, hệ thống đường để vào các khu có rừng tràm còn thiếu trạm dừng chân, giải khát, mua sắm hàng lưu niệm…; kết cấu hạ tầng du lịch chưa đáp ứng yêu cầu kết nối với các khu/điểm có tiềm năng du lịch trọng yếu; hệ thống giao thông đường bộ xuống cấp, chật hẹp, gây ảnh hưởng đến quá trình di chuyển và cảm xúc của du khách.

Ngoài ra, thiếu các nhà đầu tư kinh doanh du lịch mang tính chiến lược và chuyên nghiệp. Công tác mời gọi đầu tư vào các dự án du lịch, nhất là các di tích lịch sử - văn hóa còn gặp nhiều khó khăn do vướng phải những quy định của pháp luật hiện hành. Số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành được cấp phép còn ít, trình độ đội ngũ nhân viên chưa đáp ứng theo quy định; đội ngũ hướng dẫn viên du lịch quốc tế còn hạn chế.

Thực hiện chương trình liên kết, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ngày 31/10/2021, tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức chuyến khảo sát tại các khu/điểm du lịch trọng điểm, các địa điểm cung ứng dịch vụ du lịch dự kiến mở cửa đón khách du lịch từ tháng 11/2021 trong Chương trình du lịch liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long trên tuyến "Sắc màu vùng biên" theo hình thức khép kín, hành trình xanh… nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Để kịp thời khôi phục hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Long An trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ngày 23/11/2021, tại văn bản số 11822/UBND-VHXH, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp rà soát lại lực lượng lao động trong ngành du lịch để phối hợp với các trường, công ty du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh mở các lớp, khóa đào tạo, nhất là nguồn nhân lực du lịch tại chỗ nhằm đáp ứng theo yêu cầu khôi phục và phát triển hoạt động du lịch chuyên nghiệp, bền vững, an toàn.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch đảm bảo các quy định về dinh dưỡng, thực phẩm, vệ sinh, an toàn và các quy định khác liên quan đến vệ sinh, an toàn phòng, chống dịch bệnh.

- Tổ chức liên kết du lịch với Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp tổ chức các chương trình tour thí điểm "hai điểm đến một cung đường", hướng đến mở lại tất cả các dịch vụ du lịch, chuẩn bị sản phẩm cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022 trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Thời điểm bắt đầu cho các chương trình liên tỉnh bắt đầu ngay từ đầu tháng 11/2021.

- Triển khai có hiệu quả kế hoạch xúc tiến du lịch năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kết nối và phát triển thị trường, mở rộng liên doanh, liên kết, gắn kết sản phẩm của Long An với sản phẩm của các tỉnh, thành phố nhằm thúc đẩy phát triển du lịch.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi thành phần kinh tế, nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

- Thường xuyên cập nhật thông tin của doanh nghiệp du lịch để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời; phối hợp tốt với cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý bảo đảm về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; cung cấp thông tin về dịch vụ du lịch tại địa phương cho du khách.

Đối với Sở Giao thông vận tải: Tham mưu, khắc phục những tồn đọng, bất cập về hạ tầng giao thông, các tuyến đường kết nối đến khu/điểm du lịch quan trọng của tỉnh, nhằm đảm bảo các phương tiện phục vụ du khách di chuyển an toàn, thuận lợi.

Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các cơ sở lưu trú, các khu/điểm du lịch, các doanh nghiệp lữ hành về việc đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, xử lý trường hợp nhiễm bệnh trên tinh thần chung tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lữ hành trong công tác tổ chức tour du lịch.

Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp tổ chức các chương trình mua sắm trực tiếp và trực tuyến, xây dựng các gian hàng trưng bày, bán sản phẩm OCOP; các chương trình khuyến mãi kết hợp các chương trình kích cầu du lịch với các hình thức phù hợp.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương tăng cường thông tin về hoạt động du lịch, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, các doanh nghiệp tổ chức tốt các chương trình du lịch đảm bảo các tiêu chí an toàn; hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và cơ chế, chính ưu khuyến khích đầu tư vào du lịch.

Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến tài liệu hướng dẫn về du lịch, viết bài, đưa tin và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về các tour tuyến mới, an toàn. Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, quảng cáo hình ảnh Long An - điểm đến an toàn sau dịch Covid-19; cập nhật tình hình tiêm vắc-xin toàn dân, các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế về điều kiện an toàn trong hoạt động du lịch và trong tình hình mới.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Long An. Duy trì thường xuyên công tác thông tin hai chiều và phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng, hoàn thiện, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm du lịch của địa phương; tuyên truyền, triển khai chương trình kích cầu du lịch trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, các công ty lữ hành đưa khách du lịch đến Long An

- Chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh liên kết hợp tác, chuẩn bị các nguồn lực tái hoạt động du lịch đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Đầu tư, chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp các dịch vụ trong khu/điểm tham quan của mình. Chú trọng lựa chọn tính đặc trưng, ưu thế để đầu tư tạo điểm nhấn, ấn tượng, phù hợp với tên gọi của khu/điểm du lịch

- Các khu/điểm du lịch chương trình với các giải pháp kích cầu, khuyến mại, giảm giá, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, chương trình phục vụ tour mới, phong phú, hấp dẫn đủ sức thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá và thưởng thức; hoàn thiện dần cơ sở vật chất, nhất là hạ tầng giao thông nội bộ, cơ sở lưu trú, mua sắm, ăn uống, giải trí… nhằm tăng sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu lại của du khách; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phối hợp mở lớp đào tạo kỹ năng cho nhân viên để nâng cao tính chuyên nghiệp phục vụ du khách; đặc biệt là quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, tăng cường công tác bảo vệ cảnh quan tại khu/điểm tham quan du lịch. Tăng cường công tác kết nối, mời các công ty lữ hành, báo chí đến khảo sát, giới thiệu về du lịch địa phương, tham gia các sự kiện du lịch trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá sản phẩm du lịch đặc thù của mình trong tổng thể các sản phẩm du lịch hiện có của khu/điểm.

- Mời gọi, bố trí khu vực để các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm OCOP của tỉnh tham gia vào hoạt động kinh doanh mua sắm tại khu/điểm nhằm đa dạng hóa sản phẩm cho du khách lựa chọn và góp phần quảng bá đặc sản Long An.

- Các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ tham gia khai thác, phục vụ khách du lịch phải đảm bảo điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Các công ty lữ hành đưa đón khách đến Long An có trách nhiệm kiểm tra, sàng lọc du khách đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Các đơn vị lữ hành tự chọn hình thức đảm bảo an toàn cho du khách trước khi đến Long An và chịu trách nhiệm về an toàn đối với du khách theo đoàn của đơn vị mình về phòng, chống dịch./.

P.PBGDPL.STPLA

 


25/11/2021 2:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ tổ chức Hội nghị triển khai Luật  xử lý vi phạm hành chính và tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2021Đức Huệ tổ chức Hội nghị triển khai Luật  xử lý vi phạm hành chính và tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 1051/KH-UBND, ngày 27/4/2021 của UBND huyện về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Kế hoạch số 3197/KH-UBND, ngày 26/10/2021 về triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính và tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2021, sáng ngày 19/11/2021, Phòng Tư pháp huyện Đức Huệ tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2021 cho các công chức trực tiếp tham mưu lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm y tế huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND, các công chức chuyên môn có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính các xã, thị trấn, dưới hình thức kết hợp trực tiếp tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện và trực tuyến tại điểm cầu các xã với trên 100 đại biểu tham dự.


jkh.jpg 

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Thị Hà Giang - Trưởng Phòng Tư pháp (Báo cáo viên) nêu rõ: Lĩnh vực XLVPHC là lĩnh vực quan trọng và rất phức tạp, các đại biểu tham dự cần tập trung lắng nghe, nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; cần xác định hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành để phục vụ công tác chuyên môn, đồng thời phổ biến, quán triệt trong đơn vị, địa phương bằng những hình thức phù hợp.

Tại buổi tập huấn, Báo cáo viên tập trung Giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020; trao đổi, thảo luận việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời giải đáp, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.             

Thông qua Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2021, nhằm giúp cán bộ, công chức làm công tác xử lý VPHC trên địa bàn huyện kịp thời cập nhật các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022), đồng thời nâng cao chất lượng, kỹ năng giải quyết, xử lý vụ việc VPHC và đề xuất các giải pháp khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn để giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tế thi hành pháp luật về xử lý VPHC, nhằm góp phần vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, tuân thủ pháp luật ở cơ sở cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân./.                                            

 

                                                                  Lê Thị Hà Giang - Phòng Tư pháp Đức Huệ

 

 

                                                      


23/11/2021 11:00 SAĐã ban hành
Hội công chứng viên tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng lần thứ 2 năm 2021Hội công chứng viên tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng lần thứ 2 năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HCCV ngày 21/01/2021 của Hội Công chứng viên tỉnh Long An về việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2021. Sáng ngày 21/11/2021, Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cho công chứng viên và thư ký nghiệp vụ tại các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Trần Văn Châu - Chủ tịch Hội Công chứng viên và hơn 80 học viên là công chứng viên, thư ký nghiệp vụ.

z2958859070261_94fa84d96ae455f17f2a375fbf74e11e.jpg

Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn được nghe Báo cáo viên Lê Ngọc Tình - Phó Trưởng phòng công chứng số 02, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên Ban chuyên môn, đào tạo bồi dưỡng Hội Công chứng viên toàn quốc trao đổi, thảo luận một số tình huống vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn hành nghề công chứng và giải pháp xử lý các tình huống liên quan đến hoạt động hành nghề của công chứng viên.

z2958859757752_674f34c17b6d5e0e0dc84a01df64ccfe.jpg

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao vai trò, ý nghĩa của Hội nghị tập huấn, đây là dịp để đội ngũ công chứng viên và thư ký nghiệp vụ chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn hành nghề và củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị công chứng viên và thư ký nghiệp vụ thực hiện một số nội dung liên quan đến hoạt động công chứng như: tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục, quy tắc đạo đức hành nghề; chấn chỉnh, khắc phục ngay những nội dung còn hạn chế, sai sót trong hoạt động hành nghề đã được lưu ý, nhắc nhở của cơ quan quản lý nhà nước; đề cao cảnh giác trước tình trạng đối tượng giả mạo giấy tờ, giả mạo chủ thể để thực hiện yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch trái pháp luật; tích cực tham gia phòng ngừa, không công chứng, công chứng hủy bỏ các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển quyền tài sản có dấu hiệu trốn thuế,… gây ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, vi phạm trật tự an toàn xã hội./.

Phòng TT-BTTP


23/11/2021 9:00 SAĐã ban hành
KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHOÁ XV THÔNG QUA 02 DỰ ÁN LUẬTKỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHOÁ XV THÔNG QUA 02 DỰ ÁN LUẬT
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV diễn ra trong 16 ngày, trong đó Quốc hội họp trực tuyến từ Điểm cầu Nhà quốc Hội đến 63 điểm cầu Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ 20/10 đến 30/10 và họp tập trung tại Thủ đô Hà Nội từ 08/11 đến 13/11/2021. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua với sự nhất trí rất cao 02 dự án luật, đó là:

fuj.png

Thứ nhất, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục-Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê: Luật sửa đổi, bổ sung 02 điều của Luật Thống kê hiện hành (gồm Điều 17 và Điều 18), trong đó quy định rõ hơn về việc nâng cao vai trò trách nhiệm xây dựng quy trình biên soạn tính toán chỉ tiêu GDP và GRDP của cơ quan thống kê Trung ương, thẩm quyền của Chính phủ, Quốc hội trong việc xem xét, quyết định việc đánh giá lại quy mô GDP; công khai, minh bạch phương pháp tính, nguồn số liệu,  công bố thông tin thống kê ; đồng thời sửa đổi, bổ sung Phụ lục- Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê từ 186 chỉ tiêu thành 230 chỉ tiêu.

Thứ hai, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự: Luật đã sửa đổi, bổ sung 06 điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và 01 điều của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự. Theo đó, cho phép cơ quan có thẩm quyền có thể khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà không cần phải có yêu cầu của người bị hại; bổ sung trách nhiệm tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã (như đối với Công an phường, thị trấn, Đồn Công an); bổ sung căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án "Vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh", nhằm bảo đảm đúng lộ trình cam kết của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP và theo yêu cầu của Nghị quyết số 72/2018/QH14 của Quốc hội; đáp ứng yêu cầu của đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nói riêng và phù hợp với tình hình thực tiễn trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh bất khả kháng nói chung.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội cũng cho ý kiến 05 dự án luật, ban hành 12 nghị quyết, trong đó có 11 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của Kỳ họp, nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, đồng thời, quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo luật định./.

File kèm _ĐĐBQH-CTQH_19-11-2021_20211119081915_7XzV.signed (1).pdf

PNT-PBGDPL


19/11/2021 3:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh Long An chỉ đạo tổ chức tiêm vắc-xin cho người từ 03 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh kịp thời, hiệu quả, an toàn.UBND tỉnh Long An chỉ đạo tổ chức tiêm vắc-xin cho người từ 03 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh kịp thời, hiệu quả, an toàn.
Để bảo đảm công tác tiêm vắc-xin cho người từ 03 tuổi đến17 tuổi trên địa bàn tỉnh kịp thời, hiệu quả, an toàn, ngày 17/11/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 11485/UBND-VHXH về việc tổ chức triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho đối tượng trên. Theo đó:

HJLJ.png

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 03 tuổi đến17 tuổi trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 3417/KH-UBND ngày 20/10/2021 và Quyết định số 11232/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

UBND tỉnh lưu ý các đơn vị tập trung nguồn lực tổ chức tiêm trước cho lứa tuổi từ 15 tuổi đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ phân bổ vắc-xin (ưu tiên tiêm cho học sinh lớp 12, lớp 11 và lớp 10). Trong đó, tổ chức tiêm theo phương thức cuốn chiếu tại từng cơ sở giáo dục, từng điểm tiêm trên từng địa bàn, bảo đảm một điểm tiêm, một trường học phải tiêm xong trong ngày, không kéo dài sang ngày hôm sau và chỉ tổ chức tiêm cho những trẻ có giấy đồng ý tham gia tiêm chủng của phụ huynh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phân bổ vắc-xin kịp thời cho các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức tiêm theo quy định.

Đồng thời, lập các tổ cấp cứu lưu động để hỗ trợ các điểm tiêm xử lý cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng; chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thuốc sẵn sàng thu dung, theo dõi, điều trị các trường hợp có phản ứng sau tiêm (nếu có). Sở Y tế tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát bảo đảm tổ chức tiêm kịp thời, hiệu quả, an toàn, đúng đối tượng,…

Công an tỉnh phối hợp Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc rà soát, thống kê người từ 03 tuổi đến17 tuổi trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp không đi học, không để bỏ sót đối tượng;...

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp, hỗ trợ UBND ấp xã trong việc rà soát, lập danh sách đối tượng trong trường học; phối hợp phụ huynh học sinh cung cấp thông tin tình trạng tiêm ngừa và bệnh lý của học sinh cũng như tuyên truyền, vận động phụ huynh có con em trong độ tuổi tiêm chủng tham gia tiêm chủng (có giấy cam kết đồng ý tiêm vắc-xin của phụ huynh), hoàn thành trong ngày 18/11/2021./.

File kèm UBND-VHXH_17-11-2021_11485_0001.signed.pdf

PBLA

 


19/11/2021 10:00 SAĐã ban hành
Long An triển khai Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021Long An triển khai Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021

dfgbf.jpg

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, tránh HIV/AIDS, góp phần đạt mục tiêu 90-90-90 hướng tới đạt mục tiêu chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, tại Công văn số 11301/UBND-VHXH ngày 12/11/2021, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021, với chủ đề "Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch Covid-19", theo đó: các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo cơ sở và chính quyền địa phương phối hợp cùng ngành y tế thực hiện tốt Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021; treo băng rôn, dán áp phích tại trụ sở làm việc; tổ chức phổ biến các thông điệp về phòng, chống HIV/AIDS, hiệu quả điều trị của thuốc kháng vi rút (ARV), thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV và các dịch vụ xét nghiệm, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức phòng, tránh HIV/AIDS cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị.

IMG_7930.JPG

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến triền khai  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

Ngày 16/11/2021, Sở Y tế có chuyển đến cơ quan, đơn vị, địa phương tài liệu truyền thông Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 (kèm theo) để tuyên truyền bằng hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Mọi thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Long An (Khoa Phòng, chống HIV/AIDS-Trung tâm Kiểm soát bệnh tật-ĐT: 02723 526636)./.

Tài liệu

Tai lieu_K=K_21.pdf

Tai lieu_PrEP_21.pdf

To buom_K=K_21_mat 1.pdf

To buom_K=K_21_ mat 2.pdf


P.PBGDPL.STPLA

 


18/11/2021 3:00 CHĐã ban hành
Đưa pháp luật đến với hội viên, nông dânĐưa pháp luật đến với hội viên, nông dân
Thời gian qua, thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, Hội Nông dân (HND) các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), tham gia tiếp và đối thoại với nông dân, thực hiện tốt công tác hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.Buổi sinh hoạt của hội viên Hội Nông dân huyện Thủ Thừa, trong đó có lồng ghép tuyên truyền về pháp luật (Ảnh tư liệu)

Hội Nông dân các cấp phối hợp ngành Tư pháp tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành như Bộ luật Lao động; Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật Thư viện; Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Dân quân tự vệ;... Các cấp HND tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện những nội dung cơ bản của luật, văn bản pháp luật có liên quan, nhất là tình hình nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó chú trọng tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, công tác phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Các hình thức TTPBGDPL là lồng ghép những buổi sinh hoạt của các chi, tổ hội, câu lạc bộ nông dân; thông tin trên trạm, đài truyền thanh cấp huyện, xã và trong các lớp tập huấn cán bộ hội tại cơ sở. Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã cung cấp 10.050 cuốn sổ tay, 26.850 tài liệu TTPBGDPL cho cán bộ HND ở cơ sở. HND cấp huyện phối hợp Phòng Tư pháp, Thanh tra, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tổ chức nhiều buổi tập huấn cho cán bộ HND, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân được 1.178 cuộc, có 37.464 lượt người tham dự (trong đó trợ giúp pháp lý cho 724 người có nhu cầu).

Chủ tịch HND huyện Đức Huệ - Nguyễn Thị Nhiều cho biết: “Thường trực HND huyện thường xuyên tham gia sinh hoạt cùng các chi, tổ hội để kịp thời nắm tư tưởng của hội viên (HV), nông dân và lồng ghép TTPBGDPL cho HV, nông dân; đồng thời, phát động xây dựng chi hội nghề nghiệp để tổ chức HND ngày càng phát huy hiệu quả hoạt động".

Theo HND thị xã Kiến Tường, bên cạnh việc đổi mới nội dung, hình thức TTPBGDPL, vận động HV, nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào hội, Hội còn phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, phối hợp UBMTTQ Việt Nam phản ánh ý kiến, kiến nghị của HV, nông dân.

Theo số liệu của HND tỉnh, từ năm 2018 đến năm 2021, các cấp HND tổ chức TTPBGDPL về khiếu nại, tố cáo được 1.754 cuộc với 218.826 lượt người dự. Ban thường vụ các cấp Hội và đại diện các chi, tổ hội trực tiếp giải quyết 5.144 vụ tranh chấp, khiếu nại của nông dân. Các cấp HND trực tiếp hòa giải thành 1.327 vụ tranh chấp, khiếu nại và mâu thuẫn; tham gia hòa giải 3.150 vụ mâu thuẫn từ nội bộ nông dân.

Phó Chủ tịch HND tỉnh Long An- Ngô Thanh Tuyền cho biết: “Các cấp Hội trong tỉnh thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục chỉ đạo cấp hội cơ sở triển khai Pháp lệnh Thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, quy định về việc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đến từng chi, tổ hội và HV, nông dân"./.

Theo https://baolongan.vn


17/11/2021 4:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh Long An: Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập  Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030UBND tỉnh Long An: Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập  Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030
Thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, ngày 13/3/2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND triển khai thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Tiếp đó, ngày 04/10/2021 UBND tỉnh có Quyết định số 9688/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, Văn phòng Thừa phát lại được phép thành lập ở một số địa bàn cấp huyện theo lộ trình của Đề án.

Đề đảm bảo việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, ngày 15/11/2021 UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 11406/QĐ-UBND về việc Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, Quy định nêu rõ:

Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An. Quy định này áp dụng đối với các Thừa phát lại nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030.

Về nguyên tắc xét duyệt hồ sơ: việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định pháp luật và đúng theo Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030.

Trách nhiệm của Thừa phát lại nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại: chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại; nộp kèm các giấy tờ chứng minh về những nội dung trình bày trong Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại để làm cơ sở cho việc xét duyệt theo quy định pháp luật. Thực hiện đúng các nội dung đã nêu tại Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại khi hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại được xét duyệt và cấp có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập.

Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại được xét duyệt dựa trên 03 nhóm tiêu chí với tổng số 100 điểm gồm: (1) Tiêu chí về tổ chức nhân sự: 65 điểm. (2). Tiêu chí về cơ sở vật chất: 26 điểm. (3). Các tiêu chí khác: 09 điểm. Hồ sơ được chọn phải đạt từ 60 điểm trở lên và số điểm ở các nhóm tiêu chí phải đạt từ 50% trở lên.

Tổ chức xét duyệt hồ sơ: Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại, do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Tổ trưởng, thành viên là công chức của Sở Tư pháp và đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;…

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Văn phòng Thừa phát lại được UBND tỉnh cho phép thành lập, trước khi cấp Giấy đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp tiến hành thẩm tra nội dung các tiêu chí nêu tại Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại, nếu không đảm bảo thì từ chối giải quyết.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An./.

FILE KÈM:

QĐ-UBND_15-11-2021_11-QD BAN HANH TIEU CHI XET DUYET TPL LONG AN 2021.signed (1).pdf

TIEU CHI XET DUYET THUA PHAT LAI LONG AN 01-11-10-2021.signed.pdf

Phan Thông

 

 

 

 

 


16/11/2021 4:00 CHĐã ban hành
Bản tin Tư pháp - Số đặc biệt: Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt NamBản tin Tư pháp - Số đặc biệt: Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

Mặc dù chúng ta đã bước qua ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, nhưng dư âm của nó vẫn vẹn nguyên trong mỗi người. Bản tin Tư pháp số đặc biệt này sẽ điểm lại các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam của các tổ chức chính trị, đoàn thể, bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương; và cũng thay cho những lời chúc tốt đẹp, ý nghĩa nhất, đặc biệt dành cho những cá nhân làm việc và hoạt động trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật

Quý đọc giả có thể bấm vào đây để theo dõi phóng sự do nhóm phóng viện thực hiện.

Theo https://pbgdpl.moj.gov.vn/


16/11/2021 9:00 SAĐã ban hành
Phát triển thừa phát lại phù hợp với nhu cầuPhát triển thừa phát lại phù hợp với nhu cầu
Thừa phát lại (TPL) là nghề bổ trợ tư pháp nhằm bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, quan hệ với cơ quan nhà nước và trong các quá trình tố tụng, góp phần ổn định các quan hệ xã hội, an ninh, trật tự. Hiện trên địa bàn tỉnh Long An có 2 văn phòng TPL hoạt động và sẽ tiếp tục thành lập thêm tại một số địa phương.


Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân

Tỉnh có 15 huyện, thị xã, thành phố và là địa phương nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ở mức cao, công nghiệp phát triển năng động; các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tiếp tục gia tăng. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đột phá, công trình trọng điểm của tỉnh có tác động tích cực đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Vi bằng là một trong những nguồn chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính

Cùng với sự vận động, chuyển biến, phát triển về kinh tế thì các quan hệ xã hội diễn ra cũng có xu hướng ngày càng đa dạng, phức tạp. Theo đó, dẫn đến nguy cơ xảy ra các tranh chấp; các vụ án về dân sự, kinh tế, thương mại ngày càng tăng về số lượng cũng như về tính chất, quy mô vụ việc,...

Từ những thực tế này, số lượng hồ sơ, tài liệu, giấy tờ của thi hành án dân sự (THADS) 2 cấp và Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp trên địa bàn tỉnh cần tống đạt rất nhiều, nhu cầu lập vi bằng của tổ chức, cá nhân ngày càng tăng. Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh có 2 văn phòng TPL ở TP.Tân An và thị xã Kiến Tường được thành lập, hoạt động từ năm 2018, 2019 đến nay. Thông tin từ Sở Tư pháp, loại hình TPL cũng còn khá mới mẻ ở tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của TPL là tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu; lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức; xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu của đương sự.

Theo đánh giá, 2 văn phòng TPL hoạt động thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã giúp giảm tải công việc cho các cơ quan và đáp ứng nhu cầu của người dân lập vi bằng. Qua tìm hiểu, trong năm 2019, 2020, TAND 2 cấp và THADS 2 cấp trong tỉnh đã thụ lý khoảng 102.000 vụ, việc, qua đó giải quyết hơn 97.000 vụ, việc và tống đạt hơn 161.000 văn bản. Trong đó, 2 văn phòng TPL ở TP.Tân An và thị xã Kiến Tường góp phần tống đạt được hơn 20.000 văn bản của cơ quan tòa án và lập gần 350 vi bằng.

Thời gian qua, người dân đến 2 văn phòng TPL chủ yếu lập vi bằng liên quan đến những sự kiện như ghi nhận tình trạng nhà liền kề trước khi xây dựng công trình; ghi nhận tình trạng nhà trước khi cho thuê; ghi nhận tình trạng nhà khi mua nhà; ghi nhận tình trạng nhà đất bị lấn chiếm; ghi nhận tình trạng tài sản trước khi ly hôn, thừa kế, ghi nhận cuộc họp gia đình, quyền thăm nuôi con sau khi ly hôn;...

Chị Nguyễn Thị Thủy (huyện Đức Hòa), khi tiến hành khởi công xây dựng công trình trên đất nhưng khu vực giáp ranh đất thường xuyên đổi chủ nên mời cán bộ văn phòng TPL đến ghi nhận hiện trạng đất để lỡ sau này có xảy ra tranh chấp, khiếu kiện thì có cơ sở pháp lý để xử lý.

Sẽ mở thêm văn phòng thừa phát lại tại các địa phương

Trên địa bàn tỉnh hiện chỉ có văn phòng TPL ở TP.Tân An và thị xã Kiến Tường là còn quá ít. Ngoài việc chưa đáp ứng nhu cầu tống đạt các hồ sơ, giấy tờ của Tòa án, THADS thì việc đi lại của người dân cũng mất nhiều thời gian, chưa thuận lợi bởi khoảng cách địa giới 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khá cách xa nhau.

Nhiều người lập vi bằng liên quan đến những sự kiện như ghi nhận tình trạng nhà liền kề trước khi xây dựng công trình, ghi nhận tình trạng nhà trước khi cho thuê nhà;...

Từ cơ sở pháp lý và tình hình thực tiễn tại địa phương, việc phát triển, thành lập thêm văn phòng TPL trên địa bàn tỉnh sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân về bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp theo quy định pháp luật trong việc thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế, trong quá trình thi hành các bản án, quyết định của TAND; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và THADS; tạo thêm cơ sở pháp lý tích cực để người dân tự bảo vệ quyền lợi của mình khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại. Ngoài ra, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là ở những khu vực xa ít tốn thời gian đi lại.

Đặc biệt, việc thành lập thêm các văn phòng TPL sẽ góp phần hạn chế khiếu kiện đến các cơ quan nhà nước, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phù hợp với định hướng phát triển KT - XH của tỉnh và tình hình thực tiễn tại từng địa phương; sẽ giảm tải công việc, giảm chi tiêu ngân sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, điều quan trọng là sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tăng hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong hoạt động THADS.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trần Văn Năm cho biết, tỉnh đã có đề án thành lập thêm các văn phòng TPL dựa trên nhu cầu thực tế, tình hình tại các địa phương. Theo đó, ngoài 2 văn phòng TPL hiện có trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ thành lập thêm 4 văn phòng TPL ở 4 địa phương: Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc và TP.Tân An (mỗi địa phương 1 văn phòng TPL). Sau giai đoạn này sẽ đánh giá, xem xét để thành lập thêm văn phòng TPL tại các địa phương cho hợp lý.

“Thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chức năng, hoạt động của TPL cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lập vi bằng để người dân hiểu rõ hơn. Ngoài giảm áp lực công việc, giảm chi tiêu ngân sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp mà trực tiếp là cơ quan Thi hành án và TAND, hoạt động của TPL còn đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, hạn chế khiếu kiện đến các cơ quan nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh” - ông Trần Văn Năm nhấn mạnh./.

Theo baolongan.vn


15/11/2021 5:00 CHĐã ban hành
Khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021Khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021
Sáng 15/11, Tỉnh uỷ Long An tổ chức khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức hội thi – Hoàng Đình Cán dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Nguyễn Thanh Hải (bìa phải) tặng hoa cho hội thi

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Nguyễn Thanh Hải cho rằng, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng trong toàn Đảng bộ. Thông qua hội thi, các chuyên đề về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách nhanh chóng, thiết thực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Nguyễn Thanh Hải chụp hình lưu niệm cùng Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Thư ký hội thi

Đồng thời, hội thi phải chuyển tải, lan toả đến toàn xã hội một thông điệp mạnh mẽ, biểu thị quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Long An trong trạng thái bình thường mới hiện nay.

Thí sinh tham gia hội thi

Hội thi có tất cả 39 thí sinh tham gia, trong sáng 15/11, có 7 thí sinh dự thi. Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng tuyên truyền miệng; là dịp dể các thí sinh giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Đây cũng là cơ sở giúp cấp uỷ các cấp đánh giá thực chất về năng lực, trình độ và kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên./.

Theo Baolongan.vn


15/11/2021 5:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh Long An chỉ đạo triền khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quý IV năm 2021UBND tỉnh Long An chỉ đạo triền khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quý IV năm 2021
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 271/TB-VPCP ngày 21/10/2021 về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021.

 atgt2.jpg

Ngày 05/11/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo số 10982 /UBND-KTTC về việc triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quý IV năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ tại văn bản nêu trên của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đồng thời với kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2021 và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

Công an tỉnh: chủ động căn cứ vào dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 ở địa phương để có phương án bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong bối cảnh nới lỏng giãn cách; tiếp tục phối hợp với ngành Y tế, ngành GTVT và địa phương duy trì hướng dẫn, hỗ trợ đảm bảo TTATGT và an toàn phòng dịch cho người dân về quê bằng phương tiện cá nhân. Chỉ đạo Công an các đơn vị cương quyết trấn áp, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép, trấn áp những đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ, tội phạm trên các tuyến giao thông; xây dựng chuyên đề kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT từ nay đến Tết dương lịch và Tết Nguyên đán. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các trường hợp xe chở hàng hóa quá tải trọng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là đối với các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, Quốc lộ 62 và Quốc lộ N2; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, đặc biệt vào khung giờ từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Sở Giao thông vận tải: tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải trong việc chấp hành quy định về hoạt động vận tải đường bộ, quản lý xe, triển khai ứng dụng công nghệ cao để quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, có biện pháp xử lý thích. Đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp, mở rộng và kế hoạch bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, kiểm soát chặt chất lượng thi công các dự án đầu tư, xây dựng công trình giao thông, nhất là các công trình trọng điểm. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện xử lý kịp thời trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về TTATGT, kiểm soát tải trọng phương tiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe định kỳ và đột xuất. Chủ động hướng dẫn tổ chức vận tải hành khách, hàng hóa trên đường bộ, đường thủy nội địa theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh: đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT và phòng, chống COVID-19 của người tham gia giao thông; kiên trì tuyên truyền, vận động các đối tượng có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như lái xe ô tô, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy "Đã uống rượu, bia không lái xe", "Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy", "Lái xe không nghe điện thoại"…

UBND các huyện, thị xã, thành phố: ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn; triển khai Kế hoạch số 688/KH-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ (đối với những địa phương chưa thực hiện).  Chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương thực hiện thống nhất về yêu cầu, nội dung, phương thức tổ chức kiểm soát dịch đối với người và phương tiện trên các tuyến giao thông đúng theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành và UBND tỉnh.  Xây dựng kế hoạch đảm bảo TTATGT trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa mưa bão; tăng cường thực hiện các nhóm giải pháp trước mắt để khắc phục ùn tắc giao thông, phân luồng từ xa tạo dòng giao thông tránh các khu vực, các đoạn tuyến, các điểm có mật độ giao thông lớn, trong giờ cao điểm; tăng cường lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng chức năng khác tổ chức phân luồng, điều tiết theo khu vực và tại hiện trường, xử lý nhanh các sự cố giao thông; thiết lập lại và duy trì trật tự, kỷ cương đối với giao thông đô thị; xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị, các xe dù, bến cóc, bến khách ngang sông. Chỉ đạo chính quyền địa phương cùng với các tổ chức đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT gắn chặt với tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa đến mọi người khi tham gia giao thông.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

PBLA 

 

 


10/11/2021 11:00 SAĐã ban hành
Trang trọng lễ vinh danh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2021Trang trọng lễ vinh danh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2021
Trong không khí cả nước tưng bừng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam chiều tối 8/11 long trọng tổ chức Lễ tôn vinh 50 Gương sáng Pháp luật 2021.
 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (ngoài cùng bìa phải) và Tổng Biên tập Đào Văn Hội (ngoài cùng bìa trái) trao Giấy chứng nhận của Chương trình cho các Gương sáng Pháp luật 2021.Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (ngoài cùng bìa phải) và Tổng Biên tập Đào Văn Hội (ngoài cùng bìa trái) trao Giấy chứng nhận của Chương trình cho các Gương sáng Pháp luật 2021.

Đây là 50 Gương sáng Pháp luật lần đầu tiên được bình chọn trong Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật” theo Đề án của Báo Pháp luật Việt Nam đã được Bộ Tư pháp phê duyệt nhằm hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tích cực đưa Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống.

Tham dự buổi Lễ, về phía đại diện các cơ quan, ban, ngành có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy; Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực.

Trang trọng lễ vinh danh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2021 ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Đào Văn Hội (từ trái sang) cùng các đại biểu dự Lễ tôn vinh Gương sáng Pháp luật 2021.

Về phía Bộ Tư pháp có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Về phía Báo Pháp luật Việt Nam có TS Đào Văn Hội - Tổng Biên tập, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình; Phó Tổng Biên tập Thường trực Trần Đức Vinh, Chủ tịch Hội đồng bình chọn; Phó Tổng Biên tập Trần Ngọc Hà cùng đông đảo cán bộ, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam và đặc biệt là sự hiện diện của các Gương sáng Pháp luật.

Góp phần lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật

Chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” 2021 diễn ra trong bối cảnh đất nước liên tục phải hứng chịu sự hoành hành của đại dịch COVID-19 khiến công tác triển khai gặp rất nhiều khó khăn; nhưng vượt lên tất cả và mong muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp, việc làm tốt, với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo, sự quyết tâm của Ban Tổ chức, sự ủng hộ của các ban ngành, địa phương, phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam tại 16 cơ quan, văn phòng đại diện trải dài từ Hà Giang địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau đã dày công nghiên cứu hồ sơ các nhân vật, lặn lội đến tận địa bàn làm việc, sinh sống của những tấm gương để tác nghiệp.

Trang trọng lễ vinh danh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2021 ảnh 2

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (ngoài cùng bìa phải) và Tổng Biên tập Đào Văn Hội (ngoài cùng bìa trái) trao Giấy chứng nhận của Chương trình cho các Gương sáng Pháp luật 2021.

Ngày 28/6, bài viết về nhân vật đầu tiên đã được khởi đăng trang trọng, tạo đà cho thành công của Chương trình.

Kết thúc Chương trình, gần 200 nhân vật đã được lựa chọn và đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam. Các nhân vật đa dạng về lĩnh vực công tác, tuổi tác, vị trí, đại diện cho 63 tỉnh thành và các bộ, ngành. Trong số gần 200 nhân vật, Hội đồng bình chọn đã làm việc hết sức khách quan để chọn lựa được 50 gương mặt xuất sắc nhất để vinh danh.

50 Gương sáng này đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, tổ chức và thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của người dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thi hành pháp luật cũng nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành công việc hàng ngày

Chào đón các đại biểu tham dự buổi Lễ và gửi lời chúc mừng đến các Gương sáng Pháp luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09/11 cách đây 8 năm được chính thức công bố là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Trang trọng lễ vinh danh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2021 ảnh 3

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình.

Qua 8 năm triển khai, Ngày Pháp luật đã được các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị hưởng ứng tích cực, triển khai ngày càng nề nếp, thiết thực, hiệu quả với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, qua đó đã phổ biến các chính sách, pháp luật mới ban hành, các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân, chú trọng, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, đối tượng đặc thù…

Đặc biệt năm 2020 - 2021, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng đã kịp thời có điều chỉnh để nhanh chóng thích ứng với tình hình mới.

Trang trọng lễ vinh danh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2021 ảnh 4

Tổng Biên tập Đào Văn Hội chụp ảnh lưu niệm cùng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm.

Trang trọng lễ vinh danh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2021 ảnh 5

Phó Tổng Biên tập thường trực Trần Đức Vinh đón tiếp "Gương sáng Pháp luật" đến lễ tôn vinh.

Trang trọng lễ vinh danh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2021 ảnh 6

Phó Tổng Biên tập Trần Ngọc Hà đón tiếp "Gương sáng Pháp luật" đến lễ tôn vinh.

Có thể nói, Ngày Pháp luật đã và đang thẩm thấu trong đời sống xã hội, trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, là ngày hội của toàn dân, lan tỏa và góp phần khơi dậy tinh thần, nâng cao ý thức tôn trọng và làm theo Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, có điểm nhấn nổi bật chính là Chương trình tôn vinh Gương sáng Pháp luật.

Đây là hoạt động do Bộ Tư pháp chỉ đạo, giao Báo Pháp luật Việt Nam thực hiện nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của nhân dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật, lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các Ban, bộ, ngành, địa phương. Nhiều cơ quan, tổ chức đã gửi văn bản giới thiệu các tấm gương của đơn vị mình. Trên cơ sở đó, Báo Pháp luật Việt Nam đã khai thác, phản ánh thông tin về nhân vật với nhiều hình thức truyền thông sinh động.

Mặc dù Chương trình triển khai khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều thách thức đặt ra nhưng cơ bản đã đạt được mục tiêu. Báo Pháp luật Việt Nam đã đăng tải gần 200 Gương sáng là cá nhân có đóng góp xuất sắc trong xây dựng và thi hành pháp luật ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền khác nhau. Nhiều tấm gương được Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh đã tạo được sức hút, sức lan tỏa lớn, có tầm ảnh hưởng trong dư luận xã hội.

Một lần nữa gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến các Gương sáng Pháp luật, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu trong thời gian tới, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng đòi hỏi phải có sự chuyển mình hơn nữa để phù hợp với thực tiễn cuộc sống và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả. Do vậy, cần sự quan tâm nhiều hơn và sự chung tay vào cuộc của tất cả các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương và các tầng lớp Nhân dân.

Trang trọng lễ vinh danh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2021 ảnh 7

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (ngoài cùng bìa phải) và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực (ngoài cùng bìa trái) trao Giấy chứng nhận của Chương trình cho các Gương sáng Pháp luật 2021.

Nối tiếp thành công của các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam những năm qua, năm 2022 sẽ đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, Thứ trưởng đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương quan tâm, sớm có kế hoạch, triển khai bài bản, có trọng tâm trọng điểm các hoạt động hưởng ứng, bảo đảm ý nghĩa, thiết thực; có thêm nhiều sáng kiến, mô hình mới hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, qua đó nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành công việc hàng ngày, tự thân của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị.

Về phía Báo Pháp luật Việt Nam, Thứ trưởng đề nghị Báo tiếp tục phát huy thế mạnh cơ quan truyền thông chủ lực của Bộ, ngành Tư pháp, duy trì và phát triển các chương trình phổ biến, truyền thông chính sách, pháp luật hướng tới mọi đối tượng trong xã hội tạo nguồn cổ vũ, động viên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật hướng đến sự phát triển bền vững, thịnh vượng chung của đất nước.

Trang trọng lễ vinh danh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2021 ảnh 8

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cũng đã tặng những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn đến các thành viên Hội đồng bình chọn. Với sự công tâm, nhiệt huyết, trí tuệ và trách nhiệm, các thành viên Hội đồng bình chọn đã họp, thảo luận đi đến thống nhất cao chọn ra 50 Gương sáng không chỉ đáp ứng tiêu chí của Chương trình mà còn là những hình ảnh đẹp, có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Trong không khí trang trọng và xúc động của buổi lễ, đại diện Ban Chỉ đạo đã trao tặng hoa, cúp, Giấy chứng nhận, ruy băng của Chương trình cho 40 Gương sáng Pháp luật. Do khó khăn vì dịch bệnh, một số nhân vật được vinh danh “Gương sáng Pháp luật 2021" đã không thể trực tiếp tham dự buổi Lễ.

Dù có mặt tham dự hay không thể có mặt tại buổi Lễ nhưng tất cả các cá nhân được vinh danh trong lần đầu tiên tổ chức Chương trình đã luôn tâm niệm rằng pháp luật luôn hiện diện trong mọi khía cạnh, hoạt động của đời sống. Không dừng lại ở các bằng khen, phần thưởng, họ còn là những người truyền cảm hứng, lan tỏa thái độ, ý thức chấp hành pháp luật sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

TS Đào Văn Hội – Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam:

"Mong các Gương sáng tiếp tục “truyền lửa” và nhân lên những ngôi sao sáng"

Phát biểu bế mạc Chương trình, Tiến sĩ Đào Văn Hội, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam nhấn mạnh, mặc dù tổ chức trong điều kiện đi lại vô cùng khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng chương trình vẫn được đón nhận các Gương sáng từ khắp mọi miền đất nước về thủ đô tham dự buổi lễ vinh danh, điều đó khiến những người làm Báo Pháp luật Việt Nam vô cùng xúc động và tự hào.

Trang trọng lễ vinh danh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2021 ảnh 9

Tiến sĩ Đào Văn Hội, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam.

Trang trọng lễ vinh danh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2021 ảnh 10

TS Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Gương sáng Pháp luật 2021 - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang Đỗ Thị Việt Hà.

Chương trình lần đầu tiên được Báo Pháp luật tổ chức với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, những gương sáng pháp luật được vinh danh là những biểu hiện sinh động về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; đồng thời truyền đi thông điệp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, cổ vũ cho tinh thần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Theo TS Đào Văn Hội, dù triển khai trong điều kiện dịch dã và khó khăn, nhưng Chương trình đã được sự ủng hộ mạnh mẽ của các bộ, ban, ngành; đội ngũ những người làm báo đã vượt qua những khó khăn trong tác nghiệp nhưng cũng vô cùng xúc động và cảm kích trước những tấm gương, đức hy sinh và lao động bền bỉ không ngừng trong quá trình tổ chức, xây dựng và hoàn thiện pháp luật của các nhân vật. Đó là nguồn cảm hứng cho những người làm báo kể những câu chuyện có thật nhưng vô cùng xúc động.

Gần 200 tấm gương chính là những cá nhân đã cống hiến và có nhiều dấu ấn đặc biệt, được các cơ quan, tổ chức vinh danh và có những giải thưởng vô cùng cao quý, từ đó truyền đi thông điệp về những điều thiện, điều tốt lành trong cuộc sống.

“Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi những gương sáng luôn luôn hiện diện xung quanh chúng ta và đó là nguồn cảm hứng cho Báo Pháp luật Việt Nam thực hiện Chương trình này”, TS Đào Văn Hội nói.

Nhân dịp này, TS Đào Văn Hội một lần nữa cảm ơn các thành viên Hội đồng bình chọn, các đại biểu của các bộ ban ngành đã đến cổ vũ cho các Gương sáng Pháp luật và động viên, khích lệ tinh thần những người làm Báo Pháp luật Việt Nam.

Chúc các Gương sáng Pháp luật dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và bình an, TS Đào Văn Hội mong các Gương sáng Pháp luật tiếp tục truyền lửa và nhân lên những ngôi sao sáng, để tiếp tục có hàng triệu ngôi sao sáng pháp luật trong bầu trời Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, giúp tinh thần thượng tôn pháp luật tiếp tục được lan toả, để mọi người được sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, xây dựng một Nhà nước pháp quyền hùng cường và vững mạnh.

Nguồn https://baophapluat.vn/

09/11/2021 10:00 SAĐã ban hành
Phóng sự Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiệnPhóng sự Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện
Để tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 có chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động phổ biến, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, ngày 11 tháng 10 năm 2021, Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng và phát sóng phóng sự hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.


Phóng sự do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện có nội dung truyền thông về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, từ đó giúp nâng cao ý thức tôn trọng, tuân theo Hiến pháp và pháp luật của người dân và góp phần thiết thực trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân..

Quý đọc giả bấm vào đây để xem nội dung phóng sự do nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. 
Theo https://pbgdpl.moj.gov.vn/


09/11/2021 9:00 SAĐã ban hành
“Gương sáng pháp luật” là hình thức tuyên truyền pháp luật sáng tạo“Gương sáng pháp luật” là hình thức tuyên truyền pháp luật sáng tạo
Một trong những “kim chỉ nam” ngay từ ban đầu Ban Tổ chức chương trình “Gương sáng Pháp luật” luôn bám sát, là Quyết định 1521/QĐTTg ngày 6/10/2020 Thủ tướng ban hành (thực hiện kết luận 80- kL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân).

Trong Quyết định 1521/QĐ-TTg, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ,thậm chí gợi ý “giải pháp” cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là “đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm”; “Tổ chức đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật bằng các hình thức phù hợp”.

Đó là lý do trong khuôn khổ chương trình “Gương sáng Pháp luật”, không chỉ có gần 200 bài viết đề cử mà còn có những hoạt động khác như các buổi tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia và chính các nhân vật được đề cử. Nhiều câu chuyện thú vị đã được truyền tải thông qua những cuộc chuyện trò được truyền thông rộng rãi này (phát hình trực tiếp trên nền tảng internet, ghi nhận phản ánh trên báo in, báo điện tử...).

Ở thời điểm tham dự tọa đàm, Vụ trưởngVụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) Đinh Văn Minh chưa biết sẽ được Bộ Tư pháp vinh danh “Gương sáng Pháp luật 2021” hay không, nhưng trước đó ông đã nhận được “danh hiệu” “Tổng đài giải đáp thanh tra, khiếu tố, chống tham nhũng” nêu trong bài viết đề cử. TS. Minh cho biết “danh hiệu” đem lại niềm vui, sự tự hào, nhưng cũng là sức ép; vì từ hôm có bài báo thì rất nhiều người đã gọi điện cho ông đặt những câu hỏi hóc búa liên quan đến các công tác trên.

Ông Minh nhận xét, Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi ban hành Luật PBGDPL, là đạo luật có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống. Có nhiều phương pháp, phương thức để tuyên truyền PBGDPL, nhưng cách giáo dục tốt nhất được đúc kết là nêu gương, do nêu gương là phương pháp rất gần gũi, thực tế, dễ thực hiện theo.

““Gương sáng Pháp luật” đã khắc họa những con người cụ thể, hoàn cảnh cụ thể, việc tốt cụ thể, thay vì đưa ra những điều khoản khô khan. Những gương sáng đó là hiện thân của nhận thức pháp luật, của tuân thủ pháp luật nên có sức lan tỏa rất lớn. Chương trình đã rất thành công, nhân rộng và lan tỏa ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống để cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ luật pháp”, ông Minh nói.

Có những câu chuyện của người tham dự tọa đàm vừa chứng tỏ sự cống hiến âm thầm cho cộng đồng của một đội ngũ hàng vạn người trong xã hội, vừa giúp người theo dõi hiểu ra nhiều kiến thức. Như câu chuyện của nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu, nếu không có sự xuất hiện của virus SARS-CoV-2 khiến hệ thống y tế phải căng mình từng ngày, từng giờ thì công việc hàng ngày của ông và đội ngũ cán bộ y tế dự phòng chỉ là đi vận động người dân xây dựng nhà tắm, giếng nước, nhà vệ sinh… nên từng bị gọi vui là bác sỹ “phân - nước - rác”.

Những người tham dự tọa đàm cũng có thể là những cán bộ xã, giữ chức vụ được đánh giá là “nhỏ nhoi” như bà Đặng Thị Phúc, người dân tộc Dao, trú tại thôn Làng Ẻn, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Thế nhưng, thực sự đó là những bông hoa âm thầm dâng mật ngọt cho đời. Sinh ra và lớn lên ở Lào Cai, bà Phúc cho biết, mảnh đất quê hương làng Ẻn của bà còn nhiều khó khăn nên mơ ước của bà là muốn cùng mọi người xây dựng một quê hương giàu đẹp, sung túc và làm nhiều công tác tuyên truyền, vận động phát triển sản xuất để người dân được no ấm và hạnh phúc. Là một đảng viên lão thành, bà chỉ suy nghĩ đơn giản đã được Đảng tin tưởng giao việc thì phải hoàn thành tốt, từ tuyên truyền nhân dân phát triển sản xuất, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về tảo hôn, bình đẳng giới, trẻ em được học hành; vận động bà con đóng góp ngày công, hiến đất, hiến cây, đóng góp xây dựng mở đường giao thông phát triển làng Ẻn.

Tham dự một cuộc tọa đàm trong khuôn khổ chương trình “Gương sáng Pháp luật”, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá đây là một hình thức tuyên truyền pháp luật sáng tạo, hiệu quả.

Là người gắn bó lâu năm với công tác Mặt trận, thường xuyên gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và có nhiều kinh nghiệm trong công tác giám sát, phản biện xã hội, ông Túc cho rằng, sau khi có Cương lĩnh của Đảng năm 1991 đến nay, công tác pháp luật của chúng ta cómột bước tiến lớn, tức là pháp luật đã được phổ biến rộng hầu như mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt là 10 năm gần đây chúng ta chú ý nhiều đến xây dựng pháp về lĩnh vực kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

“Riêng về phổ biến pháp luật, thì từ thời bao cấp sống chủ yếu bằng nghị quyết của Đảng, đã dần bước sang sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, ông Túc nói.

“Chương trình “Gương sáng Pháp luật” do Báo PLVN chủ trì thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp có thể coi là hình thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả, hướng tới mục tiêu sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, ông Túc nói.


08/11/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh: Ngày Pháp luật đã trở thành sự kiện quan trọng của đất nướcThứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh: Ngày Pháp luật đã trở thành sự kiện quan trọng của đất nước
Năm 2021, cả nước thực hiện Ngày Pháp luật 9/11 với điểm nhấn là Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” lần đầu tiên được tổ chức. Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.

Lan tỏa những hình ảnh đẹp trong cuộc sống
- Nhìn lại chặng đường đã qua, Thứ trưởng đánh giá thế nào về hiệu ứng của Ngày Pháp luật?

- Theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), ngày 9/11 cách đây 8 năm được chính thức công bố là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội.

Qua 8 năm triển khai, Ngày Pháp luật đã được các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương hưởng ứng tích cực, triển khai ngày càng nền nếp, thiết thực, hiệu quả với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, trong đó có việc tuyên truyền các chính sách, pháp luật mới ban hành, các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân, chú trọng, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, đối tượng đặc thù…

Đặc biệt năm 2020-2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác PBGDPL nói chung, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng đã khẩn trương chuyển mình để nhanh chóng thích ứng với tình hình mới. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) được đẩy mạnh; việc phổ biến, thực thi các chính sách liên quan đến dịch bệnh được chú trọng, qua đó góp phần vì mục tiêu toàn dân thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể nói, Ngày Pháp luật đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng trong đời sống xã hội của đất nước; ngày càng lan tỏa, góp phần khơi dậy tinh thần, nâng cao ý thức tôn trọng và làm theo Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Ngày Pháp luật 9/11 năm nay với điểm nhấn là Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” lần đầu được tổ chức. Chương trình này có ý nghĩa như thế nào, thưa Thứ trưởng?

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật, Bộ Tư pháp đã và đang tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện có ý nghĩa thiết thực, phù hợp tình hình thực tế, chú trọng ứng dụng CNTT trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong chuỗi các sự kiện đó, điểm nhấn nổi bật lên là Chương trình tôn vinh “Gương sáng Pháp luật”. Đây là hoạt động do Bộ Tư pháp chỉ đạo, giao Báo PLVN thực hiện nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hàng năm.

Dù chương trình triển khai khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều thách thức đặt ra; nhưng cơ bản đã đảm bảo chất lượng, tiến độ cũng như các yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Đến nay, PLVN đã phát hiện và đăng tải giới thiệu gần 200 gương mặt tiêu biểu ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền khác nhau. Trên cơ sở đó, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn, tôn vinh 50 “Gương sáng Pháp luật” là những điển hình tiêu biểu nhất về trí tuệ, nghị lực, bản lĩnh, đức hy sinh và sự cống hiến vì Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; lan tỏa và truyền cảm hứng nâng cao ý thức tôn trọng và làm theo Hiến pháp, pháp luật của nhân dân.

Phát huy hơn nữa tính chủ động của cơ quan tư pháp
- Thưa Thứ trưởng, trong tình hình mới, các hoạt động Ngày Pháp luật cần tiếp tục triển khai như thế nào để đảm bảo ngày càng lan tỏa trong đời sống xã hội ?

- Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua theo dõi, Bộ Tư pháp nhận thấy việc hưởng ứng Ngày Pháp luật ở một số nơi còn hình thức; có nơi vận dụng còn thiếu sự linh hoạt, chưa sáng tạo, chưa có mô hình triển khai phù hợp; một số nơi triển khai còn thụ động; việc kiểm tra, đôn đốc chưa được chú trọng đúng mức; các hoạt động chủ yếu tổ chức tập trung ở các TP lớn, khu vực đô thị, chưa đồng đều tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo…; nguồn lực đầu tư cho công tác PBGDPL còn hạn chế.

Vì vậy, để Ngày Pháp luật thực sự lan tỏa, cần tập trung nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; cần quan tâm, chỉ đạo thực hiện Luật PBGDPL, Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành triển khai Kết luận 80-KL/TW; Quyết định 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó đề cao tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Lấy việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật làm thước đo hiệu quả công tác PBGDPL.

Các cơ quan tư pháp, các tổ chức pháp chế cần phát huy vai trò đầu mối, nòng cốt, tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong tham mưu tổ chức thực hiện.

Cùng đó, các bộ, ngành, địa phương quan tâm bảo đảm nguồn lực tổ chức Ngày Pháp luật, đặc biệt vấn đề kinh phí. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia vào công tác PBGDPL; phát huy các sáng kiến trong việc triển khai, xây dựng và phát triển các mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả, thiết thực, sát với thực tiễn, tạo thành phong trào xã hội rộng lớn để tổ chức thực hiện với sự hỗ trợ của Nhà nước;

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng CNTT trong triển khai thực hiện Ngày Pháp luật gắn với thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021”.

Trong tình hình mới, cần phát huy các sáng kiến trong hưởng ứng Ngày Pháp luật theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Các sáng kiến sau thời gian thực hiện cần được sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả cần được xem xét nhân rộng. Cần kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích.

- Trân trọng cám ơn Thứ trưởng!
Theo https://pbgdpl.moj.gov.vn/


08/11/2021 10:00 SAĐã ban hành
UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtUBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Thời gian qua các địa phương đã phân công trách nhiệm từng cán bộ, công chức theo dõi, tham mưu thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về công tác đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, hiện nay công tác này có mặt hạn chế do nhân sự phụ trách có sự thay đổi, các xã loại 2, loại 3 giảm còn 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch, nhiều công chức mới phụ trách lĩnh vực này. Ngoài ra, vẫn còn một số địa phương xem công tác đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ của công chức Tư pháp - Hộ tịch, từ đó chưa chỉ đạo cán bộ, công chức có liên quan phối hợp thực hiện.

ghgfh.png 

Nhằm để khắc phục khó khăn, hạn chế nêu trên, đồng thời để thực hiện đồng bộ, đạt kết quả cao nhất, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ xã đạt chuẩn nông thôn mới, ngày 28/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo số 5357/UBND-NC về việc tăng cường thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng phòng Tư pháp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Trưởng phòng Tư pháp: chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan Tổ chức triển khai, quán triệt, phổ biến Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Năm 2021, phân công cán bộ, công chức cấp xã được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật có trách nhiệm phối hợp với các cán bộ, công chức, tổ chức có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời tự chấm điểm, gửi kết quả đến công chức Tư pháp - Hộ tịch theo yêu cầu và tiến độ được quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư  số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;… Từ ngày 01/01/2022 trở đi, địa phương tổ chức xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tư pháp Cần Giuộc

   

                                                                                                                                  

 


04/11/2021 9:00 SAĐã ban hành
Kết thúc Chương trình bình chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật 2021: Sáng ngời những Gương sáng Pháp luậtKết thúc Chương trình bình chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật 2021: Sáng ngời những Gương sáng Pháp luật
Pháp luật hiện diện trong mỗi con người, mỗi hành động trong đời sống xã hội. Chấp hành pháp luật không chỉ là nghĩa vụ mà còn là hình ảnh cao đẹp của mỗi người dân.

Với mong muốn lan tỏa những hình ảnh cao đẹp đó, ngày 9/3/2021 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt Đề án số 243/QĐ-BTP và giao cho Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Chương trình bình chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật, nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân, cán bộ, công chức trong việc xây dựng, tổ chức và thi hành pháp luật.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Chương trình được thành lập do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm Trưởng ban; Thành viên là Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp. Ban Tổ chức do TS. Đào Văn Hội – Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam làm Trưởng ban; Thành viên là đại diện các đơn vị của Bộ Tư pháp. Hội đồng bình chọn do ông Trần Đức Vinh - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Pháp luật Việt Nam làm Chủ tịch; Thành viên là đại diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát, nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo, sự ủng hộ của các Bộ, ban ngành Trung ương và các địa phương, các cán bộ, phóng viên, những người làm Báo Pháp luật Việt Nam trong cả nước đã cố gắng triển khai nhằm thực hiện Đề án một cách tốt nhất.

Với tiêu chí Gương sáng pháp luật phải là những người đạt được các thành tích xuất sắc, tiêu biểu đã được ghi nhận và trao tặng các danh hiệu cao quý của các cơ quan có thẩm quyền về những thành tích trong xây dựng, tổ chức, thi hành pháp luật; truyền cảm hứng lan tỏa trong xã hội về tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật và được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam, từ ngày 28/6/2021 đến ngày 28/10/2021, đã có 130 bài viết về các nhân vật với sự đang dạng về thành phần, phong phú về nghề nghiệp và sống trên mọi miền của Tổ Quốc, như: Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng, Nguyên Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Công An, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh; Thiếu tướng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng Hoàng Hữu Chiến, ông Nguyễn Túc, GS Hoàng Chí Bảo, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Thượng tọa Lý Hùng, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, nữ doanh nhân Thái Hương, ông Tráng Lao Lử, bà Ksor H’Lâm, ông Nguyễn Ngọc Mạnh, ông Trần Đắc Phu…

Thực tế cho thấy, 130 nhân vật được tìm hiểu và đăng tải đều xứng đáng được vinh danh Gương sáng pháp luật, bởi những việc làm của họ không chỉ dừng lại ở những tấm bằng khen, huân, huy chương hay giải thưởng, mà việc làm của họ là những hành động cao đẹp, có giá trị lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, đời sống, xã hội trong việc xây dựng, thực thi và chấp hành pháp luật. Và điều cao hơn, những việc làm của họ có sức lan tỏa, chuyển tải hình ảnh đẹp về trách nhiệm của công dân đối với xã hội, đất nước.

Bởi vậy, ngoài sự khách quan, công tâm và trách nhiệm, Hội đồng bình chọn còn phải thảo luận, trao đổi nhằm tìm sự thống nhất trong việc chọn ra 50 gương sáng pháp luật để vinh danh vào chiều 8/11/2021 tại Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam của Bộ, ngành Tư pháp. Họ là những gương sáng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật vì một Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Danh sách 50 gương sáng pháp luật:


Theo https://pbgdpl.moj.gov.vn/

02/11/2021 4:00 CHĐã ban hành
Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thôngTuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông
Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) về an toàn giao thông (ATGT) kết hợp với tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm là 2 giải pháp được chính quyền các cấp, lực lượng chức năng chú trọng triển khai, thực hiện. Trong đó, TTPBGDPL về ATGT được xem là giải pháp chủ yếu, quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho người dân.


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (Ảnh tư liệu)
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (Ảnh tư liệu)

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh

Thượng tá Lê Thanh Thủy - Trưởng Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cho biết: “Việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của người tham gia giao thông được xem là mục tiêu quan trọng trong công tác bảo đảm ATGT. Thời gian qua, Công an huyện triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm ATGT, trong đó làm tốt công tác phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh TTPBGDPL về ATGT trong mọi tầng lớp nhân dân, từ đó người dân chấp hành nghiêm trong quá trình tham gia giao thông”.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện tổ chức được 2 cuộc tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, các văn bản pháp luật về ATGT, có 850 lượt người dân và học sinh dự nghe; tổ chức chiếu băng, đĩa hình tuyên truyền tại nơi tiếp dân của Công an huyện được 48 lượt, có 1.440 lượt người xem; phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh huyện duy trì chuyên mục An ninh, trật tự, ATGT; phát 30 kỳ tin, bài về tình hình trật tự, ATGT, Nghị định 100/2019/NĐ-CP,...

Đồng thời, vận dụng các hình thức tuyên truyền trực quan bằng panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, duy trì thực hiện mô hình bảo đảm ATGT trước cổng trường học, đoạn đường ATGT,...

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật về ATGT cho người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT đường bộ, đường thủy nội địa, tập trung tuyên truyền các nội dung liên quan Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt trong các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe,...

Cảnh báo nguy cơ về tai nạn giao thông (TNGT), các nguyên nhân dẫn đến TNGT, điều kiện hoạt động của phương tiện thủy, bến thủy nội địa; gắn với tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thường xuyên mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Thường xuyên mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể như Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tỉnh thường xuyên phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về ATGT cho đoàn viên, hội viên và người dân bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động.

Ông Nguyễn Văn Dũng (xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) chia sẻ: “Tôi thấy việc tuyên truyền rất hay và ý nghĩa, giúp người dân hiểu rõ và chấp hành các quy định về ATGT như đội nón bảo hiểm, không chạy xe quá tốc độ, không tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia,...”.

Theo Thượng tá Tăng Thanh Ngân - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, 9 tháng năm 2021, đơn vị phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện 9 chuyên mục ATGT, thực hiện 22 chương trình phát thanh Khởi hành; phối hợp Báo Long An thực hiện 9 chuyên trang ATGT; tổ chức tuyên truyền miệng tại các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư được 13 cuộc, có gần 9.000 người dự nghe;...

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát đường thủy thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đã lồng ghép tuyên truyền cho hơn 20.000 lượt thuyền viên, chủ phương tiện, người tham gia giao thông thực hiện quy định an toàn bến khách ngang sông, quy tắc giao thông đường thủy nội địa, phòng, chống dịch Covid-19,… 

Tai nạn giao thông được kéo giảm

Từ đầu năm đến nay, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh lập biên bản 25.515 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ hơn 6.800 phương tiện các loại, ra quyết định xử phạt 24.768 trường hợp, tước giấy phép lái xe 2.784 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội nón bảo hiểm, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở quá tải, vi phạm nồng độ cồn,...

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát đường thủy tổ chức 599 ca tuần tra, kiểm soát, phát hiện lập biên bản 1.029 trường hợp vi phạm, tạm giữ 185 bằng thuyền trưởng, 200 bằng máy trưởng, 309 giấy chứng nhận đăng ký, ra quyết định xử phạt 973 trường hợp,...

Qua đó, góp phần kéo giảm TNGT trong cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, so với năm 2020, 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 80/120 vụ, 47/74 người chết, 46/75 người bị thương. 

Tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi pham giao thông
Tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi pham giao thông

Thượng tá Tăng Thanh Ngân - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, cho biết: “Để duy trì giảm thiểu TNGT trên cả 3 tiêu chí, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác TTPBGDPL về trật tự, ATGT trên cơ sở phân tích nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tai nạn, gây mất trật tự, ATGT để kết hợp thông tin, cảnh báo; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT và ATGT.

Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT và ùn tắc giao thông, nhất là các hành vi liên quan đến ma túy, nồng độ cồn,...

Thực hiện tốt công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến, địa bàn phụ trách. Phối hợp các ngành chức năng tiếp tục khảo sát, kiến nghị khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên đường bộ, đường thủy nội địa.

Rà soát, bổ sung các phương án phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, phòng ngừa không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, phức tạp"./.

Theo baolongan


02/11/2021 9:00 SAĐã ban hành
HĐND tỉnh Long An đối thoại trực tiếp về ‘tín dụng đen’HĐND tỉnh Long An đối thoại trực tiếp về ‘tín dụng đen’
Sáng 30/10, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An - Mai Văn Nhiều chủ trì Chương trình Đối thoại với các ngành có liên quan về chủ đề Giải pháp ngăn chặn, xử lý tệ nạn “tín dụng đen”.


Đây là lần thứ 2 trong năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức đối thoại với các sở, ngành và được phát trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An để cử tri và nhân dân theo dõi. 

Chương trình đối thoại lần này nhằm làm rõ thực trạng, nguyên nhân, xác định các giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả hoạt động “tín dụng đen”, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An - Mai Văn Nhiều chủ trì chương trình đối thoại

“Tín dụng đen” còn tiềm ẩn nguy cơ

Thời gian qua, lực lượng chức năng trong tỉnh đã chủ động, tích cực phát hiện, xử lý hành chính, hình sự nhiều vụ án, với nhiều đối tượng cho vay lãi nặng, có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa về mặt tinh thần, cướp tài sản liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Qua công tác đấu tranh, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” được kiềm chế, các hành vi đòi nợ, siết nợ, lén lút rải, dán các tờ rơi quảng cáo cho vay giảm đáng kể, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt cho sự phát triển KT - XH của địa phương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, cần sớm được khắc phục.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức đối thoại với các sở, ngành và phát trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi

Tại chương trình đối thoại, các vị đại biểu HĐND tỉnh đưa ra nhiều vấn đề sát với thực tiễn. Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan cũng thẳng thắn trao đổi, phân tích nguyên nhân, đề xuất nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý có hiệu quả tệ nạn “tín dụng đen”.

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã tiếp nhận 2 vụ việc, 2 đối tượng có dấu hiệu phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; khởi tố 3 vụ, 6 đối tượng hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản, bắt, giam giữ người trái pháp luật...; ra quyết định xử lý hành chính 48 vụ, 71 đối tượng về các hành vi có liên quan đến “tín dụng đen”.

Cũng theo Đại tá Phạm Thanh Tâm, thủ đoạn của các đối tượng là cho vay trả góp hàng tháng và ra công chứng ký hợp đồng giả cách, ủy quyền về đất đai. Sau đó đối tượng cho vay chuyển nhượng phần đất này qua nhiều người khác. Khi người vay gom góp đủ tiền để chuộc lại thì đối tượng cho vay cố tình lẩn tránh. Hậu quả cuối cùng là người vay mất trắng phần tài sản đã ủy quyền, trị giá gấp nhiều lần so với số tiền đã vay.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh – Nguyễn Thành Vững, cũng là Trưởng đoàn khảo sát công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi liên quan đến cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” đề nghị, Công an tỉnh cho biết giải pháp của ngành trong thời gian tới để ngăn chặn, xử lý những hành vi gần như là lừa gạt chiếm đoạt tài sản người dân của các đối tượng này.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh – Nguyễn Thành Vững (ngồi giữa) đặt câu hỏi với ngành công an

Đại tá Phạm Thanh Tâm thông tin, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường công tác nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về hành vi làm giả giấy tờ sau đó đem đi công chứng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu phát hiện có vụ việc phạm tội thì nhanh chóng thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng nhắc nhở người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi vay tiền dưới mọi hình thức, đặc biệt là vay có ký hợp đồng ủy quyền bằng đất đai, tài sản.

Khó khăn trong xử lý “tín dụng đen”

Theo đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phúc - Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, hiện nay, hành vi cho vay lãi nặng liên quan “tín dụng đen” được biến tướng rất nhiều dạng, tinh vi, phức tạp, gây khó khăn trong quá trình phát hiện, xử lý.

Đại biểu đề nghị lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh cho biết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật xét xử các vụ án tranh chấp hợp đồng dân sự, kinh doanh thương mại có liên quan đến các dạng hoạt động “tín dụng đen” dưới hình thức là “hợp đồng giả cách”.

Phát hiện, xử lý các hoạt động liên quan đến "Tín dụng đen" còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Ảnh minh họa

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh – Phan Ngọc Hoàng Đình Thục cho biết, thông thường Tòa án căn cứ vào các yếu tố về số tiền lãi, về giá trị của hợp đồng, hiện trạng tài sản,... để xác định dấu hiệu hợp đồng vay giả tạo về hình thức. Tuy nhiên, có những trường hợp bên chuyển nhượng không chứng minh được có việc vay tiền, việc trả tiền lãi, việc xác lập hợp đồng vay tiền nên tòa án không có căn cứ xác định đó là hợp đồng giả tạo để vay tiền.

“Để xác định sự thật của vụ án phải căn cứ vào các dấu hiệu khách quan khác và từ sự suy luận của Thẩm phán, làm cho việc giải quyết vụ án gặp khó khăn, tính thuyết phục của bản án, quyết định chưa cao. Mặt khác, quan điểm của Tòa án các cấp trong việc đánh giá chứng cứ khác nhau dẫn đến tình trạng án bị hủy, sửa...” – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh giải thích.

Về giải pháp, bà Phan Ngọc Hoàng Đình Thục kiến nghị các tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng cần có chính sách cấp tín dụng tiêu dùng phù hợp với điều kiện sống của người dân. Tăng cường cơ chế phối hợp giám sát các hoạt động cho vay lãi cao thông qua các đoàn thể, công an viên ở ấp, khu phố. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 nhằm tăng tính răn đe và tăng tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm về hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự...

Đặt vấn đề với UBND tỉnh, đại biểu Dương Văn Út – Chủ tịch HĐND huyện Bến Lức, ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, nêu: Thời gian qua, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh dù không xuất hiện những vụ việc nghiêm trọng, song hoạt động của các đối tượng cho vay lãi nặng cũng rất phức tạp. Ông đề nghị, UBND tỉnh có những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả với tội phạm này trong thời gian tới.

Theo Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, tệ nạn "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh đã được kéo giảm nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm cho biết, bên cạnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm để đẩy lùi “tín dụng đen” là phải tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật, để người dân không tìm đến “tín dụng đen”; triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, lập danh sách quản lý các đối tượng có liên quan đến hoạt động cho vay với lãi suất cao.

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động tín dụng núp dưới vỏ bọc “công ty, cửa hàng hỗ trợ tài chính” đang mở ra phổ biến hiện nay; quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, công chứng, chứng thực việc mua bán chuyển nhượng nhà đất để tránh tình trạng đối tượng cho vay lãi nặng lợi dụng hợp thức hóa các hoạt động vi phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều đánh giá cao và thống nhất với các biện pháp, giải pháp ngăn chặn, xử lý tệ nạn “tín dụng đen” được UBND tỉnh và các ngành chức năng đưa ra tại chương trình đối thoại. Đồng thời đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống, kịp thời chia sẻ, tư vấn, giúp đỡ khi đoàn viên, hội viên, công đoàn viên, người dân gặp khó khăn, nhất là các khó khăn đột xuất, cấp bách về tài chính thông qua các mô hình hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi.

“Đối với cử tri, khi tham gia các hoạt động vay tiền cần tuân thủ theo quy định của pháp luật, lựa chọn các tổ chức tín dụng hợp pháp. Trong trường hợp thực hiện giao dịch dân sự với các tổ chức, cá nhân khác phải xem xét kỹ những giấy tờ giao kết, cần có hóa đơn, chứng từ rõ ràng. Nếu phát hiện bị lừa gạt, đe dọa thì phải kịp thời tố giác với cơ quan công an và cung cấp đầy đủ thông tin để được hỗ trợ, tránh những hậu quả đáng tiếc chỉ vì “tín dụng đen””- ông Mai Văn Nhiều nhấn mạnh./.

Nếu có vấn đề liên quan “tín dụng đen” cần tiếp tục phản ảnh, kiến nghị với ngành chức năng, cử tri và nhân dân có thể gửi nội dung vào hộp thư điện tử: pttdn@longan.gov.vn và pttdnlongan@gmail.com. Hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến số máy: 02723.979997. Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổng hợp chuyển đến các ngành có liên quan để nghiên cứu, trả lời và thông tin đầy đủ đến cử tri, nhân dân trong thời gian tới.


Theo baolongan


02/11/2021 9:00 SAĐã ban hành
Tuyên truyền pháp luật cho đối tượng thuộc Đề án 2045Tuyên truyền pháp luật cho đối tượng thuộc Đề án 2045
Giai đoạn 2018 - 2021, thực hiện Đề án 2045/QĐ-TTg, ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Long An đã triển khai hàng ngàn cuộc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho các đối tượng là người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng; thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ (gọi chung là nhóm đối tượng theo ĐA 2045).Tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư được chú trọng (Ảnh tư liệu minh họa)

Tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư được chú trọng (Ảnh tư liệu minh họa)

Công tác TTPBGDPL cho các đối tượng thuộc ĐA 2045 được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm. Theo đó, tại cộng đồng, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tổ chức 2.993 cuộc tuyên truyền với 109.317 lượt người dự, tập trung vào các nội dung về thủ tục được xóa án tích, đăng ký hộ khẩu; tác hại và cách phòng, chống ma túy tại cộng đồng,…

Ngoài ra, tại trung tâm cai nghiện bắt buộc, các đơn vị tuyên truyền 1.025 cuộc, có 7.856 lượt người là đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dự nghe; phát hành bản tin an ninh, trật tự, TTPBGDPL trên đài truyền thanh địa phương, tại địa bàn dân cư hàng tuần và tuyên truyền bằng xe lưu động trên các tuyến đường, nơi tập trung đông dân cư với 334 tin, bài về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội,...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng nhiều mô hình điểm về TTPBGDPL tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. Qua đó, tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý; Luật Phòng, chống HIV/AIDS với hình thức thi viết và hái hoa dân chủ được 2 cuộc, 816 học viên tham gia; duy trì và phát triển 2 tủ sách pháp luật với nhiều đầu sách về các luật và các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với học viên của cơ sở cai nghiện.

Cơ sở cai nghiện ma túy Long An tổ chức học viên thành tổ, đội theo độ tuổi, mức độ nghiện và hoàn cảnh để thực hiện tuyên truyền, tư vấn. Qua đó, tuyên truyền 2.768 lượt học viên, phổ biến chính sách và tư vấn hòa nhập cộng đồng 583 trường hợp, tư vấn cho 150 lượt học viên về tác hại của ma túy, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân, các biện pháp phòng, chống nghiện ma túy.

Triển khai, thực hiện thí điểm mô hình Hỗ trợ tăng cường năng lực các nhóm đồng đẳng của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại trong phòng, chống bạo lực giới tại TP.Tân An; khảo sát và thành lập 1 Câu lạc bộ Ánh Bình Minh gồm 80 thành viên, tổ chức các hoạt động giảm hại và kết nối dịch vụ hỗ trợ xã hội (y tế, pháp lý, bảo trợ xã hội, dạy nghề, việc làm, sinh kế,…) ở cộng đồng.

Các địa phương thực hiện các mô hình tuyên truyền pháp luật: Ngày pháp luật Việt Nam, Điểm chấp hành pháp luật, Gia đình và hội viên không vi phạm pháp luật,… Qua đó góp phần hỗ trợ đối tượng thuộc ĐA 2045 tái hòa nhập cộng đồng.

Thiếu tá Nguyễn Anh Đức - Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động, Công an TP.Tân An, cho biết: “Việc TTPBGDPL cho các đối tượng vi phạm pháp luật về TTATGT đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng thuộc ĐA 2045”.

Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh phối hợp công an 2 huyện: Bến Lức, Đức Hòa xây dựng thực hiện mô hình 3 quản, 3 giúp đối với người nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh tại địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức; mô hình Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng tại địa bàn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Tại xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, mô hình 1+5 - gặp gỡ, cảm hóa, giáo dục người vi phạm không tái phạm do UBMTTQ xã Bình Hòa Tây chủ trì thực hiện, đã cảm hóa, giáo dục được gần 80 đối tượng là những người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, đối tượng vi phạm hành chính, sử dụng trái phép chất ma túy,… Mô hình được nhân rộng trên địa bàn toàn huyện Mộc Hóa.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, ĐA 2045 được triển khai tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và phương thức trong TTPBGDPL của các cấp, các ngành. Nội dung TTPBGDPL có trọng tâm, phù hợp từng nhóm đối tượng đặc thù. Qua thực hiện mô hình, các địa phương kịp thời tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trong quản lý, giám sát đối tượng đặc thù, định hướng về chủ điểm và đối tượng tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả công tác TTPBGDPL trong tình hình mới./.

Theo baolongan


01/11/2021 9:00 SAĐã ban hành
Đẩy mạnh truyền thông chính sách quan trọng để nâng cao hiểu biết, nhận thức người dânĐẩy mạnh truyền thông chính sách quan trọng để nâng cao hiểu biết, nhận thức người dân
Ngày 30/10, Văn phòng Bộ Tư pháp đã phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Toạ đàm Truyền thông chính sách quan trọng trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để tạo đồng thuận xã hội.

Tham dự Toạ đàm có bà Lê Thị Thuý Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); ông Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách
Chia sẻ về thực trạng công tác truyền thông về chính sách quan trọng trong dự thảo VBQPPL thời gian vừa qua, Phó Vụ trưởng Phan Hồng Nguyên cho biết, một số dự thảo văn bản có nội dung chính sách quan trọng đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông định hướng, dẫn dắt dự thảo chính sách, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách được đông đảo người dân, dư luận xã hội quan tâm, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng, tính khả thi của văn bản.

Tuy nhiên, một số VBQPPL sau khi thông qua, ban hành chưa đạt được sự đồng thuận cao trong xã hội. Vì vậy, việc xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” là rất cần thiết và cấp bách. Đây cũng là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì triển khai thực hiện trong Chương trình làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021.
Phó Vụ trưởng Phan Hồng Nguyên cũng cho biết, Đề án là giải pháp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cần thực hiện có tính thí điểm nên Ban soạn thảo đã xác định chính sách quan trọng là các chính sách có tác động lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, liên quan mật thiết đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính cấp tỉnh. Hiện nhiều ý kiến đồng tình với cách xác định chính sách có tác động lớn đến xã hội bao gồm một số tiêu chí: (i) Là các chính sách trong các dự thảo VBQPPL mà Luật Ban hành VBQPPL quy định phải lập đề nghị xây dựng VBQPPL trước khi tiến hành soạn thảo; (ii) Được Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh quyết định lựa chọn căn cứ vào yêu cầu thực tiễn. Thời điểm tiến hành truyền thông từ khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng VBQPPL.

Còn các chính sách khác thì các cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động tổ chức truyền thông trong quá trình xây dựng VBQPPL căn cứ vào tính chất, yêu cầu của chính sách song song với quá trình lấy ý kiến đối với đề xuất xây dựng VBQPPL và dự thảo văn bản.

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách
Ông Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh, người làm công tác truyền thông chính sách phải có khả năng tham mưu cho chính quyền xây dựng các kế hoạch truyền thông bám sát cuộc sống của người dân và doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ, phản ánh được ý kiến của đông đảo các nhà khoa học, chính khách và nhân dân trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách.

Để làm được điều này, người làm truyền thông chính sách không chỉ có kỹ năng làm báo thông thường mà phải có kiến thức về chính trị, chính sách công, có phong cách làm việc sâu sát thực tiễn, gắn bó, đồng hành với người dân và doanh nghiệp và đặc biệt phải có kỹ năng sáng tạo các sản phẩm truyền thông đa phương tiện để thực hiện thông tin hai chiều giữa người dân và Nhà nước một cách hiệu quả nhất.
Do đó, ông Lương Ngọc Vĩnh cho rằng, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ báo chí, truyền thông, các cơ quan ban hành chính sách cần chuyển tư duy từ tuyên truyền, PBGDPL sang truyền thông chính sách; Quốc hội và các cấp chính quyền cần tổ chức một bộ phận truyền thông chuyên nghiệp để truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông. Đặc biệt, Khoa Tuyên truyền và Học viện Báo chí sẽ phải tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo sau mỗi khoá học, đồng thời xây dựng được đội ngũ giảng viên tâm huyết, giỏi nghề để tăng tính thực tiễn của chương trình đào tạo.

Bà Lê Thị Thuý Sen thì chia sẻ NHNN đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hoạt động truyền thông chính sách để thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả niềm tin công chúng; nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và truyền thông giáo dục tài chính, phổ biến pháp luật theo quy định của pháp luật và các Đề án của Chính phủ. Như phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để làm dễ hiểu hoá, đơn giản hoá các thuật ngữ chuyên ngành để công chúng dễ tiếp cận.

Có thể nói, NHNN rất chú trọng công tác truyền thông trước, trong và sau khi ban hành chính sách để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của chính sách pháp luật. Bên cạnh đó, việc xác định nhóm công chúng giúp NHNN lựa chọn kênh và phương thức truyền thông phù hợp, hướng tới mục tiêu thông điệp cần truyền tải sẽ đến được đối tượng cần tiếp nhận thông tin.

Chẳng hạn, để truyền tải và lan tỏa trong giới trẻ về sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, NHNN phối hợp với các trường THPT và Đại học để tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức tài chính ngân hàng như phối hợp trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Học viện Ngân hàng tổ chức cuộc thi “Hiểu đúng về tiền”. Hoặc khi cần phổ biến kiến thức cho người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng, NHNN phối hợp với VTV tổ chức chương trình gameshow “ Tiền khéo, tiền khôn” hoặc chương trình hoạt hình “Tay hòm chìa khóa”…
Các hoạt động truyền thông sẽ tập trung hướng tới giới trẻ, phụ nữ, người nghèo, người già, hưu trí, công nhân và người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, những đối tượng yếu thế trong xã hội. Mục tiêu hướng tới là thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân.Trong thời gian tới, để góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông PBGDPL và giáo dục tài chính, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai các chương trình truyền thông PBGDPL và giáo dục tài chính với các hình thức sáng tạo, phong phú, đổi mới, hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0.
Theo https://pbgdpl.moj.gov.vn/


01/11/2021 9:00 SAĐã ban hành
Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong gia đình và xã hộiPhụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội
Phụ nữ (PN) ngày nay không chỉ làm tốt vai trò là dâu thảo, mẹ hiền, vợ đảm mà còn giữ nhiều vị trí quan trọng trong xã hội với đầy đủ 4 phẩm chất “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.


Tỉnh có nhiều phụ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ nhiều vị trí quan trọng trong các sở, ban, ngành, địa phương (Trong ảnh: Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung là một trong những đại biểu nữ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV). Ảnh tư liệu
Tỉnh có nhiều phụ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giữ nhiều vị trí quan trọng trong các sở, ban, ngành, địa phương (Trong ảnh: Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung là một trong những đại biểu nữ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV). Ảnh tư liệu

Tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia hệ thống chính trị

Ông bà ta ngày xưa thường có tư tưởng “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (1 người con trai hơn 10 người con gái). Cũng vì quan niệm đó, nhiều người “trọng nam, khinh nữ” và quan tâm đến giới tính của con ngay từ lúc mang thai hoặc có suy nghĩ con gái không thể gánh vác những việc quan trọng.

Song, thực tế chứng minh, nữ giới cũng làm được những điều mà nam giới làm, thậm chí làm tốt hơn. Điều quan trọng là xã hội có tạo điều kiện cho PN khẳng định vai trò, vị trí của mình hay không? Xác định được vấn đề này, hàng năm, tỉnh đều xây dựng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại để phát huy sở trường, bố trí, sắp xếp đúng người, đúng việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Qua đó, tỷ lệ PN tham gia hệ thống chính trị nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước, trong đó có nhiều PN là lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Long An như Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - Nguyễn Hoàng Uyên; nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh - Lê Thị Song An. 

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Hồng Mai là người phụ nữ “dám nghĩ, dám làm”
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Hồng Mai là người phụ nữ “dám nghĩ, dám làm”

Có tận mắt chứng kiến cách làm việc của những nữ lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương mới thấy được sự tích cực trong công việc, sự khéo léo, vun vén xây dựng hạnh phúc gia đình. Đơn cử trường hợp của Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Hồng Mai.

Trong công việc, bà là người “dám nghĩ, dám làm”, quyết đoán, sẵn sàng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh. Đối với cấp dưới, bà vừa nghiêm khắc, vừa mềm dẻo, linh hoạt trong cách xử lý để mọi người trong đơn vị cùng phối hợp làm việc tốt hơn.

Còn đối với gia đình, bà là người vợ đảm đang, người mẹ hiền bởi dù bận rộn với công việc, bà vẫn lo chu toàn cho gia đình, vun vén cho hạnh phúc và dạy bảo các con. 

Từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

Thời trước, chuyện chồng đánh vợ vẫn thường xảy ra. Lúc đó, PN cam chịu, không phản kháng bởi “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” (về nhà chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con trai, không được tự ý theo sở thích). Chính quan niệm này làm người PN không dám thể hiện mình để rồi phải chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Đây cũng là vấn đề bức xúc trong thời gian dài.

Ngày nay, PN được quan tâm nhiều hơn. Nạn bạo lực, bạo hành gia đình cũng giảm đáng kể. Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh - Lê Văn Bạch cho biết: “Nhơn Ninh là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Thạnh, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, sau giờ làm nông, nam giới thường tụ tập uống rượu, bia, say xỉn, có trường hợp gây gổ, bạo hành vợ, con. Những trường hợp này xã kiên quyết xử lý và thường xuyên vận động, tuyên truyền để họ hiểu về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình,...

Riêng những năm qua, xã thực hiện rất tốt các mô hình: Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, Nam giới điểm 10, Địa điểm tin cậy, phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc,... Qua đó, vấn nạn bạo lực gia đình giảm đáng kể, PN ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội”.

Chị Phạm Thị Ngọt không chỉ khẳng định vai trò, vị trí của mình trong gia đình mà còn là cầu nối xóa bỏ bạo lực gia đình ở địa phương
Chị Phạm Thị Ngọt không chỉ khẳng định vai trò, vị trí của mình trong gia đình mà còn là cầu nối xóa bỏ bạo lực gia đình ở địa phương

Gia đình là chốn yên bình của mỗi người, nơi mà mỗi thành viên tìm được sự chia sẻ, yêu thương và tiếp sức cho chúng ta có thêm nghị lực để vượt qua những áp lực trong công việc và cuộc sống.

Chị Phạm Thị Ngọt (Chi hội trưởng Chi hội PN ấp Xóm Cò, xã Nhơn Ninh) bộc bạch: “Để làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo PN, bản thân tôi phải xây dựng được gia đình hạnh phúc và tiến bộ. Theo đó, trong gia đình, tôi thường thể hiện ý kiến của bản thân, phân chia công việc cho các thành viên một cách hợp lý.

Còn ngoài xã hội, tôi tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, làm tốt vai trò là cầu nối xóa bỏ bạo lực gia đình, giúp hội viên PN phát triển kinh tế và làm chủ cuộc sống”.

Trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người, bình đẳng giới được hiểu là PN và nam giới được hưởng những điều kiện như nhau để thực hiện đầy đủ các quyền con người và có cơ hội đóng góp, thụ hưởng những thành quả phát triển của xã hội.

Và thực tế chứng minh trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, PN được tạo điều kiện để phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển của xã hội. Điều này giúp PN khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong gia đình và xã hội./.

Nhằm xóa bỏ bạo lực gia đình, đến nay, tỉnh xây dựng trên 1.000 câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững với trên 11.600 người tham gia; trên 200 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo chuẩn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; gần 1.000 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình với trên 4.490 thành viên tham gia; trên 900 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng,... Qua các mô hình, góp phần làm giảm số vụ bạo lực gia đình. Năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 77 vụ bạo lực gia đình, giảm 92,58% so với năm 2011 (1.037 vụ). 

Theo Baolongan


01/11/2021 9:00 SAĐã ban hành
 ĐOÀN ĐBQH LONG AN GÓP Ý VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐOÀN ĐBQH LONG AN GÓP Ý VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
29/10/2021 4:00 CHĐã ban hành
 ĐOÀN ĐBQH TỈNH LONG AN GÓP Ý LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI) ĐOÀN ĐBQH TỈNH LONG AN GÓP Ý LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)
29/10/2021 4:00 CHĐã ban hành
 ĐBQH LONG AN GÓP Ý LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐBQH LONG AN GÓP Ý LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
29/10/2021 3:00 CHĐã ban hành
Nỗ lực xây dựng khung mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sởNỗ lực xây dựng khung mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở
Sáng 28/10, Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Quản lý Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp của Liên minh Châu Âu (EU JULE) và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo tài liệu hướng dẫn áp dụng Khung mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội.

Tham dự hội thảo tại điểm cầu Hà Nội có ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp chủ trì hội thảo; bà Đào Thị Thu An - Quản lý Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp của Liên minh Châu Âu (EU JULE) - Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP Việt Nam; Luật sư Nguyễn Duy Lãm, nguyên Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp…
Phát biểu khai mạc Hội thảo ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết, trong giai đoạn hiện nay, quản trị nhà nước đang chú trọng hướng về cơ sở, tất cả các đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước luôn hướng về cơ sở và phải tìm mọi cách để đưa pháp luật đến với cơ sở, nắm rõ được yêu cầu của thực tiễn, thời gian vừa qua Bộ Tư pháp đã có những hoạt động PBGDPL hiệu quả nhằm nâng cao hiểu biết của người dân. Cụ thể như trong giai đoạn phòng chống Covid-19 vừa qua, công tác PBGDPL đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ khi tạo được sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của người dân trước những quyết định trong công tác phòng, chống dịch của Đảng và Nhà nước. Tuy rằng trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều điểm hạn chế cần khắc phục nhưng nhìn chung đạt hiệu quả tốt.
Đặc biệt, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc đánh giá, hiện nay, công tác PBGDPL đã được các địa phương thực hiện thường xuyên với nhiều phương thức và kênh truyền tải khác nhau nhưng chưa có một khung mô hình mẫu để hướng dẫn tổ chức hoạt động này một cách khoa học, bài bản. Một số địa phương đã có sáng kiến PBGDPL phù hợp với địa bàn, huy động được sự tham gia của nhiều chủ thể vào hoạt động này. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một khung mô hình PBGDPL để tất cả các chủ thể PBGDPL ở địa phương có thể sử dụng là điều cần thiết, góp phần bảo đảm quyền của người dân được PBGDPL và nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. Để khung mô hình sau khi ban hành sẽ mang tính khả thi cao, Vụ trưởng Vụ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc mong muốn trong thời gian tới sẽ nhận được sự góp ý của các chuyên gia để Bộ tài liệu được hoàn thiện hơn
Tại chương trình, Ban tổ chức cho biết thêm, Trong khuôn khổ của dự án tăng cường pháp luật và tư pháp của Liên minh Châu Âu (EU JULE) do UNDP và UNICEF thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực tiễn công tác PBGDPL tại tỉnh Đồng Tháp và Hoà bình, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để xây dựng một khung mô hình PBGDPL với tư cách là công cụ hỗ trợ cán bộ cơ sở trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động PBGDPL. Đồng thời, nghiên cứu cũng lựa chọn và giới thiệu một số sản kiến PBGDPL đang được thực hiện khá hiệu quả trong thực tiễn và tiến tới cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khung mô hình cho các cấp cơ sở tại Việt Nam. Tài liệu này giới thiệu khung mô hình PBGDPL ở cấp cơ sở và hướng dẫn những người có trách nhiệm sử dụng khung mô hình tổ chức thực hiện một hoạt động PBGDPL nhất định tại địa bàn mình phụ trách. Hướng dẫn tập trung vào các bước thực hiện và các công cụ cần thiết hỗ trợ cho công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện và tổng kết, đánh giá một hoạt động PBGDPL nhất định.
Tại Hội Thảo, các chuyên gia đã tích cực tham gia đóng góp các ý kiến về sự phù hợp của khung mô hình dự kiến hướng dẫn áp dụng tại địa phương; phương thức phổ biến giáo dục hiệu quả và các yếu tố, nguồn lực đảm bảo thực hiện,…

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 28,29/10.
Theo https://pbgdpl.moj.gov.vn/


29/10/2021 10:00 SAĐã ban hành
Bộ Tư pháp giới thiệu các mẫu pano phục vụ tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021Bộ Tư pháp giới thiệu các mẫu pano phục vụ tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021
Thực hiện Quyết định số 1221/QĐ-BTP ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, Bộ Tư pháp đã thiết kế các mẫu pano về chủ đề Ngày pháp luật Việt Nam phục vụ tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021.

Theo đó, bám sát các sự kiện lớn của đất nước, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp năm 2021; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực và an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo quy định, Kế hoạch tập trung vào một số nội dung hoạt động: tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương chỉ đạo, định hướng tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021; tổ chức thực hiện Đề án bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật” theo Quyết định số 341/QĐ-BTP ngày 09/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tổ chức Lễ ra mắt Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia và ứng dụng (App) PBGDPL trên thiết bị di động thông minh; tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện…Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể cơ quan Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hoặc lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phù hợp…Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự địa phương thực hiện Kế hoạch.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 


29/10/2021 10:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next