Tin tức Sự kiện
Thứ 3, Ngày 21/11/2023, 10:00
Sở Tư pháp phát động ưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
21/11/2023
Thực hiện văn bản số 560/PBGDPL-TCHG ngày 09/11/2023 của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp về việc phát động tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngày 20/11/2023, Sở Tư pháp ban hành văn bản số 2820/STP-PBGDPL về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Long An.

 

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi là Cuộc thi) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức. Để thiết thực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Sở Tư pháp đề nghị các Pháp chế các Sở, ngành tỉnh; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Tham mưu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương mình vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Đẩy mạnh truyền thông về Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình hoặc theo hình thức phù hợp khác.

Cuộc thi được tổ chức từ 0h00 ngày 09/11/2023 đến 23h59 ngày 29/11/2023 (theo múi giờ Việt Nam, GMT + 7) trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ https://moj.gov.vn.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi đề nghị liên hệ Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (số điện thoại 024.6273.9471/0915.280.899) để được giải đáp, hướng dẫn.

PBLA

 


Lượt người xem:   21
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by