Tin tức Sự kiện
Thứ 5, Ngày 21/09/2023, 11:00
UBND huyện Tân Trụ triển khai văn bản pháp luật mới
21/09/2023
Chiều ngày 21/9/2023, UBND huyện Tân Trụ tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới cho đại diện các cơ quan, ban, ngành huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và công chức Tư pháp - Hộ tịch 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

gfh.jpg

Đợt này, huyện Tân Trụ triển khai 03 luật gồm Luật thanh tra, Luật Thực hiện Dân chủ cơ sở, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Cả 03 luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 trong tháng 11/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.  Cụ thể, Luật Thanh Tra có 08 chương với 118 điều, quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra. Luật Thực hiện Dân chủ cơ sở có 06 chương với 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật Phòng chống bạo lực gia đình có 06 chương gồm 56 điều, quy địnhvề phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng chống bạo lực gia đình; điều kiện bảo đảm phòng, chống bạo lực gia đình; quản lý Nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng chống bạo lực gia đình .

h.png

Báo cáo viên của huyện đã thông tin với đại biểu về nội dung cơ bản và những điểm mới của các luật này so với các văn bản pháp luật cũ; đồng thời định hướng tuyên truyền, phổ biến luật mới trong thời gian tới. Qua đó, giúp đại biểu nắm vững những nội dung, quy định mới của luật phục vụ trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ cũng như tuyên truyền, phổ biến đến người dân biết để sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật./.

                                                                                        Nguyễn Văn Đảm, Phòng Tư pháp huyện Tân Trụ

 

 


Lượt người xem:   23
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by