Tin tức Sự kiện
Thứ 4, Ngày 20/09/2023, 10:00
Sở Tư pháp: Kiểm tra, khảo sát và hướng dẫn nghiệp vụ đối với công tác tư pháp trên địa bàn huyện Mộc Hóa
20/09/2023
Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở (HGCS), xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An; Kế hoạch số 924/KH-STP ngày 05/5/2023 của Sở Tư pháp về kiểm tra, khảo sát và hướng dẫn nghiệp vụ đối với công tác tư pháp cấp huyện, cấp xã năm 2023.

z4709421704113_da06d29fc175df7c7c325d88db100f66.jpg

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu tại buổi kiểm tra

Chiều ngày 19/9/2023, Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên Lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc Sở Tư pháp đến tiến hành kiểm tra, khảo sát theo các nội dung nêu tại Kế hoạch số 924/KH-STP ngày 05/5/2023 của Sở Tư pháp và kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (hồ sơ thực hiện năm 2022) đối với địa phương theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh tại đơn vị huyện Mộc Hóa.

z4707689498377_b736f25ef6ef63f48ee3a4ebc9956ec3.jpg

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, cùng Lãnh đạo Phòng Tư pháp; đại diện Lãnh đạo một số cơ quan (Công an, Bảo hiểm xã hội, Nội vụ, Tài chính, Trung tâm Hành chính công, ...); đại diện Lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của công tác tư pháp trên địa bàn huyện; ngay từ đầu năm, Phòng Tư pháp đã kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai, tổ chức thực hiện và đạt kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực: chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, hành chính tư pháp, quản lý XLVPHC, TDTHPL,… đảm bảo yêu cầu chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của huyện; nổi bật trên một số mặt công tác như:

Trong 09 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL);  công tác rà soát VBQPPL, qua rà soát đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Mộc Hóa có tổng số 13 văn bản QPPL, gồm: 01 Nghị quyết và 12 Quyết định. Công tác  PBGDPL; HGCS; Chuẩn TCPL và các chương trình, Đề án về PBGDPL trên địa bàn huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan và báo cáo đúng thời gian quy định; tổ chức tuyên truyền được 371 cuộc có 11.293 lượt người tham dự, 213 tin bài trên Hệ thống đài truyền thanh huyện đến các xã, thị trấn, cấp phát 3.200 tờ gấp; tỷ lệ hòa giải thành trên 97%; có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và bồi thường nhà nước: UBND huyện đã ban hành tất cả các văn bản chỉ đạo của cấp trên nhằm triển khai thực hiện tốt công tác hành chính tư pháp trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, UBND huyện ban hành nhiều Kế hoạch và văn bản chỉ đạo đến công tác xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, UBND huyện còn ban hành Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Mộc Hóa năm 2023 để tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện, trong 09 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện phát sinh 28 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành nói chung, trong hoạt động trên các lĩnh vực hành chính tư pháp, công tác chuyên môn khác nói riêng Phòng tư pháp thực hiện ứng dụng tương đối thành thạo các phần mềm như: Phần mềm quản lý và điều hành văn bản; phần mềm thống kê ngành tư pháp; phần mềm quản lý hộ tịch; phần mềm kế toán... và 100% cán bộ, công chức của đơn vị điều thực hiện chữ ký số để phát hành văn bản và sử dụng thư điện tử có tên miền longan.gov.vn để trao đổi thông tin, tài liệu trong công việc;...

z4707688962737_34acb862da020bdb32cf09fc5ac077da.jpg

Trên cơ sở kết quả theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn của các phòng nghiệp vụ, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn kiểm tra đã kết luận các nội dung, đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng đối với công chức tư pháp tại địa phương; chỉ đạo các ngành, cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã tăng cường phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, hạn chế trong công tác tư pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã rà soát việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2023 gắn với tiêu chí thi đua, nhất là những hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra;…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa yêu cầu các đại biểu tham dự tại buổi kiểm tra nghiêm tức tiếp thu ý kiến phát biểu của Trưởng Đoàn kiểm tra, cũng như ý kiến của các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu soát; chỉ đạo Trưởng Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND huyện Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ lĩnh vực tư pháp cho các đại biểu các ngành có liên quan; UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn huyện Mộc Hóa, đưa công tác tư pháp đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tư pháp trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

PBLA

 


Lượt người xem:   38
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by