Tin tức Sự kiện
Thứ 2, Ngày 18/09/2023, 10:00
Sở Tư pháp: kiểm tra công tác tư pháp tại huyện Tân Trụ
18/09/2023
Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An; Kế hoạch số 924/KH-STP ngày 05/5/2023 của Sở Tư pháp về kiểm tra, khảo sát và hướng dẫn nghiệp vụ đối với công tác tư pháp cấp huyện, cấp xã năm 2023.

z4703071691213_df72c47a96f746a2e77f331cb6d99038.jpg

Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu tại buổi kiểm tra

Chiều ngày 15/9/2023, Đoàn kiểm tra do ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên Lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc Sở Tư pháp đến tiến hành kiểm tra, khảo sát theo các nội dung nêu tại Kế hoạch số 924/KH-STP ngày 05/5/2023 của Sở Tư pháp và kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (hồ sơ thực hiện năm 2022) đối với địa phương theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh tại đơn vị huyện Tân Trụ.

z4703071393182_4b60de9319a0e66b07f5d1a8280c8242.jpg

Ông Ngô Tấn Tài - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Ngô Tấn Tài - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, cùng Lãnh đạo Phòng Tư pháp; đại diện Lãnh đạo một số cơ quan (Công an, Bảo hiểm xã hội, Nội vụ, Tài chính, Trung tâm Hành chính công, ...); đại diện Lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của công tác tư pháp trên địa bàn huyện; ngay từ đầu năm, Phòng Tư pháp đã kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai, tổ chức thực hiện và đạt kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực: chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, hành chính tư pháp, quản lý XLVPHC, TDTHPL,… đảm bảo yêu cầu chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của huyện; nổi bật trên một số mặt công tác như: Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng và ban hành, thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 01 cuộc có 57 đại biểu tham dự. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Luật gia, Công an, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND 05 xã (Đức Tân, Tân Phước Tây, Quê Mỹ Thạnh, Bình Tịnh và Tân Bình) tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức và Nhân dân các văn bản pháp luật mới, được 05 cuộc được 324 đại biểu tham dự. Thực hiện Số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn huyện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp giai đoạn 2016 - 2021 các xã, thị trấn đã hoàn thành xong. Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho 110 đại biểu trên địa bàn huyện, qua tập huấn đã giúp cho cán bộ, công chức, chiến sĩ thông hiểu, nắm vững, tham mưu áp dụng đúng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tổ chức kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện;…

z4703071436310_28a557a17be9f47f14bfd2f6faf47c5c.jpg

Trên cơ sở kết quả theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn của các phòng nghiệp vụ, ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn kiểm tra đã kết luận các nội dung, đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng đối với công chức tư pháp tại địa phương; chỉ đạo các ngành, cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã tăng cường phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, hạn chế trong công tác tư pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã rà soát việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2023 gắn với tiêu chí thi đua, nhất là những hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra;…

Qua kiểm tra, góp phần tìm ra các mô hình, sáng kiến, giải pháp trong công tác tư pháp và nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ để hướng dẫn, xử lý kịp thời, từ đó đưa công tác tư pháp đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Phan Đức Bộ


Lượt người xem:   27
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by