Tin tức Sự kiện
Thứ 4, Ngày 13/09/2023, 08:00
UBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động "tín dụng đen"
13/09/2023
Thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động "tín dụng đen"; ngày 08/9/2023, tại văn bản số 8255 /UBND-NCTCD, UBND tỉnh Long An chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện một số nội dung như sau:

Đối với Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 17/5/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 4/8/2020 về thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Kế hoạch số 1799/KH-UBND ngày 29/6/2023 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Giao Công an tỉnh:

- Tiếp tục tổ chức rà soát, lập danh sách, lập hồ sơ, quản lý các băng nhóm tội phạm, các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy, thanh thiếu niên hư, côn đồ,... liên quan đến các hoạt động "tín dụng đen" để có biện pháp hạn chế các điều kiện, nguyên nhân, phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật từ "tín dụng đen".

- Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của "tín dụng đen" nhất là hiện nay tội phạm lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nhất là kiểm tra, quản lý các dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho vay, công ty tài chính, tín dụng, công ty luật,...  có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen"; kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật của các công ty tài chính, tín dụng, các dịch vụ cho vay có biểu hiện huy động vốn lãi suất cao, cho vay lãi nặng.

- Mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp, triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động "bảo kê", cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê; các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc; lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn; tội phạm sử dụng công nghệ cao núp bóng doanh nghiệp hoạt động; phối hợp các cơ quan tư pháp trong công tác phát hiện, đấu tranh, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án liên quan đến "tín dụng đen".

Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và an toàn thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các bài viết, nội dung, hình ảnh,… quảng cáo trái phép, các trang web, đường dẫn, ứng dụng có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Phối hợp với Công an trong ứng dụng dữ liệu dân cư đẩy mạnh công tác rà soát, xác thực các thuê bao Internet, thuê bao di động, loại bỏ ngay các SIM rác không để các đối tượng lợi dụng hoạt động "tín dụng đen".

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở, theo hướng đi vào thực chất, hướng đến các đối tượng dễ bị tội phạm lợi dụng. Thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng di động tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của "tín dụng đen", gắn với kết quả đấu tranh, xử lý của cơ quan chức năng để năng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân; kịp thời phát hiện, phản ảnh, kiến nghị với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An:

Tiếp tục tổ chức quán triệt, yêu cầu hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục cho vay nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống tiêu dùng của người dân nhất là công nhân, hộ nghèo,… mở rộng mạng lưới các tổ chức tín dụng ở địa bàn khu, cụm công nghiệp, khu đông dân cư,… Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử không để các đối tượng móc nối hoạt động "tín dụng đen", kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định.

- Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, doanh nghiệp, công ty luật, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đề nghị Liên Đoàn Lao động Việt Nam tỉnh Long An:

- Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động "tín dụng đen" liên quan đến công nhân, người lao động ở các địa bàn có khu, cụm công nghiệp; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn và hậu quả của "tín dụng đen" để công nhân, người lao động nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn, hỗ trợ công nhân, người lao động tiếp cận các nguồn vay vốn an toàn, ưu đãi.

- Phối hợp với Công an và chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; ngăn ngừa, giám sát, kịp thời phản ánh, kiến nghị với cơ quan chức năng các hoạt động "tín dụng đen" có liên quan đến công nhân, người lao động để xử lý theo quy định pháp luật.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, phòng ngừa "tín dụng đen" và các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội. Thông tin rộng rãi, kịp thời về hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của nhà nước, địa phương để người dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (Zalo, facebook), thông qua các cuộc họp dân, tiếng loa an ninh trật tự, Đài truyền thanh,… thông báo phương thức, thủ đoạn, tác hại, hậu quả của cho vay lãi nặng, "tín dụng đen" để nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân và kịp thời tố giác tội phạm.

-Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng xã, phường, thị trấn không có hoạt động "tín dụng đen". Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các công ty tài chính, doanh nghiệp, công ty luật, cơ sở kinh doanh có điều kiện, kịp thời phát hiện các hoạt động "tín dụng đen", xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp vi phạm.

P.PBGDPL.STPLA 

 


Lượt người xem:   32
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by