Tin tức Sự kiện
Thứ 2, Ngày 13/03/2023, 16:00
UBND tỉnh Long An chỉ đạo tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023
13/03/2023
Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 do Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, được phát động từ ngày 13/11/2021 đến ngày 31/8/2023.

file kèm.pdf 

Ngày 09/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1742  /UBND-VHXH về việc tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023. Theo đó:

Ủy ban nhân  tỉnh giao các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc nhằm đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Tạp chí Văn nghệ tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về Giải và Thể lệ Giải báo chí toàn quốc (gửi kèm văn bản trên của Ban Tổ chức file kèm.pdf), tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân nhân trong tỉnh.

Về loại hình, tác phẩm báo chí tham dự Giải gồm: báo in, báo điện tử (không gồm video clip), phát thanh, truyền hình, đảm bảo tính khách quan, chân thực, chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao; có tác động tích cực phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát của Ban Tổ chức Giải và không nằm trong các tác phẩm đã đoạt Giải báo chí quốc gia.

Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 tổ chức nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;…

PBLA

 


Lượt người xem:   36
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by