Tin tức Sự kiện
Thứ 4, Ngày 01/02/2023, 11:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn"
01/02/2023
Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các khu, cụm công nghiệp và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Ngày 27/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".

Yêu cầu của Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023 là tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2023. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí kinh phí hợp lý để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và  người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.

 Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra  8 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:  

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 

Xây dựng, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới phát triển giao thông; lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào các loại quy hoạch.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường cao tốc; ngăn ngừa xử lý hoạt động lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. 

Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải, nâng cao quy trình kiểm định phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện với môi trường.

Tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường thủy nội địa, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh. 

Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm an toàn giao thông, đẩy mạnh khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ các thiết bị giám sát hành trình phục vụ công tác quản lý vận tải; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành GTVT, Công an, Y tế (nạn nhân nhập viện, số liệu người chết, bị thương do TNGT), Tài chính.

Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; cải thiện kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở; nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị cho bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện bảo đảm khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa số thương tích cho nạn nhân TNGT; khẩn trương xây dựng ứng dụng báo thông tin TNGT trên nền kỹ thuật số nhầm kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý và khắc phục hậu quả của TNGT.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, các cơ quan là Ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023../.

PBLA


Lượt người xem:   17
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by