Tin tức Sự kiện
Thứ 3, Ngày 17/01/2023, 10:00
Sở Tư pháp Long An tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2023) gắn với sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ tháng 01/2023
17/01/2023
Tiếp tục tuyên truyền Kỷ niệm các ngày Lễ lớn, sự kiện Lịch sử quan trọng đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời chính sách, pháp luật, các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngày 17/01/2023, Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) gắn với sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ tháng 01/2023.

IMG_0170.JPG 

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp được xem clip Tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).

IMG_0173.JPG

Ngoài ra, tại buổi sinh hoạt công chức, viên chức và người lao động còn được nghe Báo cáo viên triển khai: Chỉ thị số 44/CT-TU ngày 03/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Văn bản số 42/UBND-THKSTTHC ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ. Chỉ chị số 3893/CT-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Công văn số 308/UBND-VHXH ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Một số quy định về công tác thi đua, khen thưởng hiện hành và tình hình khen thưởng tại Sở Tư pháp năm 2022;...

IMG_0167.JPG

Thông qua buổi sinh hoạt nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cán bộ, đảng viên truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, của địa phương; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần nâng cao ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước, cùng tích cực hành động vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;…

PBLA


Lượt người xem:   17
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by