Tin tức Sự kiện
Thứ 3, Ngày 09/08/2022, 14:00
Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”
09/08/2022
Sáng 05/8/2022, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (sau đây gọi là Đề án) và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong quân đội năm 2022.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 136 điểm cầu trong toàn quân.
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ, quân đội luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong chấp hành pháp luật, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Vai trò của quân đội đã được thể hiện rõ nét trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án. Đến nay, 100% các đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo Đề án theo quy định, hoàn thành việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án ở các cấp. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức hoạt động PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật bằng các hình thức phong phú, sinh động, đạt hiệu quả cao. Các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội; xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục pháp luật; tăng cường viết tin, bài, xây dựng các video clip pháp luật trên các báo, cổng thông tin điện tử. Lực lượng bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển là lực lượng nòng cốt trong công tác PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL và cách làm đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn triển khai; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL để tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ toàn quân tiếp cận, học tập pháp luật. Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng PBGDPL cho cán bộ làm công tác PBGDPL trong quân đội, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật để triển khai hiệu quả Đề án. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL trong quân đội nói chung và thực hiện Đề án nói riêng.
Tại Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu ghi nhận, biểu dương thành tích các đơn vị đã đạt được trong công tác PBGDPL. Nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Đề án sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện chức năng “Đội quân công tác” của quân đội, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các đồng chí báo cáo viên pháp luật tập trung giới thiệu, làm sáng tỏ những nội dung trọng tâm, sát thực tế, hướng dẫn và giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Các đồng chí tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung, mục tiêu, giải pháp cơ bản của Đề án, những kỹ năng công tác PBGDPL để triển khai thực hiện ở đơn vị mình. Bên cạnh đó, Thượng tướng Võ Minh Lương cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai Đề án cần phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp; xác định PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở là một trong những chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị quân đội với cơ quan, tổ chức ở địa phương trong thực hiện Đề án, nhất là việc lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL, huy động các nguồn lực thực hiện. Các cơ quan, đơn vị thực hiện PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, tập trung tại địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời đa dạng hoá các hình thức PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL./.


Lượt người xem:   13
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by