Tin tức Sự kiện
Thứ 6, Ngày 06/05/2022, 16:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa
06/05/2022
Thực hiện Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa. Theo đó, ngày 06/5/2002, tại văn bản số 4021/UBND-VHXH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế. Về này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản nêu trên, trong đó tập trung:

 km.png

Tiếp tục duy trì thực hiện kịp thời, hiệu quả các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, duy trì thành quả chống dịch hiện nay với mục tiêu đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay để chủ động đưa tin kịp thời.

Theo nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

PBLA

 

 

 


Lượt người xem:   13
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by