Tin tức Sự kiện
Thứ 6, Ngày 06/05/2022, 10:00
Công bố các Trang mạng xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An
06/05/2022
Thực hiện Thông báo số 15/TB-HĐND ngày 10/01/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về kết quả Hội nghị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Long An (khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026) lần thứ hai năm 2021, trong đó giao: "Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghiên cứu, đề xuất việc lập Diễn đàn cử tri qua kênh Zalo, Facebook, Youtube để tăng cường tương tác hai chiều giữa cơ quan dân cử và cử tri, vừa đảm bảo đổi mới, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số hiện nay, vừa phù hợp với tính chất hoạt động của cơ quan dân cử, cơ quan trong hệ thống chính trị và đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho đại biểu và cơ quan HĐND tỉnh".

Sau thời gian tạo lập và chạy thử nghiệm ổn định, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo công bố tên gọi và địa chỉ các trang mạng xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động chính thức kể từ ngày 05/5/2022, như sau:

1. Trang mạng xã hội Facebook "Hội đồng nhân dân tỉnh Long An", tại địa chỉ: https://www.facebook.com/hdndtinhlongan.

2. Trang mạng xã hội Zalo "Hội đồng nhân dân tỉnh Long An", tại địa chỉ: https://zalo.me/hdndtlongan hoặc https://zalo.me/3228412142985883461 

3. Trang mạng xã hội Youtube (chia sẻ video hoạt động) "Hội đồng nhân dân tỉnh Long An" tại địa chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCbUJKyj-J01zN3eMhlvD4Mw 

Hội đồng nhân dân tỉnh, trân trọng đề nghị quý cử tri và Nhân dân trong, ngoài tỉnh Long An quan tâm, cùng tham gia Diễn đàn cử tri trên các trang mạng xã hội để tăng cường sự tương tác giữa HĐND tỉnh và cử tri, giúp cơ quan dân cử địa phương và các cơ quan chức năng có nhiều thông tin, kiến nghị, đề xuất, hiến kế, góp ý của cử tri, Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy công quyền và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Nội dung cử tri tham gia bình luận, nêu vấn đề (đặt câu hỏi) và việc tương tác giải đáp, trả lời ý kiến cử tri của cơ quan có thẩm quyền, được thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động các trang mạng xã hội của HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng công bố các trang mạng xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An đến các vị Đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông của địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan và quý cử tri, Nhân dân trong và ngoài tỉnh biết./.

PBLA

 


Lượt người xem:   13
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by