Tin tức Sự kiện
Thứ 4, Ngày 27/04/2022, 08:00
UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện
27/04/2022
Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nói chung; trong đó, tập trung tổ chức triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL nói riêng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-BTP ngày 28/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về PBGDPL; hoà giải ở cơ sở năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về PBGDPL do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2022, theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ thực hiện các Đề án về PBGDPL cho Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; đội ngũ giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Biên soạn, phát hành tài liệu PBGDPL cấp phát cho đối tượng thực hiện Đề án (Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Đề án, tờ gấp tuyên truyền): Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; đội ngũ giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Truyền thông chính sách, tăng cường phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị; về phòng, chống tra tấn trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương).

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL (lồng ghép trong kiểm tra công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022 và cuối năm 2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh).

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Đề án về PBGDPL trên địa bàn tỉnh và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo thời gian quy định./.

PNT-PBGDPL

 


Lượt người xem:   10
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by