Tin tức Sự kiện
Thứ 4, Ngày 27/04/2022, 08:00
Phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo về chương trình lao động nông nghiệp tại nước Úc
27/04/2022
Nhằm kịp thời ngăn ngừa tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng thông tin về Chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xtơ -rây-li-a (Úc) để lừa đảo, thu tiền của người lao động theo chỉ đạo của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1189/LĐTBXH-QLLĐNN do Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước thay mặt Bộ lao động, Thương binh và Xã hội ký ngày 19/4/2022 về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo về chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xtơ -rây-li-a (Đính kèm Công văn số 1189/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 19/4/2022).

kkk.png

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An đề nghị các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, thông tin tới người dân tại địa phương về việc không đăng ký theo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào (bao gồm cả các cá nhân, tổ chức tự nhận là đại diện chủ sử dụng tại nước Úc) để tham gia chương trình lao động nông nghiệp tại Úc trong thời gian này. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thông tin chi tiết việc triển khai thực hiện Chương trình ngay sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

PBLA


Lượt người xem:   9
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by