Tin tức Sự kiện
Thứ 4, Ngày 19/01/2022, 16:00
Đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
19/01/2022
Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng năm 2021, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V) trên địa bàn tỉnh Long An vẫn đạt một số kết quả quan trọng.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần sự hỗ trợ về pháp lý (Trong ảnh: Công nhân một cơ sở chế biến gỗ ở xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng)

Doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần sự hỗ trợ về pháp lý (Trong ảnh: Công nhân một cơ sở chế biến gỗ ở xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng)

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND, ngày 02/02/2021 về công tác hỗ trợ pháp lý cho DNN&V nhằm giúp hoạt động này trở nên thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tế của DN. Theo đó, các sở, ngành tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện tốt Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho DNN&V theo nội dung, lĩnh vực quản lý chuyên ngành với các hình thức phù hợp, hiệu quả, tạo điều kiện cho DN kịp thời tiếp cận và nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản của các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng các văn bản pháp luật.

Song song đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1220/KH-UBND, ngày 16/4/2021 triển khai, thực hiện Quyết định số 2715/QĐ-UBND, ngày 07-8-2020 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNN&V giai đoạn 2020-2025 với mục đích triển khai, thực hiện các nội dung Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNN&V trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025 tại các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức khác trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DNN&V và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng thời, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trực tiếp tham gia hoạt động hỗ trợ pháp lý DNN&V, đưa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNN&V trở thành nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; khắc phục cơ bản tình trạng DNN&V gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan; bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ hỗ trợ pháp lý DNN&V; tạo điều kiện để DNN&V được hỗ trợ tư vấn về pháp luật; huy động, khuyến khích mọi nguồn lực của tỉnh để hình thành và phát triển mạng lưới tư vấn pháp luật cho DN; hoàn thiện mạng lưới tư vấn pháp luật bao gồm luật gia, cộng tác viên tư vấn pháp luật cho DN trên các lĩnh vực khó khăn trong công tác tiếp cận thông tin pháp luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về DNN&V cho người quản lý, người lao động trong các DN này và các đối tượng có liên quan khác trên địa bàn tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Nguyễn Văn Lâm, Sở tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả, đạt một số kết quả nổi bật, thể hiện qua việc: Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của DNN&V. Tiếp nhận kiến nghị của DNN&V và hoàn thiện pháp luật: Thông qua các sở, ngành chuyên môn, UBND tỉnh tiếp nhận kiến nghị của DNN&V liên quan đến các quy định pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL phù hợp thực tiễn, đúng quy định; kiểm soát tốt các thủ tục hành chính, tạo điều kiện giúp DNN&V thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Trên cơ sở Quyết định số 2715/QĐ-UBND, ngày 07/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1220/KH-UBND, ngày 16/4/2021 triển khai, thực hiện Quyết định số 2715/QĐ-UBND; các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo có nội dung hỗ trợ đối tượng là DNN&V, hộ kinh doanh theo kế hoạch, chương trình chung của tỉnh và lĩnh vực riêng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, tình hình phát triển KT-XH của từng địa phương; tạo dựng môi trường thuận lợi nhằm hỗ trợ DNN&V tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học - kỹ thuật, đất đai và lao động. Thông qua công tác này, giúp các sở, ngành và địa phương phát hiện được những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức và DN nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như đáp ứng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của DN.

Được biết, Sở Tư pháp phối hợp các sở, ngành liên quan hỗ trợ pháp lý cho các DNN&V có vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật, nhất là hỗ trợ trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, từ đó bảo đảm hài hòa lợi ích của DN, người dân,...

Minh Đăng - Phan Đức Bộ


Lượt người xem:   7
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by