Tin tức Sự kiện
Thứ 6, Ngày 19/11/2021, 15:00
KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHOÁ XV THÔNG QUA 02 DỰ ÁN LUẬT
19/11/2021
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV diễn ra trong 16 ngày, trong đó Quốc hội họp trực tuyến từ Điểm cầu Nhà quốc Hội đến 63 điểm cầu Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ 20/10 đến 30/10 và họp tập trung tại Thủ đô Hà Nội từ 08/11 đến 13/11/2021. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua với sự nhất trí rất cao 02 dự án luật, đó là:

fuj.png

Thứ nhất, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục-Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê: Luật sửa đổi, bổ sung 02 điều của Luật Thống kê hiện hành (gồm Điều 17 và Điều 18), trong đó quy định rõ hơn về việc nâng cao vai trò trách nhiệm xây dựng quy trình biên soạn tính toán chỉ tiêu GDP và GRDP của cơ quan thống kê Trung ương, thẩm quyền của Chính phủ, Quốc hội trong việc xem xét, quyết định việc đánh giá lại quy mô GDP; công khai, minh bạch phương pháp tính, nguồn số liệu,  công bố thông tin thống kê ; đồng thời sửa đổi, bổ sung Phụ lục- Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê từ 186 chỉ tiêu thành 230 chỉ tiêu.

Thứ hai, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự: Luật đã sửa đổi, bổ sung 06 điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và 01 điều của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự. Theo đó, cho phép cơ quan có thẩm quyền có thể khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà không cần phải có yêu cầu của người bị hại; bổ sung trách nhiệm tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã (như đối với Công an phường, thị trấn, Đồn Công an); bổ sung căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án "Vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh", nhằm bảo đảm đúng lộ trình cam kết của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP và theo yêu cầu của Nghị quyết số 72/2018/QH14 của Quốc hội; đáp ứng yêu cầu của đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nói riêng và phù hợp với tình hình thực tiễn trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh bất khả kháng nói chung.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội cũng cho ý kiến 05 dự án luật, ban hành 12 nghị quyết, trong đó có 11 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của Kỳ họp, nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, đồng thời, quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo luật định./.

File kèm _ĐĐBQH-CTQH_19-11-2021_20211119081915_7XzV.signed (1).pdf

PNT-PBGDPL


Lượt người xem:   21
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by