Tin tức Sự kiện
Thứ 3, Ngày 16/11/2021, 16:00
UBND tỉnh Long An: Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030
16/11/2021
Thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, ngày 13/3/2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND triển khai thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Tiếp đó, ngày 04/10/2021 UBND tỉnh có Quyết định số 9688/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, Văn phòng Thừa phát lại được phép thành lập ở một số địa bàn cấp huyện theo lộ trình của Đề án.

Đề đảm bảo việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, ngày 15/11/2021 UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 11406/QĐ-UBND về việc Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, Quy định nêu rõ:

Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An. Quy định này áp dụng đối với các Thừa phát lại nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030.

Về nguyên tắc xét duyệt hồ sơ: việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định pháp luật và đúng theo Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030.

Trách nhiệm của Thừa phát lại nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại: chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại; nộp kèm các giấy tờ chứng minh về những nội dung trình bày trong Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại để làm cơ sở cho việc xét duyệt theo quy định pháp luật. Thực hiện đúng các nội dung đã nêu tại Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại khi hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại được xét duyệt và cấp có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập.

Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại được xét duyệt dựa trên 03 nhóm tiêu chí với tổng số 100 điểm gồm: (1) Tiêu chí về tổ chức nhân sự: 65 điểm. (2). Tiêu chí về cơ sở vật chất: 26 điểm. (3). Các tiêu chí khác: 09 điểm. Hồ sơ được chọn phải đạt từ 60 điểm trở lên và số điểm ở các nhóm tiêu chí phải đạt từ 50% trở lên.

Tổ chức xét duyệt hồ sơ: Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại, do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Tổ trưởng, thành viên là công chức của Sở Tư pháp và đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;…

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Văn phòng Thừa phát lại được UBND tỉnh cho phép thành lập, trước khi cấp Giấy đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp tiến hành thẩm tra nội dung các tiêu chí nêu tại Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại, nếu không đảm bảo thì từ chối giải quyết.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An./.

FILE KÈM:

QĐ-UBND_15-11-2021_11-QD BAN HANH TIEU CHI XET DUYET TPL LONG AN 2021.signed (1).pdf

TIEU CHI XET DUYET THUA PHAT LAI LONG AN 01-11-10-2021.signed.pdf

Phan Thông

 

 

 

 

 


Lượt người xem:   37
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by