Tin tức Sự kiện
Thứ 3, Ngày 12/10/2021, 10:00
Điều kiện xây dựng, lắp đặt bảng tin điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Long An
12/10/2021
Nhằm thực hiện đầy đủ, đạt kết quả, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1381/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; hiện đại hóa phương tiện phục vụ hoạt động thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn phổ biến đến người dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, ngày 11/10/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thiết lập hệ thống bảng tin điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025. Theo đó:

Kế hoạch đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2025: Mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có ít nhất 01 bảng tin điện tử công cộng có kích thước tối thiểu 06 m2. Mỗi huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có ít nhất 01 bảng tin điện tử công cộng (màn hình LED, màn hình LCD) có kích thước tối thiểu 20 m2.

Về điều kiện xây dựng, lắp đặt bảng tin điện tử công cộng:

Đầu tư xây dựng, lắp đặt bảng tin điện tử công cộng phải phù với quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Long An và các quy hoạch của địa phương; đảm bảo các quy định về xây dựng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan; tuân thủ các quy định về bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia, không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang đường giao thông làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông; không ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan.

Kiểu dáng, kích thước, các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật của bảng tin điện tử công cộng như: độ phân giải, góc nhìn, cường độ sáng, chỉ số chống bụi, chống nước, chỉ số sử dụng năng lượng tiết kiệm… phải phù hợp với khuôn viên vị trí xây dựng, lắp đặt; đảm bảo để mọi người dễ dàng nhìn thấy, đọc rõ thông tin.

Bảng tin điện tử công cộng chỉ hiển thị nội dung số dưới dạng chữ viết, hình ảnh; không dùng âm thanh để truyền tải thông tin.

Bảng tin điện tử công cộng phải đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để có thể kết nối với hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở để lấy nội dung hiển thị thông qua Internet hoặc mạng viễn thông.

Đối với bảng tin điện tử thực hiện tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về quảng cáo.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu Kế hoạch đề ra./.

File kèm KH-UBND_11-10-2021_KH thiết lập hệ thống bảng tin điện tử công cộng giai đoạn 2021-2025.signed.pdf

PNT-PBGDPL


Lượt người xem:   7
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by