Tin tức Sự kiện
Thứ 3, Ngày 12/10/2021, 10:00
Long An: từ ngày 13/10/2021 tất cả các hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô nội tỉnh được phép hoạt động trở lại
12/10/2021
Theo thông báo số 5528/TB-SGTVT ngày 11/10/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc tổ chức thực hiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Long An trong tình hình mới. Sở Giao thông vận tải Long An hướng dẫn vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô nội tỉnh: Cho phép hoạt động trở lại đối với tất cả các hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, bao gồm: tuyến cố định, tuyến buýt, xe hợp đồng, xe taxi, trong đó: Tuyến buýt và cố định nội tỉnh tổ chức hoạt động lại trên cơ sở đề nghị của các đơn vị vận tải và các điều kiện đáp ứng về công tác phòng chống dịch.  Xe hợp đồng, xe taxi  được phép hoạt động nội tỉnh với các điều kiện đáp ứng về công tác phòng chống dịch.

Hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô liên tỉnh: tiếp tục tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô đối với các loại hình vận tải: tuyến cố định; tuyến xe buýt; xe hợp đồng; xe taxi (trừ các trường hợp xe taxi vận chuyển với mục đích phục vụ người dân đi, đến các Bệnh viện, Trung tâm y tế ngoài địa bàn tỉnh trong trường hợp cấp thiết). Khi các tỉnh, thành phố trong "khu vực" đồng ý cho phép vận chuyển thì Sở Giao thông vận tải sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động trở lại dựa trên cơ sở đề nghị của các đơn vị vận tải.

Đối với xe hoạt động đưa, rước người lao động, chuyên gia thuộc các doanh nghiệp: tiếp tục thực hiện theo quy định tại mục 2.1 phần II của Kế hoạch số 3222/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 5144/TB-SGTVT ngày 05/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Long An về việc tổ chức thực hiện hoạt động vận tải đưa, rước công nhân trên địa bàn tỉnh Long An và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của UBND tỉnh.

Đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải hành khách bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải và quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đảm bảo đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (tiêm 01 mũi đối với loại vaccine tiêm 01 mũi; tiêm 02 mũi đối với loại vaccine phải tiêm 02 mũi; trừ trường hợp có chỉ định của cơ quan y tế) và đủ 14 ngày sau khi tiêm; hoặc có Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng kể từ ngày được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần);…

THÔNG BÁO hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Long An 13.10.2021.signed (1).pdf

PBLA


Lượt người xem:   8
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by