Tin tức Sự kiện
Thứ 4, Ngày 31/05/2023, 15:00
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An
31/05/2023
Phát động phong trào bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương, cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa nhân kỷ niệm Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) và Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An. Ngày 26/5/2023, UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch số 1432 /KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6) và Ngày Đại dương thế giới (ngày 08 tháng 6) năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) và Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6) năm 2023 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Tùy thuộc tình hình thực tế của mỗi địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, hoạt động như sau:

Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới (05/6) năm 2023: Tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025" tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021; Đề án "Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam" tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ…

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới: Tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; của tài nguyên, môi trường biển, đảo trong phát triển bền vững;  Căn cứ điều kiện thực tế, cao điểm tổ chức đồng loạt các hoạt động Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2023 như: treo băng rôn, pano, áp phích về chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2023; hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, công bằng, bền vững tài nguyên biển, hải đảo.

Thời gian thực hiện: Từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2023 (riêng hoạt động treo khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023). 

Địa điểm: Đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An theo kế hoạch.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thạnh Hóa tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) và Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6) năm 2023, tổ chức vào ngày 05/6 tại huyện Thạnh Hóa.

Hướng dẫn cụ thể cho các địa phương tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) và Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An, đăng tải trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường (http://stnmt.longan.gov.vn) về các nội dung tuyên truyền nêu trên và hướng dẫn nội dung các băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu;…

UBND tỉnh yêu cầuK Các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm đạt hiệu quả, chất lượng. Đồng thời, việc triển khai tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề và thông điệp sự kiện phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường phải mang tính thiết thực, có chiều sâu để không những có thể thu hút sự tham gia cộng đồng, doanh nghiệp mà còn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong suy nghĩ và hành động vì môi trường của mọi người./.

 

PBLA

 


Lượt người xem:   34
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 44806