Tin tức Sự kiện
Thứ 4, Ngày 24/05/2023, 10:00
Long An chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
24/05/2023
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, với môi trường và phát triển kinh tế - xã hội; kêu gọi bỏ thuốc lá để tăng chi cho thực phẩm với chủ đề năm 2023 "Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá", ngày 22/5/2023, tại văn bản số 4352/UBND-VHXH, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch các UBND huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Long An; Công văn số 5023/BCĐ-KGVX ngày 01/12/2016 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh về việc đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá. Tăng cường phổ biến thông tin về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn tỉnh.

- Đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm; bổ sung quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc như: Tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, trên phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm khác theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan đầu mối được giao thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh triển khai hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng nông thôn mới với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá; lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước tại xã, ấp, khu dân cư.

- Thành lập và tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành tại địa phương hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các cơ quan, tổ chức. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng trái phép thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha trên địa bàn.

- Có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25/5/2023 đến ngày 31/5/2023 tại cơ quan, đơn vị, địa phương đạt hiệu quả.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25/5/2023 đến ngày 31/5/2023 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, với môi trường và phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

Tăng cường thời lượng đăng tin, phát sóng tuyên truyền các thông điệp về phòng, chống tác hại của thuốc lá, Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25/5/2023 đến ngày 31/5/2023; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá năm 2023; tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

 UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25/5/2023 đến ngày 31/5/2023 tại địa phương. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn.

Đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các Đoàn thể tỉnh chỉ đạo trong đoàn viên, hội viên hưởng ứng tích cực Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25/5/2023 đến ngày 31/5/2023, tăng cường phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá năm 2023; tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trong cộng đồng.

P.PBGDPL.STPLA

 


Lượt người xem:   23
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by