Tin tức Sự kiện
Thứ 3, Ngày 07/02/2023, 09:00
Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội
07/02/2023
Thời gian qua, vai trò của Quân đội đã được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nhiều Đề án về PBGDPL đạt hiệu quả cao
Theo đó, trong 10 năm trở lại đây, đã có 13 Đề án về PBGDPL được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong Quân đội đạt hiệu quả cao, như: “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”; “Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên Hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong Quân đội, giai đoạn 2017- 2021”; “Tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020”; “Tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống tham nhũng cho các tầng lớp nhân dân và công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2021”…
Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo tổ chức trên 900 lượt đơn vị làm điểm về PBGDPL bằng hình thức sân khấu hóa trong Ngày Pháp luật để rút kinh nghiệm và chỉ đạo nhân rộng trong toàn quân; tổ chức trên 600 buổi hội thảo, toạ đàm về Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng Dự bị động viên, Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Biên tập, phát hành 178.859 bộ các tiểu phẩm tuyên truyền PBGDPL và nghiệp vụ PBGDPL; phát hành 85.500 cuốn tài liệu Kỹ năng PBGDPL cho Nhân dân; 770.000 tờ gấp pháp luật.
Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chú trọng thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa hình thức PBGDPL phù hợp với tình hình đơn vị, đặc điểm tâm lý cán bộ, chiến sĩ, như: Kết hợp với sinh hoạt tư tưởng, học tập chính trị, quân sự; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động PBGDPL (tuyên truyền, phổ biến mạng internet, mạng misten trong Quân đội, cổng thông tin điện tử, giới thiệu bằng trình chiếu kết hợp hình ảnh, phim tư liệu); sân khấu hóa, lồng ghép với biểu diễn văn hóa văn nghệ; mô hình “câu lạc bộ pháp luật: tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân” được triển khai ở nhiều đơn vị.
Cùng đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nổi bật là: Mô hình “Ngày Pháp luật” trong Quân đội tiếp tục được tổ chức thực hiện định kỳ mỗi tháng một lần, bằng các hình thức đa dạng, phong phú. Nội dung “Ngày Pháp luật” tập trung tuyên truyền khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và điều lệnh, điều lệ, quy định của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước, đời sống xã hội và xây dựng Quân đội; giáo dục quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động hợp đồng trong Quân đội và nhân dân ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các quy định trong Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, quy định của Bộ Quốc phòng và cơ quan, đơn vị.
Đẩy mạnh các hình thức, mô hình PBGDPL hiệu quả
Có thể khẳng định rằng, công tác PBGDPL trong Quân đội những năm qua đã được quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ ở các cấp, nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của các cơ quan, đơn vị; hình thức đa dạng, phong phú, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và huy động được các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng và cán bộ, chiến sĩ tham gia vào công tác PBGDPL.
Nền nếp, chế độ, quy định công tác PBGDPL trong Quân đội được thực hiện khoa học, thống nhất từ Bộ Quốc phòng đến đơn vị cơ sở. Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy, pháp luật, đội ngũ phóng viên, biên tập viên pháp luật... không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác PBGDPL. Công tác PBGDPL đã đạt hiệu quả thiết thực, từ việc xác định nội dung, đổi mới trong lựa chọn các hình thức, mô hình PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.
Thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và phát triển đất nước; việc phát huy vai trò lực lượng Quân đội triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL là rất cần thiết. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nội dung, giải pháp, trong đó tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; tiếp tục quán triệt, nắm chắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác PBGDPL.
Bên cạnh đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp phải chủ động, bám sát thực tiễn nắm chắc tình hình, phát huy vai trò và thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phát huy tốt vai trò nòng cốt của cơ quan chính trị, tư pháp, pháp luật và các cơ quan báo chí trong tổ chức tuyên truyền, PBGDPL; đẩy mạnh xã hội hóa và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; tạo ý thức, thói quen tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ…
Theo https://moj.gov.vn/


Lượt người xem:   69
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 44807