Tin tức Sự kiện
Thứ 3, Ngày 25/10/2022, 10:00
Bộ Tư pháp giới thiệu các mẫu pano phục vụ truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
25/10/2022
Thực hiện Quyết định số 1369/QĐ-BTP ngày 17/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Tư pháp đã thiết kế các mẫu pano phục vụ truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Dưới đây là các mẫu pano phục vụ hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do Bộ Tư pháp thiết kế:
 

Theo https://pbgdpl.moj.gov.vn/ 


Lượt người xem:   143
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by