Tin tức Sự kiện
Thứ 3, Ngày 04/10/2022, 16:00
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Ngày càng thực chất, hiệu quả
04/10/2022
Mới đây, Báo Pháp luật Việt Nam đã phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp tổ chức Toạ đàm Tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL. Tham dự Toạ đàm có ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp; ông Phạm Đức Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng và bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội.


Nhiều kết quả ấn tượng
Công tác PBGDPL được xác định là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền. Năm 2012, Luật PBGDPL được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, tạo chuyển biến căn bản, bền vững về hiệu quả của hoạt động PBGDPL.
Qua chặng đường 10 năm thực hiện, Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc khẳng định công tác PBGDPL đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả đáng chú ý. Cụ thể, chính sách, thể chế và các quy định của pháp luật ngày càng được hoàn thiện; nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, các cấp uỷ về tầm quan trọng của công tác PBGDPL được nâng cao. Đặc biệt, thời gian qua, nội dung tuyên truyền, PBGDPL ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu; nội dung, hình thức, biện pháp PBGDPL ngày càng đa dạng, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp.
Đồng quan điểm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Đức Hoài cho biết, công tác PBGDPL của Bộ Quốc phòng đã được triển khai toàn diện bằng nhiều hình thức, biện pháp với nội dung phù hợp đối tượng giáo dục và đặc thù cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội. Đội ngũ cán bộ pháp chế, báo cáo viên pháp luật thường xuyên được kiện toàn, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn; kinh phí dành cho công tác PBGDPL được bảo đảm, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hệ thống cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ công tác PBGDPL cơ bản được bảo đảm; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL…
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cũng thông tin, trong 10 năm qua, các hoạt động PBGDPL được Sở Tư pháp TP Hà Nội triển khai đạt được nhiều kết quả khả quan và được Bộ Tư pháp, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố ghi nhận. Sở Tư pháp đã tham mưu Thành phố ban hành chính sách, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác PBGDPL được thực hiện đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ; tham mưu ban hành Các chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL theo chỉ đạo của Trung ương và theo đặc thù trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh việc tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hình thức truyền thống, Thành phố đã không ngừng đổi mới áp dụng các hình thức, mô hình PBGDPL có hiệu quả cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: Một số ngành, tổ chức, địa phương chưa chủ động trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL tại cơ quan đơn vị, địa phương; công tác PBGDPL cho các đối tượng chưa kịp thời, nhất là với các chiến sĩ đóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; một số báo cáo viên pháp luật chưa đáp ứng được nhu cầu trong công tác phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành.

Do đó, để nâng cao hiệu quả của công tác PBGDPL trong thời gian tới, Vụ trưởng Lê Vệ Quốc cho rằng, cần tiếp tục tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm quy định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành trong lĩnh vực PBGDPL; đẩy mạnh truyền thông các chính sách có ảnh hưởng lớn đến đời sống, xã hội của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Sở Tư pháp Hà Nội là những bộ, ngành, địa phương nổi bật, điển hình trong việc ứng dụng phương thức này trong công tác PBGDPL.

 Vụ trưởng Lê Vệ Quốc cũng nhấn mạnh cần phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí để kịp thời tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức của người dân một cách đầy đủ, toàn diện; triển khai thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện những khó khăn, vướng mắc và nhanh chóng đề ra giải pháp phù hợp.

Để tăng cường hơn nữa công tác PBGDPL trong quân đội, Phó Vụ trưởng Phạm Đức Hoài cho biết, Vụ Pháp chế sẽ tiếp tục tham mưu Bộ Quốc phòng sửa đổi, xây dựng mới những quy định, chế độ chính sách, hệ thống các kế hoạch về nội dung triển khai công tác PBGDPL; thường xuyên kiện toàn Hội đồng PBGDPL của Bộ Quốc phòng; tham mưu kiện toàn và thành lập mới Phòng PBGDPL để chuyên môn hoá và triển khai sâu rộng các hoạt động PBGDPL. Thường xuyên, liên tục, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp, cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện công tác PBGDPL; xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Đồng tình với những giải pháp được nêu ở trên, bà Phạm Thị Thanh Hương cho biết, thời gian tới, Sở Tư pháp TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác PBGDPL; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác PBGDPL, quan tâm đội ngũ chuyên trách làm công tác PBGDPL…

Song song với đó, Sở Tư pháp sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện công tác PBGDPL kết hợp với việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật; thường xuyên sơ kết, tổng kết nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL, động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác PBGDPL.
Theo https://pbgdpl.moj.gov.vn/


Lượt người xem:   48
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by