Tin tức Sự kiện
Thứ 3, Ngày 06/09/2022, 09:00
Họp báo cáo Bộ trưởng về tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
06/09/2022
Ngày 31/8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các đơn vị liên quan về tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 (Lễ mít tinh). Tham dự và đồng chủ trì cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh.


Báo cáo tại buổi làm việc, thay mặt Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Phó Vụ trưởng Phan Hồng Nguyên đã trình bày về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Lễ mít tinh cũng như nội dung Chương trình, thành phần tham dự, thời gian, địa điểm tổ chức Lễ míttinh; đề xuất Kế hoạch do Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương ban hành, phân công trách nhiệm và một số vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Thứ trưởng. Theo đó, Kế hoạch có 5 nhóm công việc: Chuẩn bị văn kiện tài liệu phục vụ tổ chức buổi Lễ; truyền thông, trong đó có xây dựng phóng sự về kết quả 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; thi đua, khen thưởng; hậu cần, lễ tân; thu hút các nguồn lực xã hội tham gia, hỗ trợ tổ chức buổi Lễ. Vụ PBGDPL đề xuất Bộ trưởng, Thứ trưởng xem xét quyết định thành phần khách mời, đặc biệt là mời đồng chí Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi Lễ; cho ý kiến về thời gian, địa điểm tổ chức, Chương trình buổi Lễ và việc truyền hình trực tiếp buổi Lễ trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Đồng thời, Vụ cũng đề xuất xin chủ trương Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Để tổ chức thành công Lễ mít tinh với tính chất, quy mô nêu trên, Vụ đề xuất thành lập Ban Tổ chức buổi Lễ do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm Trưởng ban, thành viên là đại diện lãnh đạo và các đơn vị chức năng của Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, một số bộ ngành, đoàn thể liên quan được giao trách nhiệm phối hợp tổ chức buổi Lễ.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu cho ý kiến về thành phần khách mời; công tác truyền thông về Lễ míttinh; cách thức tổ chức; kinh phí tổ chức; đồng tình về đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cơ bản đồng tình với nội dung được nêu trong dự thảo Kế hoạch. Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, là năm thứ 10 cả nước hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, do đó, Thứ trưởng đề nghị phóng sự cần có điểm nhấn tập trung vào đánh giá 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, trong đó chú ý về hiệu ứng của hoạt động này. Giao lưu trên sân khấu Lễ mít tinh cần được chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nội dung, thành phần tham gia. Thứ trưởng nhất trí về chủ trương, đồng thời cho ý kiến về việc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và việc thành lập Ban Tổ chức Lễ mít tinh để tổ chức thành công buổi Lễ.
Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bộ trưởng Lê Thành Long đồng tình với thành phần khách mời được nêu trong dự thảo Kế hoạch, đặc biệt là mời đồng chí Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi Lễ. Bộ trưởng đã cho ý kiến chỉ đạo về định hướng phóng sự, trong đó tập trung đánh giá tình hình 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ở địa phương, cơ sở, đồng thời nhấn mạnh định hướng lớn về truyền thông chính sách, chuyển đổi số trong PBGDPL, PBGDPL cho đối tượng đặc thù trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Bộ trưởng còn cho ý kiến về thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung chương trình; việc truyền hình trực tiếp Lễ mít tinh trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam; số lượng Bằng khen trao cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam./.
Theo https://pbgdpl.longan.gov.vn/


Lượt người xem:   37
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by