Tin tức Sự kiện
Thứ 2, Ngày 11/07/2022, 10:00
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp làm việc với Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
11/07/2022
Sáng ngày 07/7/2022, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì buổi làm việc.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Vệ Quốc nêu rõ mục đích buổi làm việc nhằm thống nhất nội dung và chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi làm việc chuyên đề giữa thường trực Hội đồng và đại diện Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hôi – Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (PBGDPL) trung ương.

Mặc dù Luật PBGDPL không yêu cầu các bộ phải thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn công tác PBGDPL của ngành và để phát huy vai trò tư vấn, tham mưu công tác PBGDPL, xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch PBGDPL của cơ quan, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL với 19 thành viên do Thứ trưởng là Chủ tịch Hội đồng, thành viên Hội đồng là đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Hằng năm Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch hoạt động để phân công trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cho từng thành viên của Hội đồng. Nội dung PBGDPL trọng tâm hàng năm được xác định nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, thực tiễn thi hành pháp luật, trong đó, tập trung vào lĩnh vực công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; phổ biến các chính sách trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tạo sự đồng thuận trong dư luận… Với vị trí là Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Thứ trưởng đã thường xuyên tư vấn, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ và hiệu quả, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành (phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…); nhiều hình thức PBGDPL đã được triển khai như thực hiện PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn, tư vấn đối thoại để phổ biến chính sách pháp luật đối với từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của hoặc thông qua các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, đài truyền hình xây dựng và phát sóng các chương trình có nội dung liên quan đến quy định pháp luật trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội...
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Vụ trưởng Lê Vệ Quốc đã ghi nhận kết quả đạt được của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong công tác PBGDPL thời gian qua; để buổi làm việc chuyên đề giữa Thường trực Hội đồng phối hợp và thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng, đồng chí Quốc đề nghị Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉnh lý Báo cáo, trong đó tập trung đánh giá kết quả đạt được của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thời gian qua. Căn cứ kết quả đạt được, nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân để từ đó tham mưu Lãnh đạo Bộ là thành viên Hội đồng những giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL./.


Lượt người xem:   62
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by