Tin tức Sự kiện
Thứ 5, Ngày 20/01/2022, 09:00
Long An với 8 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Năm An toàn giao thông 2022
20/01/2022
Năm An toàn giao thông 2022, với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" với tinh thần "Vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông", theo đó, tại Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 19/01/2022, UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành tỉnh, các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố cần gắn chặt công tác đảm bảo TTATGT với công tác phòng, chống dịch COVID-19; tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

CONG AN TPTA TANG CUONG TUAN TRA KIEM SOAT XU LY VI PHAM TTATGT_2.jpg 

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 

2. Xây dựng, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới phát triển giao thông, nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải.

3. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường cao tốc; ngăn ngừa xử lý hoạt động lấn chiếm luồng đường thuỷ nội địa. 

4. Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải, nâng cao quy trình kiểm định phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện, thân thiện với môi trường.

5.Tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường thủy nội địa, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh.

6. Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.

7. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT và phòng, chống dịch bệnh trong giao thông vận tải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế, Bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật và chia sẻ phục vụ công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học về bảo đảm TTATGT.

8. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương cần quan tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về TTATGT đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh./.

P.PBGDPL.STPLA  

 

 
Lượt người xem:   21
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by