Tin tức Sự kiện
Thứ 6, Ngày 14/01/2022, 12:00
UBND tỉnh Long An ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh
14/01/2022

Thời gian qua, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng kịp thời nhu cầu công chứng của người dân, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật; hỗ trợ tích cực cho công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số cơ quan, tổ chức, người dân nhận thức chưa đầy đủ về hoạt động công chứng cũng như giá trị pháp lý của văn bản công chứng; các tổ chức hành nghề công chứng tập trung nhiều tại thành phố Tân An và các địa phương có tốc độ phát triển mạnh về kinh tế; đa số các tổ chức hành nghề công chứng quy mô nhỏ; một số ít công chứng viên vẫn còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề; vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội công chứng viên chưa rõ nét,… Để nâng hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công chứng, ngày 13/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 341/QĐ-UBND ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Đề án là nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng và sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị liên quan đối với hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng, đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Đồng thời, phát huy vai trò tự quản của Hội công chứng viên, nhất là trong việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý, phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Đề án đó là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế về hoạt động công chứng; tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật liên quan Luật Công chứng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng thông qua việc thát triển tổ chức hành nghề công chứng có kiểm soát gắn với địa bàn dân cư, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu công chứng của các cá nhân; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng và phát huy vai trò tự quản của Hội công chứng viên.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Đề án./.  

Thanh Liêm.BTTP.STPLA

 

 

 

 

 

 

 


Lượt người xem:   5
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by