Tin tức Sự kiện
Thứ 3, Ngày 09/11/2021, 09:00
Phóng sự Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện
09/11/2021
Để tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 có chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động phổ biến, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, ngày 11 tháng 10 năm 2021, Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng và phát sóng phóng sự hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.


Phóng sự do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện có nội dung truyền thông về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, từ đó giúp nâng cao ý thức tôn trọng, tuân theo Hiến pháp và pháp luật của người dân và góp phần thiết thực trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân..

Quý đọc giả bấm vào đây để xem nội dung phóng sự do nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. 
Theo https://pbgdpl.moj.gov.vn/


Lượt người xem:   57
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by