Tin tức Sự kiện
Thứ 6, Ngày 24/09/2021, 11:00
Sở Tư pháp tổ chức triển khai Chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021 gắn với sinh hoạt ngày pháp luật tháng 9/2021
24/09/2021
Thực hiện Văn bản số 514-CV/ĐUK ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai video nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021.

IMG_7974.JPG

Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Ngày 24/9/2021 Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai video nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"- Chuyên đề năm 2021 cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng (qua video ghi hình của Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương) gắn với sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ tháng 9/2021. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Hội nghị chia thành 02 buổi (buổi sáng: bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút; buổi chiều: bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút). Chủ trì Hội nghị Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

IMG_7959.JPG

Sau hội nghị, Bí thư chi bộ tổ chức cho tất cả các cán bộ, đảng viên và quần chúng rà soát, bổ sung, hoàn thiện bản cam kết cá nhân và nộp lại cho chi bộ (thời gian hoàn chỉnh bản cam kết cá nhân chậm nhất ngày 29/9/2021); đồng thời, Bí thư chi bộ báo cáo kết quả hoàn chỉnh bản cam kết cá nhân về Ban Thường vụ Đảng ủy để tổng hợp báo cáo về trên theo quy định.

Đồi với sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ tháng 9/2021, các đại biểu được nghe Lãnh đạo Sở quán triệt một số văn bản chỉ đạo của cấp trên: Văn bản số 9229/UBND-VHXH ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Văn bản số 9230/UBND-VHXH ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thẻ covid trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn tỉnh.  Quán triệt, triển khai việc vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An;…/.

Phan Thông


Lượt người xem:   301
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by