Tin tức Sự kiện
Thứ 5, Ngày 23/09/2021, 15:00
Bến Lức: một số kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở 9 tháng đầu năm 2021
23/09/2021
Trên cơ sở chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), các cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn đã ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua 09 tháng đầu năm 2021, trên  địa bàn huyện Bến Lức, công tác PBGDPL, hòa giải ở cở sở đạt được một số kết quả như:

Tập trung tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", và phối hợp triển khai các mô hình, phổ biến pháp luật đặc thù có hiệu quả như: "Đường quê an toàn", "Café doanh nhân", "Khu nhà trọ công nhân văn hóa", "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học", "Điểm phổ biến giáo dục pháp luật", "Trang thông tin pháp luật", "Tiếng loa an ninh trật tự", "Câu lạc bộ nhà trọ", "Tổ công nhân tự quản"…

Ngành Công An đã phối hợp Phòng Tư pháp, các ngành huyện và các cá nhân, tổ chức có liên quan triển khai nhiều mô hình mới kết hợp đảm bảo an ninh trật tự và phổ biến giáo dục pháp luật cuối năm 2020, đầu năm 2021 như: "Vận động tín đồ phật giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới", "Phối hợp với các công ty dịch vụ bảo vệ trao đổi thông tin, giữ gìn an ninh trật tự", "03 quản, 03 giúp người nghiện ma tuý, người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh".

Thanh tra huyện phối hợp Phòng Tư pháp, Ban Tiếp công dân tổ chức tuyên truyền Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật thanh tra; thực hiện tốt việc phổ biến, giải đáp pháp luật thông qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra các cấp, các ngành, đoàn thể còn thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, buổi tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện. 

Mặc dù gặp khó khăn trong công tác tuyên truyền vì dịch Covid-19, nhưng 9 tháng đầu năm 2021các ngành đoàn thể huyện tuyên truyền được 685 cuộc với 34.318 lượt người dự; cấp xã tuyên truyền: 1.568 cuộc với 43.358 lượt người dự; hệ thống giáo dục tuyên truyền 832 cuộc với 218.500 lượt người dự;...

Mỗi ngày Đài truyền thanh huyện và trạm truyền thanh các xã, thị trấn đều có chuyên mục tuyên truyền pháp luật chủ yếu về bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhất là tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kết hợp với tuyên truyền các văn bản pháp luật khác có liên quan đến đời sống Nhân dân, tình hình an ninh trật tự ở địa phương được 3.227 lần phát thanh. Từ đầu năm 2021 trên Trang thông tin của UBND huyện mục Thông tin tuyên truyền đã đăng 164 tin bài tuyên truyền.

Công tác hòa giải ở cơ sở: trên địa bàn huyện có 95 tổ hòa giải với 632 hòa giải viên, các xã, thị trấn thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, 09 tháng đầu năm 2021 đã tiếp nhận và tổ chức hòa giải thành được 21/21 vụ, đạt tỷ lệ 100 %./.

Phan Thông

 

 


Lượt người xem:   69
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by