Tin tức Sự kiện
Thứ 5, Ngày 23/09/2021, 11:00
Long An: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021.
23/09/2021
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Theo Kế hoạch số 9336/KH-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 thì chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 là "Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19". Trên các đường phố, cổng các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền như: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021. Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới. Thi đua đẩy nhanh mức độ trưởng thành chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị và cộng đồng.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021.

Các sở, ngành, tổ chức hội, đoàn thể tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, có kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp để góp phần tổ chức thành công Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố: xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 tại địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, đặc biệt chú trọng vào các nội dung tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ trên các phương tiện thông tin (website, hệ thống truyền thanh cơ sở) để người dân từng xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố biết và tham gia hưởng ứng. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021;…

File kèm KH-UBND Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.signed.pdf

Phan Đức Bộ


Lượt người xem:   13
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by