Tóm tắt
Nội dung
  
  
Tài liệu hội nghị tập huấn, triển khai công tác văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chínhTài liệu hội nghị tập huấn, triển khai công tác văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính
18/10/2021 4:00 CHĐã ban hành
Tài liệu góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.Tài liệu góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
21/09/2021 3:00 CHĐã ban hành
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾTÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ
15/09/2021 6:00 CHĐã ban hành
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT, PHÁP LỆNHTÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT, PHÁP LỆNH
28/06/2021 10:00 SAĐã ban hành
TỜ GẤP TUYÊN TRUYỀNTỜ GẤP TUYÊN TRUYỀN
28/06/2021 10:00 SAĐã ban hành
VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚIVĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI
28/06/2021 10:00 SAĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnhKế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
25/06/2021 2:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch Tổng  kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luậtKế hoạch Tổng  kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật
Kế hoạch Tổng  kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An
22/06/2021 11:00 SAĐã ban hành
Tài liệu, Đề cương tuyên truyền triển khai Luật đợt 1 năm 2021Tài liệu, Đề cương tuyên truyền triển khai Luật đợt 1 năm 2021
08/04/2021 3:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch Thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật  do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2021Kế hoạch Thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật  do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2021
10/03/2021 11:00 SAĐã ban hành
Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2021 Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2021
25/02/2021 10:00 SAĐã ban hành
Kế hoạch Công tác PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở, Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021Kế hoạch Công tác PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở, Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
19/01/2021 10:00 SAĐã ban hành