Thông báo
 
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Thông báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 14/01/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ngày 08/8/2022, UBND tỉnh ban hành thông báo số 2450/TB-UBND việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), như sau:  
 
​GIAY MOI DAI BIEU THAM DU HOI NGHI TRUC TUYEN TRIEN KHAI LUAT DOT 1-2022.signed.pdfCHƯƠNG TRÌNH TRIEN KHAI LUÂT DOT 1-2022 trinh ký.signed (1).pdf 
 
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, thay mặt UBND tỉnh, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch, ký Thông báo số 877/TB-UBND ngày 23/3/2022 việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (01/5/1886 - 01/5/2022) năm 2022 như sau:  
 
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; Thông báo số 119/TB-BLĐTBXH ngày 14/01/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 18/01/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 176/TB - UBND việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, như sau:  
 
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm 2022 như sau:  
 
​TB DỜI HOI NGHI TRUC TUYEN TRIEN KHAI LUAT DOT 2-2021.signed.pdfCHƯƠNG TRÌNH TRIEN KHAI LUÂT DOT 2-SANG NGAY 25-11-2021.signed.pdf 
 
​FILE_20211018_145621_2229_GM-STP_18-10-2021_GIẤY MỜI-TẬP HUẤN XLVPHC VA CONG TAC VAN BAN 10-2021.signed.pdf 
 
Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 9688/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030.  
 
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), như sau:  
 
Thực hiện Kế hoạch số 1254/KH-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh về việc ứng phó dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Long An và theo Văn bản số 1526/STTTT-BCTT ngày 30/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về rà soát, công bố đường dây nóng (hotline) tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch COVID-19. 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
 UBND tỉnh Long An thông báo nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 UBND tỉnh Long An thông báo nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH ngày 22/11/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ngày 04/01/2024, UBND tỉnh ban hành văn bản số 43/TB-UBND thông báo việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Năm ngày 08/02/2024 đến hết thứ Tư ngày 14/02/2024 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

2. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp; người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm Quý Mão và 04 ngày đầu năm Giáp Thìn hoặc 02 ngày cuối năm Quý Mão và 03 ngày đầu năm Giáp Thìn hoặc 03 ngày cuối năm Quý Mão và 02 ngày đầu năm Giáp Thìn.

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 08/02/2024 đến hết ngày 12/02/2024; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ theo quy định, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Theo đó, UBND tỉnh giao: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Tết và đảm bảo các điều kiện để hoạt động trở lại ngay sau thời gian nghỉ Tết theo quy định./.

638400248759929486_43_TB-UBND_04-01-2024_638398096240447809_TB nghỉ tết nguyen đán Giáp Thìn năm 2024.signed.pdf

Diễm Trinh- P.PBGDPL

 


08/01/2024 9:00 SAĐã ban hành
Công bố danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Long AnCông bố danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Long An
18/12/2023 3:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh Long An thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm 2024UBND tỉnh Long An thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm 2024
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH ngày 22/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ngày 28/11/2023, UBND tỉnh ban hành thông báo số 3467/TB-UBND việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm 2024, như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày, ngày 01/01/2024 (Thứ Hai).

2. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/12/2023 đến hết ngày 01/01/2024; vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Theo đó, UBND tỉnh giao: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Lễ./.

Diễm Trinh- P.PBGDPL

 


14/12/2023 4:00 CHĐã ban hành
Sở Tư pháp Long An phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật" năm 2023Sở Tư pháp Long An phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật" năm 2023


Để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương theo Kế hoạch số 1854/KH-STP ngày 02/8/2023 của Sở Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật" (sau đây viết tắt là Cuộc thi); Thể lệ Cuộc thi số 2216/TL-BTC ngày 15/9/2023; Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố quan tâm:

Triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn cho các cấp, các ngành, địa phương phát động, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Đẩy mạnh truyền thông, thông tin đại chúng trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình hoặc theo hình thức phù hợp khác (loa truyền thanh, aphích, băng rôn…).

UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn công tác truyền thông Cuộc thi đến cán bộ và Nhân dân biết, tích cực tham gia Cuộc thi.

Theo đó, Cuộc thi được tổ chức trong thời gian bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 01/10/2023 đến 24 giờ 00 phút, ngày 15/10/2023.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Long An.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.longan.gov.vn và được đặt Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An (địa chỉ https://pbgdpl.longan.gov.vn) và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ https://stp.longan.gov.vn).

Nội dung thi tìm hiểu các quy định của pháp luật về Hôn nhân và gia đình; Hộ tịch và Trợ giúp pháp lý.

Cách thức thi, số lượng câu hỏi, cách tính điểm cuộc thi, giải thưởng cuộc thi... được quy định tại Thể lệ số 2216/TL-BTC ngày 15/9/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi (kèm theo The le cuoc thi truc truyen tim hieu phap luat.pdf).

Giải thưởng của Cuộc thi bao gồm giải thưởng cho cá nhân và giải thưởng cho tập thể.

Giải thưởng tập thể: 01 Giải nhất: Gồm Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp và kèm theo tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng; 02 Giải nhì: Gồm Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp và kèm theo tiền thưởng trị giá 3.500.000 đồng/giải; 05 Giải ba: Gồm Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp và kèm theo tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải.

Giải thưởng cá nhân: 01 Giải nhất: Gồm Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp và kèm theo tiền thưởng trị giá 4.000.000 đồng; 02 Giải nhì: Gồm Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp và kèm theo tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải; 03 Giải ba: Gồm Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp và kèm theo tiền thưởng trị giá 1.500.000 đồng/giải; 10 Giải khuyến khích: Gồm Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp và kèm theo tiền thưởng trị giá 700.000 đồng/giải.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi, dự kiến vào ngày 09/11/2023.

Sở Tư pháp đề nghị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Cuộc thi. Liên Đoàn lao động tỉnh quan tâm tuyên truyền, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia Cuộc thi.Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, phát động cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên… trong nhà trường tích cực tham gia Cuộc thi. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An đưa tin, bài viết giới thiệu, truyền thông về Cuộc thi để thu hút sự tham gia của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp Long An


20/09/2023 10:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh Long An thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023)UBND tỉnh Long An thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023)
Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019, Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ngày 04/8/2023, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 2254/TB-UBND việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023), như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 vào ngày 01/9/2023 (thứ Sáu) và ngày 02/9/2023 (thứ Bảy).

Do ngày 02/9/2023 trùng vào ngày thứ Bảy nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào ngày 04/9/2023 (thứ Hai).

 2.  Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động được nghỉ ngày 02/9/2023 (thứ Bảy) và 01 ngày liền trước hoặc liền sau (tức là thứ sáu hoặc Chủ Nhật); thực hiện nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại Khoàn 3, Điều 111 Bộ Luật Lao động năm 2019.

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/8/2023 đến hết ngày 02/9/2023; vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải sắp xếp, bố trí lãnh đạo, cán bộ chông chức làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Lễ./.

Diễm Trinh- P.PBGDPL

 


23/08/2023 4:00 CHĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương,  kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương,  kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5
 Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (01/5/1886 - 01/5/2023) năm 2023 như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ lễ nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, cụ thể như sau:

Được nghỉ nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) 01 ngày: ngày 29/4/2023 (thứ Bảy). 

Được nghỉ nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 01 ngày: ngày 30/4/2023 (Chủ nhật).

Được nghỉ Ngày Quốc tế Lao động 01 ngày: ngày 01/5/2023 (thứ Hai).

Do Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào ngày 02/5/2023 (thứ Ba) và  ngày 03/5/2023 (thứ Tư).

Như vậy, dịp lễ này cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liên tiếp 05 ngày từ ngày 29/4/2023 (thứ Bảy) đến hết  ngày 03/5/2023 (thứ Tư).

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

 Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 28/4/2023 đến hết ngày 01/5/2023 vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả; phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Lễ./.

 PBLA

 

 

 


13/04/2023 4:00 CHĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thông báo việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp; người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 19/01/2023 đến hết ngày 24/01/2023; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Tết và đảm bảo các điều kiện để hoạt động trở lại ngay sau thời gian nghỉ Tết theo quy định./.

PBLA

 


02/01/2023 10:00 SAĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An: Thông báo Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm 2023Ủy ban nhân dân tỉnh Long An: Thông báo Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm 2023
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3387/TB-UBND ngày 14/11/2022 việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm 2023, cụ thể như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày, ngày 01/01/2023 (Chủ Nhật).

Do Tết Dương lịch trùng vào ngày Chủ Nhật, nên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 02/01/2023.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/12/2022 đến hết ngày 01/01/2023; vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Lễ./.

PBLA


19/12/2022 10:00 SAĐã ban hành
Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới (đợt 2/2022) Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới (đợt 2/2022)
02/11/2022 10:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh: Thông báo v/v treo cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" (17/9/1967 – 17/9/2022)UBND tỉnh: Thông báo v/v treo cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" (17/9/1967 – 17/9/2022)
Căn cứ Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 12/9/2022, UBND tỉnh ban hành thông báo số 2795/TB-UBND  việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" (17/9/1967 – 17/9/2022) như sau:

Tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp Nhà nước treo cờ Tổ quốc và cờ phướn chào mừng Kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" từ chiều ngày 16/9/2022 đến hết ngày 17/9/2022 (Thứ Bảy).

UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện treo cờ Tổ quốc và cờ phướn. Tuyên truyền, vận động nhà dân treo cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" từ chiều ngày 16/9/2022 đến hết ngày 17/9/2022 (Thứ Bảy).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc và cờ phướn ở cơ quan và các đơn vị thuộc quyền quản lý; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh, sạch, đẹp; bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng trong ngày kỷ niệm./.

PBLA

 


16/09/2022 10:00 SAĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Thông báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 14/01/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ngày 08/8/2022, UBND tỉnh ban hành thông báo số 2450/TB-UBND việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ 02 ngày, ngày 01/9/2022 và ngày 02/9/2022.

2. Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Thông báo này, người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động nghỉ 01 ngày liền trước hoặc sau ngày 02/9/2022.

 Thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh là 02 ngày, gồm thứ Sáu ngày 02/9/2022 và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ Năm ngày 01/9/2022 hoặc thứ Bảy ngày 03/9/2022.

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/8/2022 đến hết ngày 02/9/2022; vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Lễ./.

PBLA


09/08/2022 2:00 CHĐã ban hành
GIẤY MỜI Dự Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới (13 giờ 30 phút, ngày 29/4/2022 (thứ Sáu))GIẤY MỜI Dự Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới (13 giờ 30 phút, ngày 29/4/2022 (thứ Sáu))
27/04/2022 9:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh Long An: Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5UBND tỉnh Long An: Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, thay mặt UBND tỉnh, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch, ký Thông báo số 877/TB-UBND ngày 23/3/2022 việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (01/5/1886 - 01/5/2022) năm 2022 như sau:

THÔNG_BÁO_LỊCH_NGHỈ_LỄ_GIỖ_TỔ_HÙNG_VƯƠNG_VÀ_304-1-5-02.jpg

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ lễ nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, cụ thể như sau:

- Được nghỉ nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) 01 ngày: Ngày 10/4/2022 (Chủ nhật). 

Do Ngày giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào ngày Chủ nhật nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 11/4/2022.

- Được nghỉ nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 01 ngày: Ngày 30/4/2022 (thứ Bảy).

- Được nghỉ Ngày Quốc tế Lao động 01 ngày: Ngày 01/5/2022 (Chủ nhật).

Do Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 02/5/2022 và thứ Ba, ngày 03/5/2022.

2. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 09/4/2022 đến hết ngày 10/4/2022 (Lễ giỗ Tổ Hùng Vương) và từ chiều ngày 29/4/2022 đến hết ngày 01/5/2022 (Lễ 30/4 và 01/5); vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Lễ./.

PBLA

 


29/03/2022 11:00 SAĐã ban hành
Về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp   Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022   Về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp   Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022  
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; Thông báo số 119/TB-BLĐTBXH ngày 14/01/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 18/01/2022,  UBND tỉnh ban hành Thông báo số 176/TB - UBND việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, như sau:


Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Hai ngày 31/01/2022 đến hết thứ Sáu ngày 04/02/2022 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp; người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 30/01/2022 đến hết ngày 03/02/2022; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Tết và đảm bảo các điều kiện để hoạt động trở lại ngay sau thời gian nghỉ Tết theo quy định./.

Thông báo Về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.pdf

PBLA


19/01/2022 10:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm 2022UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm 2022
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm 2022 như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày, ngày 01/01/2022 (thứ Bảy). Do Tết Dương lịch là ngày thứ Bảy, nên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 03/01/2022.

Như vậy, nhân dịp Tết Dương lịch năm 2022 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động được nghỉ liên tiếp 03 ngày, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 03/01/2022.

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

 Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/12/2021 đến hết ngày 01/01/2022; vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Lễ./.

4221_TB-UBND_23-12-2021_TB-vv nghi le va treo co to quoc tet duong lich.signed.pdf

PBLA

 


27/12/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc dời thời gian Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới; dời Hội nghị vào lúc 07h30 ngày 25/11/2021Thông báo về việc dời thời gian Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới; dời Hội nghị vào lúc 07h30 ngày 25/11/2021
19/11/2021 3:00 CHĐã ban hành
Giấy mời dự hội nghị tập huấn, triển khai công tác văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chínhGiấy mời dự hội nghị tập huấn, triển khai công tác văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính
18/10/2021 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại  trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2030Thông báo về Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại  trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2030
Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 9688/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021  2030 (kèm theo Đề án)./. 

THONG BAO VE DE AN THUA PHAT LAI 2.signed.pdf

QĐPHE DUYET DA PHAT TRIEN VP Thừa Phát Lại.signed.pdf


13/10/2021 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ 02 ngày, ngày 02/9/2021 và ngày liền sau ngày Quốc khánh.

Như vậy, dịp lễ này cán bộ, công chức, viên chứcngười lao động được nghỉ liên tiếp 04 ngày từ ngày 02/9/2021 (thứ Năm) đến hết ngày 05/9/2021 (Chủ Nhật).

2. Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ như sau:

 Thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh là 02 ngày, gồm thứ Năm ngày 02/9/2021 và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ Tư ngày 01/9/2021 hoặc thứ Sáu ngày 03/9/2021.

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 01/9/2021 đến hết ngày 03/9/2021; vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Lễ./.


31/08/2021 9:00 SAĐã ban hành
Sở Tư pháp công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch COVID-19Sở Tư pháp công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch COVID-19
Thực hiện Kế hoạch số 1254/KH-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh về việc ứng phó dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Long An và theo Văn bản số 1526/STTTT-BCTT ngày 30/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về rà soát, công bố đường dây nóng (hotline) tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch COVID-19.

ở Tư pháp công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử  lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch COVID-19 có liên quan đến lĩnh vực Tư pháp như sau:
Số điện thoại đường dây nóng: 02723829522.
Sở Tư pháp thông báo đến các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân nắm biết, liên hệ./.
VP.STP (Huynh)


12/08/2021 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo việc vận hành Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long AnThông báo việc vận hành Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An
05/08/2021 5:00 CHĐã ban hành
 THÔNG BÁO GIẤY MỜI Dự Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới THÔNG BÁO GIẤY MỜI Dự Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới
16/06/2021 9:00 SAĐã ban hành