Thông báo
 
​TB DỜI HOI NGHI TRUC TUYEN TRIEN KHAI LUAT DOT 2-2021.signed.pdfCHƯƠNG TRÌNH TRIEN KHAI LUÂT DOT 2-SANG NGAY 25-11-2021.signed.pdf 
 
​FILE_20211018_145621_2229_GM-STP_18-10-2021_GIẤY MỜI-TẬP HUẤN XLVPHC VA CONG TAC VAN BAN 10-2021.signed.pdf 
 
Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 9688/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030.  
 
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), như sau:  
 
Thực hiện Kế hoạch số 1254/KH-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh về việc ứng phó dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Long An và theo Văn bản số 1526/STTTT-BCTT ngày 30/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về rà soát, công bố đường dây nóng (hotline) tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch COVID-19. 
 
Thông báo hoạt động Trang PBGDPL tỉnh.signed.pdfQĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trang thông tin PBGDPL.signed.pdf 
 
​​GIAY MOI DAI BIEU THAM DU HOI NGHI TRUC TUYEN TRIEN KHAI LUAT DOT 1-2021.signed.pdfCHƯƠNG TRÌNH TRIEN KHAI LUÂT DOT 1-2021-trình ký.signed.pdf 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo về việc dời thời gian Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới; dời Hội nghị vào lúc 07h30 ngày 25/11/2021Thông báo về việc dời thời gian Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới; dời Hội nghị vào lúc 07h30 ngày 25/11/2021
19/11/2021 3:00 CHĐã ban hành
Giấy mời dự hội nghị tập huấn, triển khai công tác văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chínhGiấy mời dự hội nghị tập huấn, triển khai công tác văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính
18/10/2021 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại  trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2030Thông báo về Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại  trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2030
Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 9688/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021  2030 (kèm theo Đề án)./. 

THONG BAO VE DE AN THUA PHAT LAI 2.signed.pdf

QĐPHE DUYET DA PHAT TRIEN VP Thừa Phát Lại.signed.pdf


13/10/2021 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ 02 ngày, ngày 02/9/2021 và ngày liền sau ngày Quốc khánh.

Như vậy, dịp lễ này cán bộ, công chức, viên chứcngười lao động được nghỉ liên tiếp 04 ngày từ ngày 02/9/2021 (thứ Năm) đến hết ngày 05/9/2021 (Chủ Nhật).

2. Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ như sau:

 Thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh là 02 ngày, gồm thứ Năm ngày 02/9/2021 và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ Tư ngày 01/9/2021 hoặc thứ Sáu ngày 03/9/2021.

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 01/9/2021 đến hết ngày 03/9/2021; vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Lễ./.


31/08/2021 9:00 SAĐã ban hành
Sở Tư pháp công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch COVID-19Sở Tư pháp công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch COVID-19
Thực hiện Kế hoạch số 1254/KH-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh về việc ứng phó dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Long An và theo Văn bản số 1526/STTTT-BCTT ngày 30/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về rà soát, công bố đường dây nóng (hotline) tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch COVID-19.

ở Tư pháp công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử  lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch COVID-19 có liên quan đến lĩnh vực Tư pháp như sau:
Số điện thoại đường dây nóng: 02723829522.
Sở Tư pháp thông báo đến các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân nắm biết, liên hệ./.
VP.STP (Huynh)


12/08/2021 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo việc vận hành Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long AnThông báo việc vận hành Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An
05/08/2021 5:00 CHĐã ban hành
 THÔNG BÁO GIẤY MỜI Dự Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới THÔNG BÁO GIẤY MỜI Dự Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới
16/06/2021 9:00 SAĐã ban hành